Skip to main content

Päivitetty 15.9.2022

Mikä on hyvä liikeidea?

Kirjoitukseni on suunnattu erityisesti sinulle, joka vasta pohdit yrittäjyyttä. Mikä yritys kannattaa perustaa ei ole yksinkertainen kysymys. Jos olisi olemassa yksi ainoa ylivertainen liikeidea, jokainen meistä  perustaisi juuri sellaisen yrityksen. Näin syntyisi kilpailua, eikä liikeidea olisi enää paras. Riippuu yrittäjän tavoitteista, millaista yrittäjyyttä hän pitää hyvänä. Toinen tavoittelee järkevää työn määrää ja vapautta, toinen taas taloudellisia tuottoja, joiden eteen on valmis ponnistelemaan ja kantamaan riskiä. Tämä kirjoitus antaa sinulle eväitä oman yritystoiminnan suunnitteluun.

Mikä yritys kannattaa perustaa riippuu näistä asioista:

  • Mitkä ovat yrittäjän tavoitteet yritystoiminnalle.
  • Millaisia resursseja yrittäjällä on käytettävissään (esim. osaaminen, aika, raha, verkostot).
  • Millainen markkinatilanne on. Tärkeimpiä seikkoina potentiaali, kysyntä ja kilpailutilanne.

 

 

mika_yritys_kannattaa_perustaa_taloudellinen_riippumattomuus

Havaintoni mukaan erityisesti nuoret miehet tavoittelevat yrittäjyydellä taloudellista riippumattomuutta. Aikuiset naiset sen sijaan näyttäisivät arvostavan rahan lisäksi (ei sijaan, vaan lisäksi!) vapautta ja mielekkyyttä. Omaa osaamista halutaan jakaa ja rakentaa siitä itselleen kiinnostava uudenlainen ura. Yleistän nyt rankasti, mutta yrittäjän iällä on merkitystä innovatiivisuudessa, rohkeudessa ja myös uhkarohkeudessa.

Yritystoiminta perustuu liikeideaan

Käyn ensin läpi yritystoiminnan tärkeimmän lähtökohdan eli liikeidean. Vastan sen jälkeen annan vastauksia monen yritystoiminnan suunnittelijan kuumaan mikä yritys kannattaa perustaa– kysymykseen. Yritystoiminnan tärkein asia on liikeidea. Idean ja liikeidean erottaa kaupallistaminen. Useimmat meistä saavat ideoita harva se päivä. Liikeideaksi idea muuttuu kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun siitä aletaan muotoilemaan kaupallistettavaa tuotetta tai palvelua. Kaupallistaminen tarkoittaa sitä, että on jotakin myytävää. Yrittäjä voi oikeasti tuottaa ja tarjota ja asiakas voi ostaa. Liikeidea ei ole enää vain ajatuksen tasolla oleva idea, vaan se realisoituu todelliseksi yritystoiminnaksi.

Liikeidean työstäminen voi edetä esimerkiksi:

  • Testaamalla ja pilotoimalla
  • Laatimalla liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat
  • Kartoittamalla markkinoita: kysyntä, kilpailutilanne, tulevaisuuden potentiaali

Tilastokeskuksen mukaan joka toinen yritys lopettaa toimintansa viiden vuoden sisällä perustamisesta. Osa lopettamissyistä johtuu yritysmuodon muutoksista, kuten siitä, että yksityinen elinkeinonharjoittaja jatkaa liiketoimintaansa osakeyhtiönä. Mutta tosiasia on, että (liian) monen yrityksen toiminta ei pääse koskaan alkua pidemmälle. Syitä on monia. Sivutoimisiksi ajatellut liikeideat jätän tässä käsittelemättä, mutta päätoimissa yritystoiminnan loppumiseen juontavat syyt löytyvät usein kannattamattomuudesta.

Kannattamatonta toiminta on silloin kun tuloja on liian vähän suhteessa kuluihin. Asiakkaita ei ehkä ole riittävää määrää tai hinta on liian alhainen. Voi olla, että tuotteen tai palvelun tuottamisen kulut ovat liian suuret ja kate pieni. Myös markkinatilanteen muutokset vaikuttavat. Kilpailijoita tulee ja menee, sopimuksia saadaan ja menetetään, avainhenkilöt vaihtuvat, lainsäädäntö muuttuu ja raaka-aineiden saatavuus vaikeutuu. On yrittäjyystaitoa pystyä ennakoimaan markkinoiden muutoksia, mutta aina yrityksen menestys tai menestymättömyys ei ole yrittäjän itsensä käsissä. Kaikki lähtee kuitenkin liikeideasta – hyvästä sellaisesta! Tärkeintä on saada yritystoiminta taloudellisesti kannattavaksi. Se on kaiken yritystoiminnan lähtökohta.

