Skip to main content

Päivitetty 22.9.2022

Milloin auto toiminimelle?

Kerron tässä kirjoituksessa, miten toiminimiyrittäjän autoasiat käytännössä hoituvat:

 • Milloin toiminimellä voi olla auto
 • Voiko toiminimiyrittäjä ajaa omalla autollaan yrityksen ajoja
 • Voiko toiminimiyrittäjä laatia matkalaskuja omalle yritykselleen
 • Milloin yrittäjän oma auto on siirrettävä yrityksen nimiin
 • Voiko toiminimiyrittäjällä olla autoetuauto
 • Voiko toiminimiyrittäjä hankkia leasingauton
 • Sivuan myös aihetta pakettiauto toiminimelle, vaikkei tilanne poikkea henkilöautoasioista

Kun toiminimiyrittäjä tarvitsee yritystoiminnassaan autoa eli auto on hankittu elinkeinonharjoittamista varten, auton kulut huomioidaan verotuksessa. Huvikseen ei autoa voi yritykselle hankkia, eikä toiminimiyrittäjällä voi olla autoetuautoa. Toiminimiyrittäjä ei myöskään voi kirjoittaa matkalaskuja yritykselleen oman auton käyttöön perustuen. Asiakkailta on toki suotavaa laskuttaa matkakulut ajoi sitten omalla tai yrityksen nimissä olevalla autolla.

Miten toiminimiyrittäjän auton kulut huomioidaan verotuksessa, riippuu näistä asioista:

 • Kun auto on yrittäjän omissa nimissä: ajetaanko autolla enemmän elinkeinotoiminnan vai yksityisajoja
 • Kun auto on yrityksen nimissä: ajetaanko autolla vain elinkeinotoiminnan ajoja vai myös yksityisajoja

 

Kukkakauppias asettelee kukkia auton tavaratilaan

Ei ole merkitystä, onko auto hankittu pankkilainalla vai rahoitusyhtiön rahoituksella. Rahoitusyhtiöt eivät yleensä ota avosylin vastaan tuoreiden yrittäjien autorahoitushakemuksia, sillä alkavan yrittäjän luottoluokitus on aina lähtökohtaisesti heikko. Rahoitusta kannattaa hakea useammasta paikasta, mikäli tulee kielteinen päätös. Mikäli leasingauton saaminen toiminimelle onnistuu, käsiraha on yleensä suurempi riskin kattamiseksi. Kilpailu ajoneuvorahoitusmarkkinoilla kovenee koko ajan ja tämä suurella todennäköisyydellä tarkoittaa ehtojen löystymistä yrittäjän eduksi. Leasingauton rahoituksesta voit lukea lisää Netvisorin blogista.

Oma auto toiminimelle

Kerron ensin tilanteesta, jossa toiminimiyrittäjällä on auto omissa nimissään. On kaksi vaihtoehtoa autoasioihin:

a) Kun yli 50% auton ajokilometreistä tilikauden aikana on elinkeinotoiminnan ajoja, auto on siirrettävä yrityksen nimiin.

b) Kun alle 50% auton ajokilometreistä tilikauden aikana on elinkeinotoiminnan ajoja, auto pysyy yrittäjän omissa nimissä.

Jos yritystä ei ole vielä perustettu ja tuleva yrittäjä tietää jo etukäteen, että yli puolet ajoista tulee olemaan yrityksen ajoja, voi auton siirtää yritykselle heti kun yritys perustetaan. Mikäli tuleva yrittäjä ei pysty ennustamaan ajokilometrien määrää tai prosenttiosuuksia (omat vs. yrityksen ajot), kannattaa yrittäjän pitää ajopäiväkirjaa, johon kirjataan kaikki yrityksen ajot ja kokonaiskilometrit. Ajopäiväkirjaan ei kirjata yksityisajoja, kuten omia kauppareissuja tai lasten kuskaamisia harrastuksiin. Ajopäiväkirjaa pidetään koko tilikauden ajan, jolloin tilikauden päätyttyä selviää, kumpia ajoja tuli prosentuaalisesti enemmän: elinkeinotoiminnan ajoja vai yksityisajoja.

