Skip to main content

Yrittäjä ja työntekijä istuvat tauolla.

Yrittäjä ja työntekijä istuvat tauolla.

Mitä velvoitteita yrittäjällä on, jos yritykseen palkataan työntekijöitä? Yrittäjän ei tarvitse noudattaa omalta osaltaan työoikeuslakia tai työehtosopimusta palkan tai loma-aikojen suhteen, mutta työntekijän osalta kyllä. Työnantajuudessa on huomioitava lukuisia uusia asioita, jotka ovat lakisääteisiä. Hyvä lukupaketti löytyy Suomi.fi-sivun työnantajan velvollisuudet-sivulta. Konkreettisimpana velvollisuus perehdyttää, palkanmaksuun ja työaikaan liittyvät velvoitteet, työnjohtovelvoite ja työn turvallisuuteen liittyvät asiat. Työterveyshuolto on pakollinen, vaikka työntekijä tekisi vain osa-aikaista työtä.

Kommentoi