Skip to main content

Päivitetty 9.12.2022

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Miksi kannattaa laatia liiketoimintasuunnitelma?

Kerron tässä kirjoituksessa, miksi ja milloin liiketoimintasuunnitelman laatiminen on joko välttämätöntä tai hyödyllistä. Olen saanut kunnian toimia yli 4000 yritystoimintaa suunnittelevan, pienyrittäjän ja kasvavan pk-yrityksen rinnalla kulkijana ja valmentanut jokaista työstämään liiketoimintasuunnitelman. Olen lukenut 20 vuoden aikana yli 10 000 liiketoimintasuunnitelmaa. Uskallan väittää tuntevani liiketoimintasuunnitelmien käyttötarkoitukset ja hyödyt erittäin hyvin. Kirjoitan kirjoitukseni erityisesti vasta yritystoimintaansa suunnittelevan ja aloittavan yrittäjän näkökulmasta.

Yrityksen perustajalle liiketoimintasuunnitelman laatiminen on erittäin hyödyllistä näissä tilanteissa:

  • Jos liikeidea ei ole vielä kirkas, liiketoimintasuunnitelman laatiminen auttaa sen kirkastamisessa.
  • Jos yrittäjä ei vielä tiedä, miten saa yritystoimintansa käynnistettyä eli perustettua ja aloitettua, liiketoimintasuunnitelma auttaa määrittelemään etenemisstepit.
  • Jos yrittäjä ei tiedä, mitkä ovat yritystoiminnan kulut, paljonko tarvitaan myyntiä, miten on hinnoiteltava ja millaiset tuotto-odotukset ovat, liiketoimintasuunnitelma ja erityisesti sen olennaisena liitteenä oleva yrityksen perustamislaskelma konkretisoivat eurot.
  • Ellei yrittäjä tiedä, miten hankkii asiakkaita, liiketoimintasuunnitelma auttaa suunnittelemaan myynnin ja markkinoinnin käytännön toimet mittareineen.
  • Jos mielessä on starttirahan hakeminen, tarvitaan hakemuksen liitteeksi liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelma.
  • Jos yrityksen perustamiseen tarvitaan laina- tai tukirahoitusta, tarvitaan samaten liitteeksi liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelma.

Toisin sanoen liiketoimintasuunnitelma on tärkeä yritystoimintaa suunnittelevan työkalu. Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen ensimmäisen toimintavuoden kirjallinen, erittäin konkreettinen toimintapläni: Kun teen nämä asiat, saan yrityksen perustettua ja liiketoiminnan käynnistettyä.

Mies kirjoittaa liiketoimintasuunnitelmaa kannettavalla tietokoneella.

Liiketoimintasuunnitelmassa ei ole määrämuotoa eli se voi olla millainen tahansa. Useimmiten ensimmäistä liiketoimintasuunnitelmaansa laativaa yritystoiminnan suunnittelijaa helpottaa valmis liiketoimintasuunnitelmapohja, jossa on kansilehti ja sisältö, joka on jaettu kappaleisiin. Hyödynsi millaista liiketoimintasuunnitelmatyöpohjaa tahansa, ne ovat useimmiten sisällöltään samankaltaisia: yleensä edetään liikeideasta käytännön toiminnan kuvaukseen ja viimeisenä ovat laskelmat. Lue lisää kirjoituksestani liiketoimintasuunnitelma.

Milloin liiketoimintasuunnitelma kannattaa laatia?

Liiketoimintasuunnitelman laatimisen ajoittaminen on kaikkein hyödyllisintä ennen yrityksen perustamista silloin, kun liikeidea on jo pohdittuna ja päätös oman yrityksen perustamisesta alkaa tuntua todennäköiseltä. Erityisesti päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja oma mututuntumani on se, että yrittäjyys kiinnostaa todella monia, mutta vain harva saattaa liikeideansa perustamiseen saakka. Liiketoimintasuunnitelman avulla voi poistaa epävarmuustekijöitä ja konkretisoida liikeideaansa eli viedä pään sisäisen ajatuksen seuraavalle tasolle. Liiketoimintasuunnitelma auttaa utuisen yritysidean selkeyttämisessä. Jos ideaa on haudutellut oman pään sisällä mahdollisesti vuosienkin ajan ja ajatus ikään kuin positiivisesti piinaa mieltä, on aika saattaa idea seuraavalle tasolle: laatia liikeideasta liiketoimintasuunnitelma.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen on turvallista. Yritystä ei ole pakko perustaa, vaikka laatisi perustamisvalmiin yrityksen toimintasuunnitelman. Mikäli suunnitelma osoittaa, ettei liikeidea olekaan perustamiskypsä, aina voi vetäytyä hankkeesta. Henkilökohtaisesti suosittelen tällöin päinvastoin pureutumaan liikeidean mahdollisiin haasteisiin. Eli en hautaamaan ideaa, vaan rakentamaan siitä parempi liikeidea.