 

mika_yritys_kannattaa_perustaa_sivutoiminen_yritys

Aina yritystä ei ole tarkoitettukaan loppuelämän työpaikaksi, vaan väliaikaiseksi ratkaisuksi työpaikkojen välissä, lasten ollessa pieniä tai yhden projektin laskutuskanavaksi. Yrittäjyyden toivotaan usein tuovan joustoa hektiseen arkeen kahdeksasta neljään- työajan sijaan. Mikä yritys kannattaa perustaa tällaiseen tarkoitukseen? Yritys, joka ei ole sidottu kellonaikaan, paikkaan tai joka ei vaadi kalliita investointeja. Lue lisää vinkkejä postauksestani miten liikeidea syntyy.

 

Toimialoissa on eroja

Perusta yritys, jonka toimialaa ymmärrät tai ainakin ymmärrät miten kyseisellä toimialalla ansaitaan. Sinun ei välttämättä tarvitse olla kyseisen alan kokenut ammattilainen (joskin se on usein eduksi!), mutta sinun on ymmärrettävä alan bisnestä. Saattaa jopa olla, että alan ulkopuolelta tullut toimija havaitsee kokenutta konkaria paremmin uuden markkinaraon. Laitostumista kun tapahtuu alalla kuin alalla. Erikoisosaaja saattaa toimia ikään kuin laput silmillä tai omassa kuplassaan, kun työskentelee riittävän kauan yhdellä toimialla tai yhden työnantajan palveluksessa.

Mutta joskus ruoho vaikuttaa olevan vihreämpää aidan toisella puolella. Tarkoitan tällä alanvaihtajia. Henkilö saattaa tuntea oman toimialansa haasteet liiankin hyvin ja haluaa jättää koko alan. Tässä tilanteessa itselle vieras toimiala saattaa näyttäytyä helppona ja houkuttelevana. Joskus vihreä tulokas hyppää rohkeasti uudelle toimialalle kuvitellen, että vieras ammatti on helppoa ottaa haltuun tuosta vain. Tällöin on otettava haltuun sekä uusi substanssi, että yrittäjyys samanaikaisesti, joka ei ole helppo yhtälö.

On huomattavasti helpompaa ottaa haltuun vain jompi kumpi kerrallaan eli lähteä yrittäjäksi toimialalle, jonka jo tuntee. Alanvaihtaminen ja hyppääminen suoraan yrittäjäksi ei aina ole helppoa. Sanon tämän kokemuksesta, sillä olen kouluttanut yrittäjyyteen satoja henkilöitä, jotka ovat alanvaihtajia. Ammattitaitoa kun ei voi kukaan antaa lusikalla. On vuosien tie oppia uusi ammatti ja pääsääntöisesti ammattitaitoa on järkevämpää harjoitella palkkatyössä ennen yrittäjäksi ryhtymistä.

Oli toimiala tuttu tai ei, on erinomaisen hyvä asia, jos kyseisellä toimialalla ei ole liikaa veristä kilpailua. Tai jos on, sinulla on visio, miten asiat voi tehdä toisin: joko edullisemmin, tehokkaammin, myyden uusille asiakaskohderyhmille perinteisten sijaan, toteuttaa liiketoimintaa uudella toteutustavalla tai hyödyntämällä uutta teknologiaa. Uudet raikkaat ideat eivät suinkaan aina ole kokonaan uusia keksintöjä, vaan kehittämisideoita ja -ratkaisuja jo olemassa oleville tuotteille ja palveluille. Usein yksinkertainen liikeidea on paras, koska se on helppo toteuttaa, helppo myydä ja asiakkaalle helppo ostaa. Hyvä liikeidea ratkaisee jonkin yhden asiakkaan todellisen arjen ongelman. Jokaiselle toimialalle varmasti mahtuu uusia tekijöitä, muttei täsmälleen samanlaisilla liikeideoilla kuin pitkään toimineet kilpailijat toimivat. On täysin turhaa lähteä taistelemaan samoista asiakkaista samoilla ratkaisuilla alalla pitkään toimineita yrityksiä vastaan!

