Skip to main content

 

Mistä on hyvät yrittäjät tehty? Työtä pelkäämättömyydestä, sisukkuudesta, riskinottokyvystä, ammattitaidosta ja monesta muustakin ominaisuudesta – lista on pitkä! Menestyvien yrittäjien ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä on tutkittu paljon, mutta en lähde tässä niitä erittelemään, vaan tämä TOP10-lista on oma näkemykseni siitä, millainen yrittäjä on hyvä yrittäjä eli millainen yrittäjä pärjää markkinoilla. Nämä asiat ei ole välttämättä tärkeysjärjestyksessä, vaan yhtä tärkeitä jokainen.

Hyvä yrittäjä:

1.       On aidosti innostunut toimialastaan ja yrittäjyydestä

Jos yrittäjä ei tunne riittävää paloa tai intohimoa omaa toimialaansa kohtaan, yrittäjyydestäkin tulee pakkopullaa. Tällöin yritystoiminnasta puuttuu se tavoitteellisuus, jonka voimin yrittäjä jaksaa vaikeampien aikojen (joita vapailla markkinoilla toimivaan yritystoimintaan liittyy väkisinkin) yli. On selvää, että kun yrittäjä on innostunut yrittämisestä, ovat menestymisen mahdollisuudet huomattavasti paremmat, kuin tilanteessa, jossa yrittäjyys on pakkoyrittäjyyttä. Vaikkei yrittäjyys olisi yrittäjälle alusta saakka selvä valinta, yrittäjyyttä voi onneksi oppia sietämään, ja siitä voi jopa oppia nauttimaan. Ja samoin toimialan lainalaisuudet voi oppia, sillä kukaan ei ole seppä syntyessään. Kun tekemisen ilo ja ylpeys omasta yritystoiminnasta ovat vallitsevat tuntemukset, on yritystoiminnalla mainiot lähtökohdat!

 

2.       Ymmärtää kannattavuuden päälle

Oli yrittäjäksi ryhtymisen syy mikä tahansa, tavoitteena tulee aina olla kannattava liiketoiminta. Tilikaudet eivät aina ole toistensa kaltaisia. Yritystoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa moni asia, joista kaikki eivät ole yrittäjän itsensä käsissä. Rahaa tulisi kuitenkin pitkällä aikavälillä tulla enemmän sisään, kuin virrata ulos. Se, miten paljon euroja yritystoiminnan tavoitteena on tuottaa, on kunkin omistajan itsensä päätettävissä. Toisella riittää vaatimattomampi elanto, ja toisen taustalla voi olla sijoittajia, jotka edellyttävät miljoonien tuottoa. Yrittäjän tulee ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat myynnin määrään ja kustannusten syntymiseen.

 

Monen pienen yrityksen taloustiedot näyttävät ulkopuolisen silmin heikoilta. Osakeyhtiöiden taloustiedot ovat julkisia ja niitä voi tarkastella maksutta esimerkiksi Finderista. Yleensä ensimmäiset tilikaudet ovat käynnistämisvaihetta, jolloin on paljon hankintoja ja asiakasvirtaa ei ole vielä riittävästi. Ottaa aina oman aikansa (ja paljon työtä!), että yritystoiminta vakiintuu. Osa yrityksistä on myös sivutoimisia, joka selittää pienen myynnin ja tuloksen. Oman yritykseni kohdalla edellinen tilikausi oli ”pieni” johtuen äitiyslomastani. Miinusmerkkisyys ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että yrityksen pankkitili olisi pakkasella. Kyseessä voi olla esimerkiksi  johonkin aineettomaan hyödykkeeseen otettu laina, jolle ei ole vastineeksi omaisuutta taseessa tai suuret poistot eli taloustilannetta ei kannata tulkita näkemättä tuloslaskelmaa ja tasetta. (kuva: Shutterstock)

 

 3.       On myyntihenkinen

Yksikään yritys ei voi toimia ilman maksavia asiakkaita. Asiakassuhteita voi olla monenlaisia, mutta vähintään yksi asiakas on oltava (tosin vain yhdelle asiakkaalle tai päämiehelle tehtävää sopimusyrittäjyyttä ei monissa yhteyksissä lasketa yrittäjyydeksi). On löydettävä asiakas erilaisin markkinoinnin ja myynnin keinoin, kotiutettava kauppa ja saatava laskuttaa. Pyrkimys on oltava kerta-asiakkuuksista kanta-asiakkuuksiin. Myyntihenkinen yrittäjä saa myös nostettua asiakkaan kertaostosta, muttei tyrkyttämällä, vaan auttamalla asiakasta parempiin ratkaisuihin. Ihannetilanteessa asiakkaita on suhteellisen jatkuvana virtana ostamassa ja rahaa tulee sisään enemmän kuin lähtee ulospäin.