Paras ajankohta liiketoimintasuunnitelman laatimiselle on hyvissä ajoin ennen yritystoiminnan käynnistämistä. Aika ja prosessointi tekee ainoastaan hyvää liikeidealle, joskin suunnitteluprosessin kannattaa olla jollakin tapaa projekti, joka alkaa ja päättyy. Viiden vuoden suunnitteluvaiheessa markkinatilanne ja elämäntilanne ehtivät muuttua. Hyvä sopivan väljä ja samalla sopivan napakka tulevan yritystoiminnan suunnittelu ottaa aikaa puolesta vuodesta vuoteen.

Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ei sinänsä ole työläs prosessi. Jokainen työkykyinen henkilö pystyy kyllä kirjoittamaan valmiiseen työpohjaan otsikon alle siihen liittyviä asioita. Aikaa ottaa selvittelytyö, kuten kilpailijoihin tutustuminen, kotisivujen tekijän etsiminen, vakuutusasiat, tilitoimiston löytäminen jne. Jos tämän kaiken tekee kiireen keskellä, se tulee vaikuttamaan tulevaan yritystoimintaan keskeneräisinä asioina, paineena ja ennen kaikkea virhevalintoina (joiden korjaaminen myöhemmin on työlästä ja kallista). Eli liiketoimintasuunnitelma kannattaa laatia siten, että sille varaa riittävästi aikaa.

Räätäli työtilassaan.

Osa yrittäjistä perustaa yrityksen ilman suurempia pohdintoja nopealla aikataululla, mutta osa hauduttelee ideaansa vuosia. Eräs yrittäjäkoulutukseeni osallistunut henkilö kertoi, että on halunnut yrittäjäksi jo 20 vuotta, mutta elämäntilanne ei ole sitä sallinut. Palkkatyö koetaan edelleen monella tapaa yrittäjyyttä turvallisemmaksi ja asuntolaina, pienet lapset ja monet ns. ”järkisyyt” saattavat pitää henkilön tahtomattaan työssä, josta hän ei oikeasti nauti. Onneksi yrittäjäksi voi ryhtyä ihan missä iässä tahansa, eikä koskaan ole liian myöhäistä! Lue lisää kirjoituksestani yrittäjäksi eläkkeellä.

Mistä apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen?

Jos yrittäjyys on täysin vierasta, kuten lähes jokaiselle yrittäjäkoulutukseeni osallistuneelle henkilölle on alun perin ollut, suosittelen tutustumaan aiheeseen esimerkiksi näin:

  • Osallistu yrittäjäkoulutukseen. Yrittäjäkoulutuksia on tarjolla kirjava valikoima: on ilmaista, halpaa, keskihintaista ja kallista. On täysin itsenäisesti verkossa suoritettavaa, parin illan luentoa ja pitkiä tutkintokoulutuksia. Verkossa ja lähinä. Osa kouluttajista on epäpäteviä, osa omaa pitkän ja vaikuttavan kokemuksen. Yrittäjäkoulutusta valittaessa kannattaa tehdä pohjatyöt huolella ja kiinnittää huomioita erityisesti kouluttajan osaamiseen.
  • Käy yritysneuvojan luona. Paikalliset yritysneuvontapalvleut ovat maksuttomia. Jokaisessa kunnassa on saatavilla yritysneuvontaa. Toteuttajana on useimmiten Uusyrityskeskus, paikallinen elinkeinoyhtiö tai esimerkiksi oman kunnan yrityspalveluita tarjoava taho. Useimmiten yritysneuvonnassa käydään 1-3 kertaa. Tapaamiset ovat luottamuksellisia, eivätkä luonnollisesti sido yrityksen perustamiseen eli yritysneuvojalle uskaltaa varata ajan vaikka idea olisi ajatusasteella.
  • Korvat hörölle yrittäjyysaiheista: liity erilaisiin yrittäjyyttä tukeviin FB-ryhmiin (ole lähdekriittinen eli joukossa on paljon pahan olon vuodattamista, avun kysymistä ongelmiin liian myöhään ja lukuisia osaamattomien vertaisten kommentteja), tilaisuuksiin, tilaa Yrittäjien uutiskirje, lue yrittäjyyskirjallisuutta (vinkkejä löydät myös täältä Mites bisnekset-blogista kirjavinkki- avainsanalla) ja keskustele erilaisten yrittäjien kanssa.

