Skip to main content

Päivitetty 6.10.2022

Yrittäjän velvoitteet

Kerron tässä kirjoituksessa mitä velvoitteita yrittäjällä on. Yrittäjyyttä suunnittelevalla on usein mielikuva, että paperihommat ja byrokratia vievät sekä ajan, että mehut. Yrittäjän velvollisuuksia on kuitenkin lopulta vain muutamia. Toimialoittain on toki suuria eroja. Yrittäjän velvoitteet ovat tiiviisti nämä:

  • Y-tunnuksen rekisteröiminen. Lue lisää yrityksen rekisteröimisestä kirjoituksestani yrityksen perustaminen.
  • Kirjanpito + tilinpäätös + veroilmoitus, ja tarvittaessa tilintarkastus.
  • Verojen maksaminen, jos yritystoiminta tuottaa voittoa. Voittoa on myös yrityksen varallisuus.
  • Arvonlisäveron tilittäminen, mikäli yritystoiminta on alvillista. Kirjoitushetkellä alv-velvollisuuden alaraja on 15 000€. Lue lisää miten arvonlisävero lasketaan.
  • Yrittäjän eläkevakuutuksen ottaminen, mikäli kriteerit täyttyvät. Eläkevakuutus perustuu vuosituloon, jonka yrittäjä ilmoittaa eläkevakuutusyhtiölle. Yel-vakuutus turvaa yrittäjän eläkettä ja on perustana Kelan päivärahojen maksamiselle.

Lisäksi toimialoittain saattaa olla velvoitteita niin perustamisvaiheessa kuin toiminnan aikana. Ellet tiedä, liittyykö oman toimialasi yritystoiminnan aloittamiseen ilmoituksia tai lupia, tutustu Suomi.fi-palvelun luvat ja velvoitteet– tietopankkiin. Kahvilan perustaminen – kirjoituksestani voit lukea ohjeita, jotka sopivat niin kahvilan, kuin ravintolan perustajalle. Sosiaali- ja terveysalan yrityksen perustaja saa opastusta ja apua AVI:lta. Lue lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden luvat ja ilmoitukset– sivulta.

Ideaalitilanteessa yrityksen perustajalla on ammattitaitoa tulevan yrityksen toimialalta. Tällöin hänellä on yleensä jo valmiiksi tieto, onko esimerkiksi ammattinimike suojattu, edellytetäänkö kyseisellä toimialalla tiettyjä pätevyyksiä tai kortteja ja millaisia rajoituksia toimintaan liittyy (esimerkiksi kemikaalit, elintarvikkeet, maahantuonti). Mikäli tuleva yrittäjä ei tunne lainkaan tulevaa toimialaansa, on yrittäjäksi ryhtyminen vaikeampaa, muttei mahdotonta. Tällöin on tutustuttava erityisen huolella toimialan lainalaisuuksiin ja kirjaimellisesti oikeuksiin ja velvoitteisiin.

Kolme nuorta perustaa yrityksen ja suunnittelee osakassopimusta.

Kun yrittäjiä on mukana useampia, on suositeltavaa teettää lakialan asiantuntijalla osakassopimus. Se ei ole pakollinen, joten en lisännyt sitä yrittäjän velvoitteet-listaan. Mutta suosittelen osakassopimusta jokaiselle osakeyhtiön perustajalle, kun osakkaita on enemmän kuin yksi. Osakassopimuksessa sovitaan mm. työpanoksesta, mitä tapahtuu kun joku sairastuu tai kuolee, haluaa myydä osakkeensa ja monesta muusta asiasta, joista on useimmiten vaikeaa tai jopa mahdotonta sopia kun tilanne on jo päällä.

Yrityksen rekisteröiminen

Yksityishenkilökin voi harjoittaa satunnaista pienimuotoista ansaintaa eli tulonhankkimistoimintaa. Yksityishenkilö voi myös toimia kevytyrittäjänä ilman omaa y-tunnusta. Henkilölle saattaa kuitenkin tulla yrittäjätitteli ilman y-tunnusta eli y-tunnus ei ole ainoa yrittäjyyden kriteeri. Yrittäjä tai toimeksiantaja eivät voi päättää, kuka on yrittäjä. Toisinaan on tilanne, että yrittäjän pitäisikin lain mukaan olla työntekijä ja tällöin voi syntyä tilanne, että toimeksiantaja/päämies/asiakas kiertää työnantajan velvoitteitaan.

