Skip to main content

Mitä tarkoittaa liiketoimintasuunnitelma

 

Liiketoimintasuunnitelma on tietokoneella kirjoitettu tekstimuotoinen kuvaus tulevasta tai toimivasta yritystoiminnasta. Liiketoimintasuunnitelman laatimisessa kannattaa hyödyntää valmista työpohjaa. Tämän postauksen loppuun tulee pian ladattavaksi valmis liiketoimintasuunnitelmatyöpohja.

Minkä pituinen liiketoimintasuunnitelma on? Liiketoimintasuunnitelmalle ei ole olemassa mitään tiettyä standardipituutta, vaan sen laajuus voi vaihdella. Yleensä aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma on noin kymmenen sivun pituinen, mutta jos tuleva yrittäjänä on selvittänyt markkinoita laajasti tai on innokas kirjoittaja, liiketoimintasuunnitelman pituus voi venyä kahteenkymmeneenkin sivuun, sisältäen kansilehden ja sisällysluettelon. Lyhyt ja asiassa pysyvä liiketoimintasuunnitelma on kuitenkin usein parempi kuin liian laaja tai yksityiskohtainen, saati asioita toistava tai jaaritteleva.

 

aloittava_yrittaja_kirjoittaa_liiketoimintasuunnitelmaa_tietokoneella

Liiketoimintasuunnitelma on edellytys starttirahan ja lainan saamiselle. Liiketoimintasuunnitelmaa ei kuitenkaan ole pakko laatia, mikäli yrityksen perustaja ei aio hakea ulkopuolista rahoitusta tai starttirahaa. Hyödyllinen se on tällöinkin, mutta ei pakollinen.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö

 

Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelma sisältää noin kymmenen pääotsikkoa, joiden alla kerrotaan miksi yritys perustetaan, mitä tuotteita yritys tarjoaa, miten yritys hankkii asiakkaita ja miten yritystoiminnasta saadaan kannattavaa. Aloittavan yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään yritystoiminnan ensimmäisen vuoden käytännönläheiseen kuvaamiseen.

Liiketoimintasuunnitelman sisältö:

 • Kansilehti, sisällysluettelo
 • Liikeidean tiivistelmä
 • SWOT, jossa on vahvuudet ja heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet
 • Yrittäjän osaamisen kuvaus (liitteenä voi olla CV)
 • Markkinat ja asiakkaat
 • Kilpailutilanne
 • Tuotteet/palvelut
 • Markkinointi ja myynti
 • Verkostot ja yhteistyökumppanit
 • Tapa toimia
 • Tulevaisuuden visio
 • Talous ja hallinto

 

Liiketoimintasuunnitelman liitteeksi tulee perustamislaskelma, joka kertoo saman euroina. Perustamislaskelmasta kirjoitan myöhemmin blogiin oman erillisen postauksen. Starttirahahakemuksen liitteeksi kannattaa lisätä myös yrittäjän ansioluettelo, todistus yrittäjäkoulutuksen suorittamisesta ja verovelkatodistus. Starttirahaa haettaessa tärkeintä on, että yritysidealla on kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

 

alkava_yrittaja_lainaneuvottelussa_pankissa

Kun yritystä ei ole vielä olemassa, ei ole käytettävissä minkäänlaista historiatietoa, kuten tilinpäätöstietoja. Tällöin ainoa tapa vakuuttaa ulkopuoliset, kuten starttirahan myöntäjä, tulevan yrityksen kannattavuudesta on osoittaa vakuuttavat tulevaisuuden suunnitelma eli liiketoimintasuunnitelma ja laskelma.

Miksi liiketoimintasuunnitelma laaditaan

 

Liiketoimintasuunnitelmaa tarvitaan kolmesta eri syystä:

 • Rahoittajat voidaan vakuuttaa tulevasta yritystoiminnasta. Lainan myöntäjiä kiinnostaa takaisinmaksukyky. Kun yritystä ei ole vielä perustettu, tulevaisuuden suunnitelmalla on paljon painoarvoa.
 • Liiketoimintasuunnitelma on tulevan yrittäjän oma suunnittelun työkalu. Kun hän kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaa, tulee samalla selvitettyä monta käytännön asiaa, kuten miten kirjanpito tullaan toteuttamaan tai mikä on yrityksen päätoimiala. Liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisprosessi on yrittäjälle itselleen jopa valmista suunnitelmadokumenttia hyödyllisempi!
 • Liiketoimintasuunnitelma on usein yrittäjäkoulutuksen läpäisyn vaatimuksena. Yrittäjäkoulutus on hyödyllinen monella tapaa, mutta erityisesti starttirahaa hakiessa yrittäjäkoulutuksen todistuksella on painoarvoa.