 

Ajopäiväkirjan aukeama sarakkeineen

Ajopäiväkirjaan tulee kirjata minimissään ajankohta, lähtö- ja paluukilometrit ja osoitteet. Osassa ajopäiväkirjoista on paikka myös ajon tarkoitukselle. Ajopäiväkirjoja on erilaisia: perinteisestä käsin täytettävästä vihkosta mobiilisovelluksiin ja jopa automaattisia seurantoja. Ajopäiväkirja on toiminimiyrittäjälle arvokas asia; parhaimmillaan jopa tuhansien eurojen arvoinen todistusaineisto ajetuista kilometreistä!

Kun yli puolet ajokilometreistä on yritystoiminnan ajoja, on auto siirrettävä yrityksen nimiin. Tätä varten auton arvosta tulee saada luotettava arvio. Yrittäjä ei pääsääntöisesti voi itse määritellä autonsa arvoa. Auton luotettava arvo saadaan kätevimmin, kun yrittäjä käy kyseisen auton merkkiliikkeessä pyytämässä kirjallisen, allekirjoituksella ja päivämäärällä varustetun dokumentin. Jotkut merkkiliikkeet pyytävät arvion tekemisestä muutamasta kympistä sataseen, mutta osa tekee sen maksutta asiakaspalvelun nimissä.

Yrittäjän ei kannata suotta järkyttyä hinta-arviosta. Kyseessähän ei ole myyntihinta, vaan se hinta, jonka autoliike varmasti saisi autosta myytäessä. Eli tilanne vastaa samaa kuin asunnon arvoa määritettäessä: vakuusarvo ja myyntihinta ovat kaksi eri asiaa ja ensimmäinen on aina euromääräisesti pienempi. Auton hintakin saattaa tässä arviossa, autosta riippuen, olla jopa tuhansia euroja vähemmän kuin yrittäjä on mielessään kuvitellut. Mutta tämä on tässä tapauksessa ainoastaan hyvä asia, sillä kun auto siirretään toiminimelle, siitä tulee yrityksen omaisuutta eli kalustoa. Kalusto kirjataan taseeseen varallisuutena ja se on verotettavaa omaisuutta. Voisi jopa ajatella, että mitä vähemmän taseessa on omaisuutta, sen parempi, sillä sitä vähemmän maksetaan veroja. Yrittäjän tulee toimittaa autoliikkeestä saamansa dokumentti kirjanpitäjälleen, joka kirjaa auton yrityksen omaisuudeksi. Kirjanpitäjä laskee autosta myös poistot eli arvonaleneman.

Harmaa pakettiauto pysäköitynä tiiliseinän viereen

Pakettiauto toiminimelle on usein järkevintä hankkia suoraan yrityksen nimiin. Auto voi olla uusi tai käytetty. Jos autoa ei käytetä lainkaan yksityiskäytössä, alv-vähennykset ovat mahdollisia. Tällöin kannattaa varautua perusteluihin, miten yrittäjä liikkuu yksityiselämässään. Mikäli taloudessa on toinen (henkilö)auto yksityiskäytössä, ongelmaa ei pitäisi syntyä.

 Auton kulut kirjanpitoon

Kun auto on yrityksen omaisuutta, kaikki auton kulut maksetaan yrityksen varoista: polttoaineet, huollot, ajoneuvoverot, katsastukset, tuulilasinpesunesteet, auton pesut, renkaat jne. Eli yrittäjän tulee ottaa kaikki kuitit talteen ja toimittaa ne tilitoimistoon, joka kirjaa ne auton kuluiksi. Jos yritystoiminta on arvonlisäverovelvollista, alv-vähennykset auton kuluista saa vain jos autoa ei käytetä lainkaan yksityiskäytössä. Toisin sanoen autolla ei saa ajaa tällöin lainkaan omia ajoja, ei edes kodin ja yrityksen toimipisteen väliä.

