Skip to main content

Tero Vuorisen Strategiakirja on paras viime aikoina lukemani liiketalouden kirja monestakin syystä. Vajaa 300-sivuinen opus pitäisi löytyä jokaisen pk-yrittäjän ja myös yritystoiminnan kehittäjän kirjahyllystä, sillä se sisältää monia käyttökelpoisia työkaluja. Kirjassa esitellään 20 erilaista strategiatyökalua, joita yritys tai muu organisaatio voi hyödyntää strategiatyössään.

 

En muista vuosien varrelta yhtään yrittäjäkoulutukseen osallistunutta yritystoiminnan aloittajaa, joka olisi pohtinut tulevalle yritystoiminnalleen strategiaa. Asia on vaikea hahmotettava, mutta viimeistään muutaman vuoden toiminnan jälkeen asialle olisi suotavaa suoda ajatus jos toinenkin. Tässä oman yritystoiminnan kehittämistyössä Tero Vuorisen Strategiakirja on varmasti isona apuna.

 

Olen yrittäjäkouluttajana kokenut, että strategian määrittely on yksi vaikeimmista asioista pk-yrittäjälle. Arvot, missio ja visio kuulostavat suurten yritysten kaukaiselle hötölle; ehkä sellaisille asioille, joista palkkatyössä ollessa isot johtajat joskus puheissaan mainitsivat, mutta joiden ei koettu koskaan ulottuvan omaan työhön saakka. Ja näistä johdettu strategia on pienyrittäjän mielessä yhtä kaukainen asia eli asenne on, että ”ei koska minua”; ”johtajien hömpötyksiä”.  Vuorinen aloittaa alkeista eli kertoo mikä on strategia ja mihin sillä pyritään. Hän avaa hieman historiaa ja kertoo esimerkkejä, joiden avulla asiat on helppo hahmottaa oli lukija sitten kokenut konkari tai vasta-alkaja. Uskonkin, että kirja antaa kaikille uusia näkökulmia taustoista riippumatta.

 

Kirjassaan Vuorinen esittelee 20 strategiatyökalua. Kaikki esittelyt etenevät samalla sapluunalla: ensin on lyhyt katsaus historiaan, sitten kuvataan työkalun tarkoitus ja toiminta, käyttötavat ja käytännön esimerkki (toisinaan esimerkit ovat isoista ulkomaisista yrityksistä, toisinaan pienistä kotimaisista – jokaiselle jotakin) ja jokaisesta työkalusta on koonninomaisesti näkemyksiä ja vertailua.

 

Historiakatsauksesta selviää, että strategia (”strategus”) on alun perin liitetty sodankäyntiin. Tarpeet ovat muuttuneet toimintaympäristön muutosten mukana. Sodan jälkeen tavoitteena on ollut perustarpeiden tyydytys ja kilpailuetuina esim. lämmöneristävyys ja kestävyys – ominaisuuksia, joille ei niinkään anneta enää arvoa nykypäivänä. Nykyään päivän sana on erikoistuminen. Keskiverto-osaamisella ei enää menesty, jonka vuoksi on oltava jossakin erityisen hyvä.

 

Myös pienyrittäjän tulisi pohtia strategiaa, koska pahimmassa tapauksessa yrittäjä sortuu yhteen yleisimmistä ja pahimmanlaatuisista virheistä: tarjoamaan täsmälleen samaa kuin kaikki muutkin, jolloin ainoaksi kilpailukeinoksi jää hinta.

Strategisia koulukuntia ja työkaluja on monia, koska erilaisissa tilanteissa pärjäämiseen on tarvittu erilaisia lääkkeitä. Kirjan 20 työkalua on paljon, mutta asiaa helpottaa se, että nämä työkalut on luokiteltu neljään eri kategoriaan yrityksen tavoitteiden ja tilanteen mukaan. Esimerkiksi talouden kuntoon saattamisen ollessa tärkein tavoite, on tähän tarjolla tietyt strategiatyökalut. Uuden innovointiin omansa jne. 

 

Erityinen plussa Vuoriselle siitä, että jokaisesta strategiatyökalusta on selkeä valmis pohja ja lisäksi käytännön esimerkki, joten lukijan on helppo työstää itselleen sopivat työkalut oman toiminnan kehittämiseen. Kehittämisehdotuksena ja laajennuksena käyttäjäkentällä olisi varmasti tarvetta näille esitellyille strategiatyökaluille sähköisessä muodossa, joten ehkäpä ne voisi löytyä jonkin tunnuksella rajatun jakelukanavan takaa?

 

Jokaisesta 20 strategiatyökalusta on valmis työkalupohja ja myös esimerkki. Useimmat kirjassa esitellyt strategiatyökalut olivat itselleni entuudestaan tuttuja, mutta vastaavaan yhtä hyvin laadittuun koontiin ja vertailuun en ole aiemmin törmännyt.

 

Miksi sitten jokaisen yrittäjän tulisi lukea kirja tai työstää yritystoiminnalleen strategia? (alla olevat lainattu Vuorisen kirjasta)

  • Strateginen johtaminen on toimintaa, joka mahdollistaa pitkän aikavälin menestyksen
  • Strategia on yrityksen menestysresepti ja kannattavuuden kaava
  • Strategia on tietoista ja tavoitteellista suunnan valitsemista
  • Työntekijöillä on oikeus tulla johdetuksi ja esimiehen velvollisuus on johtaa (ilman johtamista työntekijöillä ei ole onnistumisen edellytyksiä)

 

Kirja oli vaikeasta aiheestaan huolimatta erittäin helppolukuinen ja selkeä, ja rivien välistä löytyi jopa ripaus huumoria. Kirja oli paitsi hyödyllinen, sitä oli myös ilo lukea.

Annan kirjalle tähtiä ***** eli täydet viisi. Vahva suositus!

 

Kommentoi