 

mika_yritys_kannattaa_perustaa_liikeidea

Liikeidean on oltava helposti ymmärrettävä. Ellei yrittäjä itse osaa muotoilla liikeideaansa yhdellä nasevalla lauseella, ei potentiaalinen asiakaskaan luultavasti saa käsitystä mistä on kyse. Tämä voi muodostua ostamisen esteeksi. Aloittavien yrittäjien kannattaa kirkastaa liikeideansa, harjoitella hissipuhetta ja tiivistää asiakashyödyt ja ylivertainen kilpailuetunsa. Mikä yritys kannattaa perustaa: Perusta yritys, joka auttaa asiakasta ratkaisemaan todellisen ongelman. Ongelman, jonka asiakas tiedostaa ja johon sinä osaat antaa helpon ratkaisun.

Mikä liikeidea kannattaa?

Perusta yritys, jossa yritystoiminnan aloittaminen ei ole järjettömän kallista. Hyviin ideoihin on saatavilla rahoitusta, joten pelkästään omilla rahoilla ei yritysmaailmassa tarvitse pärjätä. Mutta jos kustannukset nousevat satoihin tuhansiin tai miljooniin euroihin, projektin toteuttaminen vaikeutuu, koska rahoitusta ei välttämättä saada. Sijoitetut panokset on aina saatava takaisin ja rahoittajalle riski on ilmeinen. Tosin kyllä isotkin projektit kuitenkin voivat saada kannatusta, kuten esimerkiksi rohkeiden yrittäjien hurjista ideoista alkunsa saaneet lippulaivat Ideapark ja Hartwall Areena. Tällaiset miljoonahankkeet vaativat kuitenkin jo meriittejä ja vakuuttavuutta, jotta ideat jalostuisivat toteutusasteelle saakka. On eri asia olla ensimmäistä yritystään suunnitteleva ”tavallinen kansalainen”, jolla ei ole näyttöjä tai verkostoja. Lue lisää aikaisemmasta postauksestani mitä yrityksen perustaminen maksaa.

Perusta yritys, josta alkaa jollakin järkevällä aikavälillä saamaan tuottoja. Kaiken liiketoiminnan perimmäinen tarkoitus on saada taloudellista tuottoa. Toki on toimialoja, joissa vuosien tutkimus- ja tuotekehitystyöhön voidaan hakea tukea ja apurahoja. Mutta oli kehitystyö miten pitkäkestoista tai kallista tahansa, sen on maksettava itsensä takaisin ja mitä pikemmin sen parempi. Yksinkertaisimmissa liikeideoissa tavoitteena tulee olla tulojen saaminen heti yrityksen perustamisen jälkeen. Starttiraha voi himpun verran helpottaa alkavan yrittäjän tilannetta, mutta vuosikausia ei kukaan voi olla palkatta. Paras tilanne yrityksellä on, kun tiedossa on valmiita asiakkuuksia jo ennen perustamista, joskin ne voivat muodostus starttirahan saamisen esteeksi. Näin yrittäjä ei hyppää tyhjän päälle. Alkuvaiheen kuolemanlaakson pituuden venymistä on pyrittävä ennaltaehkäisemään kaikin keinoin.

 

Tulevaisuuden liikeidea

Perusta yritys, jolla on tulevaisuutta. On mahdollista perustaa yritys vain hetkeksi, vaikkapa yhdeksi sesongiksi tai yhden lyhyen projektin ajaksi. Mutta kun yritystoiminnalla on jatkuvuutta, voit työllistää sillä itsesi tai työntekijäsi pidemmäksikin aikaa tai myydä yrityksesi eteenpäin. On toimialoja, jotka ovat kaikessa perinteisyydessään kuolevia. Esimerkiksi videovuokraamo perinteisenä dvd- ja vhs-vuokraamona ei olisi ollut kannattava liikeidea enää vuosiin, mutta kun yrittäjä osaa seurata toimintaympäristönsä muutoksia ja parhaimmillaan jopa ennakoida niitä, siirtyminen digitaaliseen vuoraustoimintaan on saattanut tuoda uudenlaisen ansaintamallin. Ihmisten ostokäyttäytyminen muuttuu ja hyvä yrittäjä pysyy kehityksessä mukana – tai mielellään jopa askeleen edellä. Mitä asiakkaat tarvitsevat entistä enemmän tulevaisuudessa? Miten kuluttajakäyttäytyminen muuttuu?