 

Sama dokumentti käy näin ollen moneen eri tarkoitukseen. Toisinaan kuulen, että aloittavat yrittäjät laativat erilaiset liiketoimintasuunnitelmat pankille ja starttirahahakemukseen kuin itselleen: ulkopuoliselle optimistisen version ja itselleen realistisen. Tälle ei kuitenkaan ole syytä. Ei ole kenenkään etu, että rahoitusta haettaessa keplotellaan tai kaunistellaan tilannetta. Lainarahaa on kyllä tarjolla elinkelpoisille yrityksille, joiden liiketoimintasuunnitelma ja laskelmat osoittavat, että yrittäjä pystyy maksamaan lainan takaisin ja raha-asiat on hoidettu asianmukaisesti.

 

yrittaja_kirjoittaa_liiketoimintasuunnitelmaa_lainahakemukseen

Liiketoimintasuunnitelman ei ole tarkoitus olla vain yritystoiminnan suunnittelun työkalu ennen perustamista, vaan sitä kannattaa päivittää vuosittain vaikkapa tilinpäätöksen yhteydessä. Myös kasvavat yritykset tarvitsevat usein päivitettyä liiketoimintasuunnitelmaa rahoitushakemusten liitteiksi.

 

Hyvä liiketoimintasuunnitelma

 

Tärkeintä on vastata näihin kysymyksiin: mitä, miksi, kenelle, miten ja milloin? Hyvä liiketoimintasuunnitelma:

 • antaa lukijalle hänen kaipaamansa tiedot
 • on selkeä ja helposti luettava
 • pysyy aiheessa

 

Jotta tuleva yrittäjä voi kirjoittaa hyvän liiketoimintasuunnitelman, hän tarvitsee riittävästi aikaa. Nopea kirjoittaja voi kyllä kirjoittaa teknisesti tekstiä valmiiseen pohjaan kymmenessä minuutissa, mutta tällöin kyse ei ole yritystoiminnan suunnittelusta, joka on liiketoimintasuunnitelman laatimisen ydinajatus.

Yrittäjän tulee käyttää aikaa selvittääkseen nämä asiat:

 • Mikä on liikeidea kiteytettynä?
 • Mikä yrityksen nimeksi?
 • Mille toimialoille yritys rekisteröidään?
 • Mikä on yrityksen liiketoiminta- ja ansaintamalli?
 • Millaiset resurssit yrittäjällä on toteuttaa suunniteltua yritystoimintaa? Mitä osaamista jo on, mitä on hankittava lisää ja mitä on ostettava ulkopuolelta?
 • Millaisia asiakkaita halutaan tavoittaa ja miksi juuri näitä? Minkä verran asiakkaita on ja millaiset ostotottumukset heillä on?
 • Mitä tuotteita tullaan tarjoamaan ja miksi? Mitä ylivertaista hyötyä ne tarjoavat asiakkaille?
 • Miten tuotteet suunnitellaan, tuotetaan ja toimitetaan?
 • Miten asiakkaat tavoitetaan? Miten asiakkaat saadaan ostamaan ensimmäisen kerran ja jatkossa uudelleen?
 • Millainen kilpailutilanne toimialalla on nyt ja tulevaisuudessa? Miten pärjään kilpailussa?
 • Miten hinnoitellaan? Mikä on kate?
 • Millaisia alkuhankintoja yrityksen perustamisesta syntyy ja miten ne rahoitetaan?
 • Millaisia kustannuksia yritystoiminnan aikana syntyy?
 • Milloin tuloja tulee enemmän kuin kuluja?
 • Miten huolehditaan rahan riittävyydestä?
 • Paljonko on oltava myyntiä ja asiakkaita?
 • Vaaditaanko toimialalla pätevyyksiä, ilmoituksia tai lupia – jos, miten ne hoidetaan?
 • Onko toimialalla rajoituksia, jotka on otettava huomioon? Miten ne huomioidaan?
 • Mitä velvoitteita yrittäjyydestä syntyy ja miten ne hoidetaan?
 • Miten kirjanpito hoidetaan? Miten yrittäjä hyödyntää kirjanpidon tuottamaa taloustietoa?
 • Mistä pankista avataan pankkitili?
 • Millaisia vakuutuksia tarvitaan ja mistä ne hankitaan?
 • Millaisia verkostoja tarvitaan ja miten verkostot rakennetaan?
 • Mikä valitaan yritysmuodoksi?
 • Miten verotus ja arvonlisäverotus huomioidaan?
 • Miten tarjoukset ja sopimukset hoidetaan?
 • Miten asiakkaita laskutetaan?
 • Millaiset tavoitteet yritystoiminnalla on nyt ja tulevaisuudessa?
 • Miten yrittäjä tulee huolehtimaan omasta sosiaaliturvastaan, jaksamisestaan, hyvinvoinnistaan ja ammatillisesta kehittymisestään niin toimialalla kuin yrittäjyydessä?