 

4.       Kuuntelee asiakasta

Yritys on olemassa asiakkaitaan varten. Ei yrittäjää varten, vaan asiakkaitaan varten. Mikäli yrittäjä ei tuota tuotetta/palvelua, jota asiakkaat haluavat ostaa, asiakkaat siirtyvät kilpailijalle ja pahimmassa tapauksessa yritys kuoleutuu. Monet asiat voivat olla asiakkaalle merkityksellisiä. Jos tuote on kunnossa, mutta asiakaspalvelu ei toimi, hinta on väärällä tasolla, sijainti on huono tai kuljetuspalvelu liian hidas, voi olla, että asiakas ei ole tyytyväinen. Yrittäjän tuleekin kuunnella asiakastaan herkällä korvalla ja pyrkiä vastaamaan kysyntään – muttei kannattavuuden kustannuksella. Riittävä määrä maksavia asiakkaita on yritystoiminnan elinehto. 

 

5.       Kehittää palveluaan/tuotettaan

Kun yritystoiminta alkaa, ei yrittäjällä voi olla vielä täyttä varmuutta siitä, mitä asiakas haluaa. Yrittäjällä voi olla mielessään liikeidea tai laadittuna liiketoimintasuunnitelma, jonka mukaan edetä. Vasta kun yritys on toiminut vuoden tai pari, yrittäjälle alkaa muodostua jonkinlainen näkemys, miten markkinat toimivat. Alkuperäinen tuote tai palvelu ei ole välttämättä vastannut täysin sitä, mitä asiakkaat ovat toivoneet. Hyvä yrittäjä kehittääkin tuotettaan jatkuvasti, jotta se vastaisi paremmin asiakkaiden (alati muuttuvia) tarpeita.

 

Musiikin jakelu on muuttunut suhteellisen lyhyessä ajassa melkoisesti: Ensin oli LP-levyt, sitten C-kasetit, tämän jälkeen CD-levyt ja nyt sähköisesti ladattavaa musiikkia. Mitä on tapahtunut yrityksille, jotka ovat tuottaneet esimerkiksi C-kasetteja? Millaiselta toimialan markkinat näyttävät 10 vuoden kuluttua? Yritys, jossa ei seurata markkinoiden muuttumista, jää auttamatta kehityksessä jälkeen. (kuva: Unsplash)

 

6.       Keskittyy olennaiseen

Monen yrittäjän riesana on jatkuva kiire. Suurin osa kiireestä johtuu siitä, että yksinyrittäjä pyrkii ja joutuu tekemään itse kaiken. Kun ei ole apukäsiä tai viisaita päitä auttamassa, joutuu yrittäjä joskus kantamaan raskaankin taakan niin fyysisesti kuin henkisestikin. Osa tästä kiireestä on suurella todennäköisyydellä vältettävissä niinkin yksinkertaisella asialla, kuin keskittymällä paremmin tuottavaan toimintaan. Turha haahuilu on pahin aika- ja rahasyöppö. Itsensä johtamisen taidot ja ymmärrys liiketoiminnan tärkeimmistä osa-alueista auttavat yrittäjää paitsi tuotteliaampaan liiketoimintaan, myös säästämään itseään. 

 

7.       Osaa delegoida

Yrittäjän aika ja osaaminen ei vain yksinkertaisesti voi riittää kaikkeen. Kuten todettu, liiallinen kiire koituu monen pienyrittäjän kasvun esteeksi, eikä tähän ole muita apukeinoja kuin se, että yrittäjä vapauttaa omaa työaikaansa. Hyvä yrittäjä ei edes yritä tehdä kaikkea itse. Tyypillisesti pienyrittäjä ostaa ulkopuolelta kirjanpidon ja kotisivujen tekemisen. Palvelun ostaminen voisi olla fiksua monen muunkin yrityksen toiminnon kohdalla. Delegointi tulee ajankohtaiseksi myös silloin, kun yrittäjä palkkaa tai hankkii muulla tavoin lisäkäsiä. Tällöin on osattava asettua esimiehen rooliin, eli annettava työntekijöille vastuuta ja tukea. 