 

mika_yritys_kannattaa_perustaa_tulevaisuuden_ennakointi

Kannattaa perustaa yritys, jossa on potentiaalia. Vaikka intuitio olisi vahva, suosittelen kristallipallon tai kuun asennon sijaan hyödyntämään esimerkiksi Tulevaisuustalo Sitran sivuilta löytyviä oivallisia materiaaleja tulevaisuuden ennakointiin. Suomi on niin tilastojen kuin muunkin maksutta saatavilla olevan tiedon luvattu maa ja ennakointitiedon aarreaittaan voi olla todella mielenkiintoista sukeltaa.

 

Mitä tarvitaan yrityksen perustamiseen?

Perusta yritys, johon resurssit riittävät. Tärkeimpiä resursseja ovat:

  • osaaminen (yrittäjän tai verkoston)
  • aika
  • raha
  • muut tuotannontekijät, kuten työntekijät, koneet ja raaka-aineet, joita saa rahalla

Mikäli yrittäjällä ei ole riittäviä resursseja, on niitä hankittava muualta. Yhtiökumppanilta, työntekijältä, yhteistyökumppanilta, hallituksen jäseneltä, ulkopuoliselta rahoittajalta, alihankkijalta jne. Kaikkea ei onneksi tarvitse osata tehdä itse, mutta toisaalta yrityksen kasvun esteeksi saattaa muodostua yrittäjän kyvyttömyys hankkia lisää resursseja. Vaikka yrittäjät ovatkin tyypillisesti erittäin sitoutuneita, työteliäitä ja sitkeitä, yritys ei voi kasvaa kestävällä tavalla, mikäli kasvu on mahdollista vain yrittäjän henkilökohtaisen venymisen kautta.

Perusta yritys, jonka myynti ei ole sidottu tiettyyn rajattuun maantieteelliseen alueeseen tai vain yrittäjän itsensä työpanokseen. Jos yrittäjä pystyy ulkoistamaan jossakin vaiheessa itsensä suorittavasta työstä, on yrityksellä kasvunmahdollisuuksia. Yhdysvaltain Leijonanluolasta tutun ex-kiinteistönvälittäjän, nykyisen kiinteistömogulin Barbara Conrocanin sanoin: ”Vasta kun lakkasin itse myymästä, yrityksestäni tuli yritys”. Näin yrittäjästä tuli johtaja. Mikä on sinun suunnitelmasi itsesi ulkoistamiseen, jottei yrityksen toiminta riipu vai omasta työpanoksestasi? Saatko yrityksen tuottamaan tuloa, jossa joka ikinen hankittu euro ei ole sen hetkisestä työpanoksestasi kiinni? Entä miten voisit myydä laajemmalle alueella kuin vain omalla paikkakunnallesi?

 

mika_yritys_kannattaa_perustaa_yksinyrittaja

Yksinyrittäjä tekee usein yrityksessään lähes kaiken. Vaikka yrittäjä saattaa pitää itseään yli-ihmisenä erittäin vankan sitoutumisensa vuoksi, toimitusvarmuus on yrittäjävetoisella liiketoiminnalla heikko. Jokaisen yrittäjän kannattaa suunnitella etukäteen, miten varautuu sairastumiseen tai muuhun äkilliseen estymiseen. Mitä asiakkaille ja yritykselle kokonaisuudessaan tapahtuu? Kuka ottaa kopin tilanteesta? Kannattaa rakentaa yritystoiminta siten, ettei se henkilöidy liikaa yrittäjään itseensä.

Huomioi aikaikkuna

Perusta yritys oikeaan aikaan. Käsite Window of opportunity eli suomeksi mahdollisuuksien ikkuna kuvaa sitä, että ideoille on olemassa tietty aikaikkkuna. Helpointa oikea-aikaisuus on ymmärtää tekniikan kehittymisen myötä. On yrityksiä, jotka ovat lanseeranneet palvelunsa juuri oikeaan aikaan, kun länsimaalaisilla on älypuhelimet ja nettiyhteydet taskussaan. Toisaalta on yrityksiä, jotka ovat olleet markkinoilla etuajassa, tai jälkijunassa vain perässähiihtäjinä keräämässä markkinoiden rippeitä. Ideaali ajankohta on lanseerata uusi palvelu markkinan juuri avautuessa. Ensimmäinen pilotti ei välttämättä menesty, joten voi olla jopa suotavaa jonkin toisen maksaa ensin kalliit oppirahat.