Jos sen sijaan toiminimen autoa käytetään myös yksityisajoihin, tulee yrittäjän pitää ajopäiväkirja, johon kirjataan yrityksen ajot (ei yksityisajoja). Kun laaditaan toiminimen veroilmoitusta tilinpäätöksen jälkeen, vähennetään ajopäiväkirjan mukaisesti yksityiset ajot pois auton kuluista. Yksityisajojen kulut kun eivät ole verovähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa.

Joskus raja elinkeinotoiminnan ja yksityisten ajojen välillä on häilyvä. Suosittelenkin aina tarkistamaan asian Verohallinnosta. On aina helpompaa tarkistaa asia etukäteen, kuin korjailla verotusta jälkikäteen. Selkeintä erottelu on silloin, kun yrityksellä on kiinteä toimipiste, jossa kaikki yritystoiminta tapahtuu: esimerkiksi kauppiaalla kauppa tai parturi-kampaajalla liike. Tällöin kodin ja toimipisteen eli työpaikan väliset ajomatkat ovat henkilökohtaisia työmatka-ajoja, eivätkä yrityksen ajoja. Työmatkat ovat yksityisajoja, jotka yrittäjä  kirjaa omaan henkilökohtaiseen veroilmoitukseensa aivan kuten palkansaaja tekisi. Näistä työmatkakilometreistä Verohallinto hyvittää yksityishenkilön verotuksessa omavastuun jälkeen voimassaolevan ohjeen mukaisen hyvityksen. Lue lisää kodin ja työpaikan välisestä työmatkakorvauksesta Verohallinnon sivuilta.

Kun yrityksen toimintaa harjoitetaan useassa eri paikassa, ovat yritystoimintaan liittyvät ajoa pääsääntöisesti yrityksen verovähennyskelpoisia kustannuksia. Näin esimerkiksi silloin, kun yrityksellä ei ole erillistä toimipistettä, vaan työ tapahtuu asiakkaiden luona. Tähänkin liittyy kuitenkin poikkeuksia, kuten pitkäaikainen yhtäjaksoinen työ, joka saatetaan tulkita pysyväksi työn tekemisen paikaksi. Tällöin ajomatkat ovatkin työmatkakorvauksia eli yksityishenkilön verotuksessa vähennettäviä. Mutta kun yrityksellä on toimipiste, josta liikutaan eri paikkoihin (esimerkiksi valokuvaaja, jolla on studio, mutta joka käy kuvaamassa myös eri kohteissa tai asentaja, joka käy asennuskeikoilla), ovat kohteen ja toimipisteen väliset matkat useimmiten elinkeinotoiminnan ajoja.

 

Niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin markkinoidaan leasingnautoja ja rahoitusyhtiöiden rahoitusta.  Kun  oma rahoitusyhtiön kautta rahoitettu auto halutaan siirtää toiminimelle (yli puolet ajokilometreistä on elinkeinotoiminnan ajoja, kannattaa selvittää suoraan omasta rahoitusyhtiöstä, millainen toimenpide on rahoitusyhtiön nimissä olevan auton siirtäminen yrityksen nimiin.

Yrittäjä ajaa omalla autolla toiminimen ajoja

Edellä kuvasin tilannetta, jossa yli puolet ajokilometreistä on yrityksen ajoja eli auto on siirrettävä yrityksen kalustoksi. Kerron nyt, mitä tapahtuu, kun auto on yrittäjän oma ja tilikauden ajan pidetty ajopäiväkirja osoittaa, että alle puolet auton ajokilometreistä on yrityksen ajoja. Eli suurin osa kilometreistä koostuukin yrittäjän omista yksityisajoista.