 

8.       Seuraa markkinoita ja ennakoi tulevaa

Vain muutos on pysyvää! Yritystoiminta ei voi säilyä muuttumattomana, koska markkinat muuttuvat yrityksen ympärillä. Tekniikka kehittyy ja sitä myötä myös asiakkaiden käyttäytyminen muuttuu. Asiakkaat edellyttävät tuotteilta ja palveluilta uusia, erilaisia toimintoja, joista ei osattu uneksiakaan vielä muutamia vuosia sitten. Ja tämäkään tila ei tule jäämään pysyväksi, vaan on vain välivaihe matkalla kohti seuraavaa uudistusta. Yrittäjän tulee pysyä kehityksessä mukana. Parhaimmillaan yrittäjä pystyy jopa ennakoimaan markkinoiden muutoksia, jolloin hän on myös askeleen edellä kilpailijoitaan.

 

 9.       Huolehtii omasta osaamisestaan ja jaksamisestaan

Hyvä yrittäjä ei vedä itseään piippuun, vaan huolehtii riittävästä unesta ja palautumisesta. Koska yrittäjä itse on yrityksensä tärkein elementti, ei oman jaksamisen tärkeyttä voi kylliksi korostaa. Palautumiselle on erilaisia keinoja. Osaamisesta huolehtiminen on myös tärkeää. Toisinaan ne asiat, joita yrittäjä ei osaa, kannattaa teettää jollakulla osaavammalla, mutta oman toimialan vaatimuksia, sekä osaamisen kehittämistä oman roolin muuttumisen myötä (esimerkiksi esimieheksi siirryttäessä) on päivitettävä esimerkiksi kouluttautumalla. Yrittäjä ei voi pärjätä pelkällä tuurilla, vaan tarvitaan myös taitoa. Ammattitaito on katoava luonnonvara ilman osaamisen päivittämistä. Ja vanhentuneella osaamisella ei valitettavasti ole arvoa.

 

Yksi tärkeä yritystoimintaan liittyvä asia on verkostoituminen. Yksinyrittäjä voi löytää verkostoja monella eri tavalla: lue lisää aiemmasta kirjoituksestani Lonely rider – yksinyrittäjä. Verkostoista on paljon iloa ja hyötyä: sitä kautta voi löytyä niin uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita kuin ystäviäkin. Kaikkea aikaansa ei kuitenkaan kannata käyttää kissanristiäisissä juoksemiseen. Sosiaalisissa riennoissa viihtyvän yrittäjän on syytä muistaa, että yrityksen olemassa olon ehto on se, että on synnyttävä laskutusta. (kuva: Shutterstock)

 

10.   Kantaa vastuunsa

Hyvä yrittäjä on vastuullinen sanan monessa merkityksessä. Yrittäjän tulee huolehtia niin yrityksen lakisääteisistä velvoitteista, kuten verojen ja yelin maksamisesta, sekä omaan toimialaan liittyvistä ilmoitus- ja muista velvoitteista. Lisäksi yrittäjien on kannettava yhteiskuntavastuu. Yhteiskuntavastuu voidaan ymmärtää monella tavalla ja siihen sisältyy niin lakien ja normien noudattaminen, kuin esimerkiksi ympäristöasiat, hyväntekeväisyys ja muu yhteiskunnan hyvinvointia lisäävä toiminta.

 

Pohdithan, miten nämä täyttävät omalla kohdallasi? Mikäli jokin asia ei ole kunnossa, ota se kehittämiskohteeksesi. Pyri korjaamaan yksi asia kerrallaan, äläkä haukkaa liian suurta palaa. Varaa kehittämiselle myös resursseja, kuten aikaa ja tarvittaessa rahaa. Muistathan, että esimerkiksi kouluttautuminen on Suomessa erittäin hyvin tuettua ja yelin alaiselle yrittäjälle jopa maksutonta!

 

Kommentoi