 

Moni listan asioista on ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvälle vieras. Apua yrittäjyysasioihin saa Starttivalmennuksen yrittäjäkoulutuksista ja paikalliselta yritysneuvojalta. Käytännössä tämän pitkän listan selvittely edellyttää usein kuukausia etenkin palkkatyön ohessa tehtynä. Useimmiten yrityksen perustajilla tuntuu olevan kova kiire ja pohjatöiden selvittely halutaan skipata tai ainakin sitä halutaan nopeuttaa. Liiketoimintasuunnitelman kirjoittamisessa aikaa ei tarvita niinkään puhtaaksikirjoittamiseen, vaan taustojen selvittelyyn. Tulevan yrittäjän kannattaa ehdottomasti tutustua oman toimialan tilastoihin, potentiaalisiin asiakkaisiin ja kilpailutilanteeseen. Sanonta ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty” pitää yritystoiminnan suunnittelussa paikkansa. Kun perusta on kunnossa, on turvallisempaa startata yritystoiminta. Kokemukseni mukaan selvittelytyö, kuten tarjouspyynnöt, yhteydenotot, kilpailijoihin tutustuminen, keskustelut toisten yrittäjien kanssa ja yrittäjäkoulutukseen osallistuminen tekevät liikeidealle ainoastaan hyvää!

Minulta kysytään edelleen säännöllisesti, kirjoitanko liiketoimintasuunnitelmia yritysasiakkaille. Onhan kokemukseni liiketoimintasuunnitelmien lukemisesta, kommentoinnista ja kirjoittamisesta valtava. Ensimmäistä kertaa yritystä perustaville en kirjoita liiketoimintasuunnitelmia. Tämä sen vuoksi, että tulevan yrittäjän on erittäin hyödyllistä tuottaa itse ensimmäinen suunnitelmansa. Kuten edellä totesin, ei se päämäärä, vaan matka…! Mutta pitkään toimineille yrityksille, jotka hakevat rahoitusta saatan vielä toisinaan kirjoittaa liiketoimintasuunnitelman laskelmineen toimeksiantona. Se on työläs ja hintava projekti, mutta merkittävää rahoitusta hakevalle yritykselle tämä voi olla järkevää ulkoistaa.

Kirjoitti liiketoimintasuunnitelman kuka tahansa, se ei muuta tosiasiaa, että liikeideoilla on taipumusta elää. En taida tuntea yhtään yrittäjää, jonka liikeidea olisi pysynyt muuttumattomana matkan varrella. Onkin yksi yrittäjän tärkeimmistä ominaisuuksista kyetä joustamaan alkuperäisestä suunnitelmastaan ja muokata yritystoimintaansa sellaiseksi, mitä markkinoilla tarvitaan. Ja mieluusti ennakoiden, eikä jälkijunassa. Alkuperäisen liiketoimintasuunnitelman ei näin ollen ole tarkoituskaan olla pysyvä kiveen hakattu suunnitelma, jota tulee noudattaa tarkasti, vaan se on aloitusvaiheen etenemissuunnitelma, jolla päästään markkinoille. Toimivalla yrityksellä liiketoimintasuunnitelma on dokumentti, jolla osoitetaan rahoittajalle miksi rahoitusta haetaan ja miten rahoitus pystytään maksamaan takaisin.

 

 

alustava_liiketoimintasuunnitelma_business_model-Canvas

Alustavana liiketoimintasuunnitelmana voi käyttää yhden sivun canvasta. Voit hakea valmiita työpohjia esimerkiksi hakusanoilla ”business model canvas”. Googlen kuvahaku antaa heti näkymän simppeleistä ladattavista työpohjista, joita löytyy niin suomen kuin englanninkin kielisinä.

Valmis liiketoimintasuunnitelmapohja

 

Tämän sivun loppuun tulee pian ladattavaksi valmis liiketoimintasuunnitelmatyöpohja, jonka saat maksutta käyttöösi. Olen työurallani lukenut ja hionut yli 10 000 liiketoimintasuunnitelmaa ja todennut, että netistä voi ladata kovin monenlaisia työpohjia. Osan liiketoimintasuunnitelmapohjista voisi poistaa tarjonnasta, sillä jopa kymmeniä pieniä väliotsikoita sisältävät pohjat ovat hankalia täytettäviä tulevalle yrittäjälle ja erittäin vaikealukuisia ulkopuoliselle rahoittajan edustajalle. Lisäksi pdf-pohjia ei voi muokata, joten joukossa on kappaleita, jotka jäävät tyhjiksi. Kun yritetään laatia liiketoimintasuunnitelmapohja, joka taipuisi jokaiselle toimialalle ja jokaisen tulevan yrittäjän uniikkeihin tarpeisiin, on ratkaisuna yleensä pohja, joka ei sovellu oikein kenellekään. Mutta käyttökelpoisia liiketoimintasuunnitelmatyöpohjiakin on toki tarjolla.

Olen rakentanut vuosien kokemuksella helpon Word-työpohjan, joka on saanut erittäin paljon kiitosta niin yritystoiminnan suunnittelijoilta kuin starttirahahakemusten käsittelijöiltä. Pohja on riittävän simppeli, mutta samalla riittävän kattava yritystoiminnan suunnittelun työkaluksi. Pohjassa on ohjetekstit ja se on muokattava. Pääset ihan pian lataamaan pohjan käyttöösi, ole hyvä!

 

Kommentoi