Tällöin auto pysyy yrittäjän henkilökohtaisissa nimissä, eikä autoa voi siirtää yritykselle. Yrittäjä kannattaa pitää edelleen ajopäiväkirjaa, johon kirjataan yrityksen ajot (ei omia yksityisajoja). Yrittäjä maksaa kaikki auton kulut henkilökohtaisesti itse, eikä kuitteja tarvitse välttämättä kerätä, eikä niitä toimiteta kirjanpitoon. Tilikauden päätyttyä toiminimiyrittäjän veroilmoitukseen kirjataan kuinka monta kilometriä on ajettu elinkeinotoiminnan ajoja yrittäjän omalla autolla. Verohallinto hyvittää ajokilometrit voimassaolevan korvauksen mukaisesti.

Olen muutamankin kerran törmännyt yrittäjäkoulutuksessa olleen yrittäjän kanssa tilanteeseen, että yrittäjä ei aina käytä yrityksensä ajoihin omaa autoaan, vaan esimerkiksi puolison autoa. Tällöin tilanne on sama ja myös jonkun muun omistamalla autolla tehtyjen ajomatkojen kilometrit kirjataan ajopäiväkirjaan. Asia on varmistettu useampaan kertaan Verohallinnosta.

 

Nainen istuu auton ratissa ja hymyilee

On huomioitava, että toiminimiyrittäjällä ei voi olla luontoisetuautoa. Tämä ei ole mahdollista sen vuoksi, että toiminimiyritys ei ole yhtiö, eikä toiminimiyrittäjä voi maksaa itselleen palkkaa (nostettava raha on yksityisottoja). Toiminimiyrittäjä ei myöskään voi kirjoittaa omalle yritykselleen matkalaskuja omalla autolla ajetuista elinkeinotoiminnan ajoista, kuten yhtiömuotoisen yrityksen (ay, ky, oy, osk) yrittäjä voi tehdä. Tämä asia kannattaakin huomioida jo sopivaa yritysmuotoa pohdittaessa. Lue lisää postauksestani toiminimi vai osakeyhtiö.

Toiminimen autoasiat tiiviisti

Kertaan vielä lopuksi tiiviisti toiminimen autoasiat:

 • Oma auto toiminimelle -asiassa ratkaisevaa on, ajetaanko autolla tilikauden aikana yli vai alle 50% yrityksen ajoja. Kun yli 50% ajoista on yrityksen, auto on siirrettävä yrityksen kalustoksi. Tästä lähtien auton kulut maksetaan yrityksen varoista, mutta veroilmoituksen yhteydessä vähennetään yksityisajot. Kun autoa käytetään yksityiskäytössä, ei ole mahdollista saada alv-vähennyksiä.
 • Jos yrittäjän omalla autolla ajetaan yrityksen ajoja alle 50% auton tilikauden kilometreistä, auto pysyy yrittäjän omissa nimissä ja yrittäjä maksaa kaikki auton kulut henkilökohtaisesti. Tällöin veroilmoituksen yhteydessä ilmoitetaan yrityksen ajokilometrien määrä ja Verohallinto hyvittää kilometrit toiminimen verotuksessa.
 • Ja vielä kolmas vaihtoehto on se, että auto on hankittu yrityksen käyttöön, eikä sillä ajeta lainkaan yksityisajoja. Tällöin kaikki auton kulut ovat verovähennyskelpoisia ja myös alv-vähennykset ovat mahdollisia.

Muistathan, että kaikki elinkeinotoiminnan matkustamiseen liittyvät kulut, kuten juna-, bussi-, lento- ja laivaliput ja taksimatkat ovat yhtä lailla verovähennyskelpoisia. Autoasioihin liittyvissä kysymyksissä käännythän oman kirjanpitäjäsi puoleen ja tutustuthan myös Verohallinnon ajoneuvojen kulut-ohjeeseen. Verohallinto palvelee toiminimiyrittäjiä myös autoasioihin liittyvissä kysymyksissä; palvelunumeroon kannattaa soittaa matalalla kynnyksellä.

 

Kommentoi