Mutta kun henkilö haluaa perustaa yrityksen ja rekisteröidä oman y-tunnuksen, se tapahtuu rekisteröimällä yritys Verohallinnon rekisteriin ja useimmiten myös Kaupparekisteriin. Yrityksen rekisteröiminen tapahtuu eri tavoin eri yritysmuodoissa. Useimmat yrityksen perustajat pohtivat yritysmuotoja toiminimi vai osakeyhtiö.

Jos yritysmuodoksi valitaan yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi, ei yritykselle ole pakko valita nimeä, vaan yrittäjä voi toimia omalla nimellään. Tällöin riittää, että yrittäjä rekisteröityy Verohallinnon rekisteriin, eikä rekisteröinti maksa mitään. Yrittäjä saa y-tunnuksen saman tien. Jos toiminimiyritykselle halutaan nimi, on rekisteröidyttävä Kaupparekisteriin Y3-lomakkeella. Ajantasaisen yrityksen rekisteröimisen hinnan voit katsoa täältä: PRH hinnasto.

Jos yritysmuotona on osakeyhtiö, rekisteröiminen tehdään Y1-lomakkeella. Osakeyhtiön perustamispaketti sisältää kaikki tarvittavat dokumentit. Osakeyhtiön rekisteröinti kannattaa tehdä sähköisesti, ellei osakeyhtiölle makseta osakepääomaa. Sähköinen rekisteröinti on niin toiminimellä kuin osakeyhtiöllä paperista rekisteröintiä edullisempaa. Myös osakeyhtiön rekisteröimiseen liittyy yrityksen nimen valinta.

Tämän jälkeen perustaminen etenee tarvittaessa ilmoituksiin ja lupiin. Lisäksi on hyvä avata yritykselle pankkitili. Tilitoimiston voi valita jo ennen yrityksen perustamista. Samoin muut toimet, kuten kotisivujen domainin rekisteröinti, somekanavien rekisteröinti, kotisivujen teettäminen tai tekeminen, mahdollinen toimitilan etsiminen ja muut perustamiseen liittyvät toimet oli kyse vakuutusten ottamisesta tai ohjelmiston valinnasta. Mutta rekisteröimisen ja mahdollisten ilmoitusten tai lupien lisäksi muut toimet eivät sinänsä ole pakollisia. Kun pohditaan mitä velvoitteita yrittäjällä on, yrityksellä ei ole pakko olla kotisivuja tai somekanavia – suositeltavia ne toki ovat! Sen sijaan kirjanpito on pakollista, koska yrittäjän tulee pystyä pitämään omat ja yrityksen rahat ja varallisuus erillään, jotta voidaan laskea yrityksen tulos luotettavasti. Verohallinto on kiinnostunut tuloksesta ja yrityksen verotus perustuu kirjanpitoon.

Yrittäjä ja työntekijä istuvat tauolla.

Mitä velvoitteita yrittäjällä on, jos yritykseen palkataan työntekijöitä? Yrittäjän ei tarvitse noudattaa omalta osaltaan työoikeuslakia tai työehtosopimusta palkan tai loma-aikojen suhteen, mutta työntekijän osalta kyllä. Työnantajuudessa on huomioitava lukuisia uusia asioita, jotka ovat lakisääteisiä. Hyvä lukupaketti löytyy Suomi.fi-sivun työnantajan velvollisuudet-sivulta. Konkreettisimpana velvollisuus perehdyttää, palkanmaksuun ja työaikaan liittyvät velvoitteet, työnjohtovelvoite ja työn turvallisuuteen liittyvät asiat. Työterveyshuolto on pakollinen, vaikka työntekijä tekisi vain osa-aikaista työtä.