Itsenäisestikin liiketoimintasuunnitelman laatiminen toki onnistuu valveutuneelta tulevalta yrittäjältä, mutta on erittäin hyödyllistä saada sen laatimisen tueksi ammattilaisen apua. Apua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen saa parhaiten yrittäjyyden ammattitutkinto-koulutuksessa, jossa on osaavan kouluttajan henkilökohtaista ohjausta. Yrittäjyyden ammattitutkinto on ehdottomasti laajin Suomessa tarjolla oleva apu yrityksen perustajille. Tätä tukee hyvin paikallisen yritysneuvojan tarjoama apu, sillä esimerkiksi starttirahapäätökset tehdään aina alueellisesti ja paikallisella tasolla on aina paras tuntemus mm. markkinatilanteesta.

Kauneudenhoitoalan yrittäjä siivoaa toimitilaansa.

Mitä suuremmat riskit, sitä tärkeämpää on ennakoida niitä. Moni ryhtyy yrittäjäksi erittäin kilpailluille pienikatteisille toimialoille, jolloin on erityisen tärkeää erottua joukosta ja kirkastaa oma paikkansa markkinoilla. Tällöin liiketoimintasuunnitelman huolellinen laatiminen voi ennaltaehkäistä kannattamattoman yrityksen perustamisen. Hyöty on todella konkreettinen koko tulevan yrityksen elinkaaren ajan!

Liiketoimintasuunnitelman tekeminen on aina hyödyllistä

Jokainen yrityksen perustaja hyötyy suunnittelutyöstä ja lisäopeista yrittäjyyteen liittyen. Joskus kuitenkin aika on rajallista, joten neuvoni on, että mikäli liikeidea on harrastuksenomainen, riskit eivät ole suuret, mutta tavoitteetkin ovat hyvin maltilliset, ei liiketoimintasuunnitelman laatimiseen kannata välttämättä käyttää merkittävästä resursseja. Pienimuotoinen sivutoiminen yrittäjyys, jossa laskutusta on muutamista satasista muutamiin tonneihin vuodessa ei ole varsinaisesti yrittäjyyttä, vaan Verohallintokin tulkitsee toiminnan useimmiten tulonhankinnaksi, johon ei välttämättä tarvita edes y-tunnusta. Sama pätee kun kyseessä on pienimuotoinen kevytyrittäjyys. Joskin tällaista pientä sivutulonhankintaa harjoittavan henkilön tulee muistaa se, että Te-toimisto tulkitsee kaikki tulot, joita ei ole saatu työ- tai virkasuhteessa, yrittäjätuloksi.

Mikäli suunnitelmissa on päätoiminen yrittäjyys, kannattaa liiketoimintasuunnitelman ja yrityksen perustamislaskelman laatimiseen panostaa, sillä tällöin oma yritys tulee olemaan tuleva elinkeino, tulonlähde ja ammatti. Päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtyminen on iso asia, ja yrittäjyystiedon lisääminen ennen yrityksen perustamista on erittäin hyödyllistä. Yrittäjyyteen liittyy myös lakisääteisiä velvoitteita, joista on syytä olla tietoinen. Suurin hyöty yrittäjäkoulutuksesta on kuitenkin kannattavan, järkevän ja mielekkään yritystoiminnan suunnittelemisessa. Yrittäjän on hyvä yrittää, kun perusta on luotu hyvin.

Kommentoi