Skip to main content

Aloittava yrittäjä suunnittelee markkinointia.

Aloittava yrittäjä suunnittelee markkinointia.

Nähdäkseni erittäin harva palvelualan yrittäjäksi ryhtyvä haluaa ottaa yritystoiminnan käynnistämiseen lainaa. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei ole rahaa asiakashankintaan. Työvälineiden hankintahinnat on usein selvitetty laskelmissa eurolleen, mutta asiakashankinnan hinnaksi on arvioitu jopa 0€ tai muutama satanen. Markkinointibudjetti on riittämätön. Jos yrittäjä toimii verkossa ja haluaa tavoittaa yksityishenkilöasiakkaita ilman merkittävää tunnettuutta tai henkilöbrändiä, eivätkä asiakkaat siirry aiemmasta palkkatyöstä yrittäjän perässä, on markkinointiponnisteluiden hintalappu pikemminkin 5000-10000€ yritystoiminnan käynnistymisvaiheessa. Erityisen huolissani olen tilanteissa, joissa liikeideana on hyvinvointialan yrityksen perustaminen. Kyseessä on kilpailtu markkina. Jokaisella toimialalla on menestymisen mahdollisuudet, mutta panostukset ovat usein mitättömän pieniä tavoitteisiin nähden.

Kommentoi