Yrittäjän yhteiskuntavastuu

Mitä velvoitteita yrittäjällä on rekisteröitymisen, kirjanpidon ja verojen maksamisen lisäksi? Yrittäjien tulee olla tietoisia yritystoiminnan vaikutuksista ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä tarkoittaa esimerkiksi ympäristövastuuta, eettisesti kestävää toimintatapaa ja ylipäätään niin lakien, normien kuin hyvien käytänteiden noudattamista. Yritysvastuu on tärkeä asia ja olennainen osa yrittäjyyttä. Tähän on herätty vasta viime vuosina. Isot yritykset viestivät nykyisin näkyvästi vastuullisuudestaan ja monissa aivan pienissä käynnistymisvaiheessa olevissa yrityksissä eettisyys ja ekologisuus on suorastaan sisäänrakennettu arvo. Lue lisää Suomen yrittäjien yritysvastuu– sivulta.

Toimin itse aloittavien ja pienyrittäjien kanssa eli aivan ruohonjuuritasolla. Näen erittäin tärkeäksi, että yrittäjät huolehtivat lakisääteisten velvoitteiden lisäksi näistä velvoitteistaan:

  • Yritystoiminnan kannattavuus. Se mahdollistaa mielekkään yritystoiminnan, jossa työaika ja työn määrä, sekä siitä saatava korvaus ovat järkeviä. Kun yritystoiminta on taloudellisesti kannattavaa, yrittäjä voi ostaa tarvitsemiaan resursseja, kuten ajantasaiset työvälineet, ammattimaista apua toisilta yrittäjiltä, markkinointipanostuksia ja rahaa riittää myös yrittäjän sosiaali- ja vakuutusturvaan.
  • Yritysvastuu, jossa työ tehdään rehellisesti ja kestävästi. Suomi on pieni maa ja niin vilunkiyrittäjät kuin öykkärimäisesti käyttäytyvät yrittäjät eivät pysty toimimaan pitkäkestoisesti. Sana kiirii ja maine leviää nopeasti – erityisesti jos yrittäjästä on ikävää sanottavaa.  Yrittäjien tulisi nähdä omaa pientä pelikenttäänsä pidemmälle ja jopa tulevaisuuteen päivittäisiä ratkaisuja tehdessään.

Yrittäminen on ammatti, jossa kaikkea ei tarvitse tietää alusta alkaen, vaan yrittäjäksi oppii yrittämällä. Kun on opiskellut omaa toimialaansa, tehnyt palkkatyötä, seuraa alansa medioita, kuten uutiskirjeitä ja osallistuu alansa täydennyskoulutuksiin, seuraa uutisia ja kuuntelee herkällä korvalla asiakkaita, oppii kyllä yrittäjäksi ja siinä samalla yrittäjän velvoitteet. Aina kannattaa kääntyä osaavampien puoleen! Apua yrittämiseen saa yrittäjäkoulutuksesta, yritysneuvonnasta ja viranomaisilta. Yrittäjät ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka eivät ole toisen palveluksessa, vaan asiakkaidensa palveluksessa.

Kommentit (2)

  • Tuula sanoo:

    Ystäväni perusti juuri vuosien haaveilun jälkeen oman yrityksen ja pohtii tällä hetkellä juurikin näitä asioita. Kirjanpidon hän on jo päättänyt ulkoistaa tilitoimistolle. Mielenkiintoista seurata sivusta miten yrityksen pyörittäminen käytännössä toimii ihan jo eri lupien ja verojenkin näkökulmasta.

    • Sanna sanoo:

      Hei Tuula,

      Kiitos kommentistasi. Mukavaa kuulla, että ystäväsi lähti rohkeasti yrittäjäksi. Velvoitteet tosiaan ovat lopulta vain pieni osa yrittäjän arkea. Luvanvaraisilla aloilla alkuvaiheeseen liittyy ”ylimääräisiä” maksuja ja odotteluakin, mutta näihin kun asennoituu oikein, niin niidenkin kanssa pärjää kyllä. Kirjanpitoa en itse ajattele lainkaan huonona asiana tai ikävänä velvoitteena,saati turhana kulueränä, sillä kyllä yrittäjän itsensäkin (eikä vain verottajan) tulee olla kiinnostunut siitä, onko liiketoiminta kannattavaa vai ei – ja kirjanpidon raportit ovat mitä oivallisin keino taloustilanteen seuraamiseen.

      Toivotaan, että ystäväsi yritys menestyy toiminnassaan!

      Elokuisin terveisin,

      Sanna

Kommentoi