Jatkoksi edelliseen: pohdi oletko luonteeltasi ja toimintatavoiltasi enemmän uranuurtaja ja pilotoija vai jäljittelijä? Uranuurtaja ottaa riskin ja joutuu opettamaan asiakkaitaan ja maksamaan yleensä myös suurimmat kehityskustannukset. Mikäli onnistut lanseeraamaan tuotteesi heti hänen vanavedessään, muttei kuitenkaan liian myöhään, on markkinoiden tilanne otollisin. Lyhyellä aikajänteellä ajateltuna myös varsinaisen liiketoiminnan perustamisajankohdalla eli kuukaudella tai vuodenajalla on merkitystä, eli ettei yritystä perusteta juuri vuoden hiljaisimpaan sesonkiin. Tällöin edellä mainittu tärkeä kohta eli tuottojen saaminen mahdollisimman nopeasti ei toteudu. Yritystoiminnan alkuvaiheeseen ajoittuu usein kuolemanlaakso ,jolloin kuluja on enemmän kuin tuloja. Yritystoiminnan starttaaminen sesongin alla tuottaa todennäköisemmin tuloja nopeammin ja saattaa pelastaa yrityksen kassan eli pankkitilin saldon. Isossa kuvassa tärkeintä on se, että markkinat ovat juuri sillä hetkellä avautumassa kyseiselle liiketoiminnalle.

 

Mahdollisuuksien ikkunasta avautuvat näkymät menestyvälle liiketoiminnalle. Markkina ei ole liian täysi, vaan sieltä löytyy jalansijaa. Asiakkaita ei tarvitse opettaa ostamaan, vaan kysyntä on heräämässä. Ideaalitilanteessa palaset loksahtelevat paikoilleen ja vastaanotto markkinoilla on toivottu. Aikaikkunalla on erityisen suuri merkitys kehitysharppauksissa. Kirjavinkkinä suosittelen strategiakirjojen klassikkoa  Mauborgne, Kim: Sinisen meren strategia, josta pääset tutustumaan siniseen ja punaiseen mereen ja saat vinkkejä siihen, miten kehittää yritystoimintaa pois liian kilpaillulta markkinalta.

 

 

Mille sytyt – sille saat asiakkaatkin syttymään

Tärkeimmäksi kriteeriksi otsikon kysymykseen ”Mikä yritys kannattaa perustaa” nostan tämän: Perusta yritys, jota kohtaan sinulla on intohimoa. Tällöin toimiala ja liikeidea on juuri sitä, mitä haluat oikeasti tehdä. Ilman intohimoa voi toki tehdä palkkatöitäkin vaikka koko ikänsä. Yhtä lailla yrityksenkin voi perustaa ilman sen kummempia motiiveja. Mutta ilman intohimoa yrittäjyydestä puuttuu se palo, jonka voimalla jaksaa huonompinakin hetkinä – joita eteen tulee väistämättä. Jos koet, että vanhusten auttaminen on sinun juttusi, yritysidean kannattaa ehdottomasti liittyä siihen. Mikäli pelaat mielelläsi vaikka 20 tuntia vuorokaudessa, rakenna pelaamisesta yritystoimintaa. Jos autojen entisöinti on oma intohimosi, miten voisit tehdä siitä ansaintaa?

Vaikka hyvän liikeidean kriteereitä on pitkä lista, liikeideaa ei kannata jäädä puntaroimaan liiaksi. Liikeidea nimittäin kirkastuu vasta kun se viedään markkinoille oikeiden potentiaalisten asiakkaiden tunnusteltavaksi. Ilman oikeita asiakkaita mikään idea, ei edes paperilla hyvältä kuulostava liikeidea, pääse suunnitteluastetta pidemmälle.

Liikeideoilla on tapana muotoutua monella tapaa yritystoiminnan ensimmäisinä vuosina. En taida tuntea yhtään yrittäjää, joiden liikeidea olisi pysynyt täsmälleen samanlaisena mitä se perustamishetkellä oli. Yksi tärkeimmistä menestyvän yrittäjän ominaisuuksista onkin se, että lähtee rohkeasti kokeilemaan ja muotoilee kokemuksensa perusteella ja tulevaa ennakoiden yritystoimintaansa markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Liikeidea ei näin ollen ole koskaan kiveen hakattu tai lopullinen, vaan sen kuuluukin elää.

 

Kommentit (2)

Kommentoi