Skip to main content

Mikä on liikeidea?

 

Liikeidea kertoo sen, miksi yritys on olemassa. Mitä tuotteita tai palveluita yritys myy? Jokaisella yrityksellä on oltava jotakin tarjottavaa ja vähintään yksi maksava asiakas. Jotta asiakas ostaa, on tuotteen tai palvelun ratkaistava jokin asiakkaan ongelma.  Tämän tulee tapahtua siten, että asiakas kokee saavansa menetettyä rahamäärää suuremman hyödyn. Tästä kaupankäynnissä ja yritystoiminnassa on kyse. Toinen myy hyötyä toiselle ja saa vastineeksi rahaa. Liikeidea siis tarkoittaa sitä, miten yritys ratkaisee asiakkaan ongelman. 

Liikeidea pitää pystyä tiivistämään yhteen lauseeseen. Jos liikeideana on vaikkapa musiikkileikkikoulu, se tarjoaa lapsille kehitystasoon sopivaa musiikillista kasvatusta leikin muodossa. Jotta ideasta tulisi liikeidea, se tulee lanseerata markkinoille. Toteuttamisessa tarvittavia resursseja ovat esimerkiksi osaavat musiikkileikkikoulun opettajat tai ohjaajat, toimitilat, välineet, ohjelmistot, kotisivut ja muu markkinointi. Asiakkailla saattaa olla erilaisia motiiveja kyseisen palvelun ostamiseen. Osa lasten huoltajista haluaa ehkäpä tarjota lapselleen uudenlaisia virikkeitä. Osa toivoo lapsen tutustuvan nimenomaan musiikkiin. Osalla voi olla ajatuksena täyttää sosiaalisia tarpeita, kuten tutustuttaa lapsi toisiin saman ikäisiin lapsiin tai äidillä toisten äitien tapaaminen. Palveluntarjoajan valintaperusteena saattaa olla sijainti, hintataso, tietty opettaja, tietyt soittimet tai pedagoginen suuntaus. Jopa parkkipaikkojen saatavuus saattaa vaikuttaa ostopäätökseen. Perimmäinen ostomotiivi on kuitenkin aina jokin hyöty, jonka asiakas kokee saavansa, jotta sen vastineeksi kannattaa antaa rahaa tai nähdä vaivaa.

Liikeidean ja idean erottaa juuri kaupallistaminen. Ideoita voi syntyä meille jokaiselle vaikka useita päivässä. Suurin osa ideoista ei koskaan realisoidu, koska niitä ei saateta liikeidean tasolle eli markkinoille toimivaksi yritykseksi. Liikeidean tarkoitus tuottaa rahaa. Yrittäjillä voi olla monia muitakin motiiveja yrityksen perustamiseen, kuten mielekäs tekeminen tai oman ajankäytön hallinta. Mutta yritys, joka ei toimi kannattavasti, ei voi toimia pitkäkestoisesti.

 

timantti_kuvaa_miten_liikeidea_syntyy

Jokainen yrityksen perustaja pohtinee timanttista liikeideaa. Miten hyvä liikeidea syntyy? Paineen alla, ajan kanssa, todellisissa tilanteissa hioutuen – aivan kuten timantitkin.

Hyvä liikeidea

 

Liikeideoita on lukuisia. Miten liikeidea syntyy? Usein havainnoimalla tarkkaavaisesti ympäristöä ja sen puutteita. Liikeidea voi perustua esimerkiksi näihin:

 • Kysyntä, jota kilpailijat eivät ole vielä täyttäneet
 • Ratkaisu jonkin asian tehostamiseen, kuten nopeuttamiseen
 • Asiakkaan auttaminen hänelle tärkeässä asiassa
 • Viihteen tarjoaminen

Useimmiten hyvä liikeidea tarjoaa jollakin tavoin helpotusta asiakkaan tilanteeseen. Asiakas ei osta, ellei saa ostoksestaan hyötyä. Liikeidean on oltava asiakaslähtöinen. Monesti liikeideat tarvitsevat kehittyäkseen aikaa, kokeiluja (myös epäonnistuneita), oivalluksia ja myös onnekkaita sattumia.

Hyvän liikeidean kriteerit:

 • Yrittäjä pystyy toteuttamaan liikeideansa. Ellei yksin, niin kumppaneiden avulla.
 • Liikeidealle on riittävästi kysyntää, eikä markkinat ole verisesti kilpaillut.
 • Liikeideasta saa taloudellisesti kannattavan eli perustaminen ja tuottaminen ei maksa enempää kuin mitä on odotettavissa tuottoja.
 • Liikeidealla on tulevaisuutta eli kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet.
 • Liikeidea ei ole sidottu yhteen asiaan, kuten yhteen ainoaan asiakkaaseen.
 • Toiminnan ydin on jokin uniikki asia, jota muut eivät voi kovin helposti jäljitellä.
 • Ja ennen kaikkea liikeidea ratkaisee jonkin asiakkaan todellisen ongelman.

 

Lue lisää postauksestani mikä yritys kannattaa perustaa.

liikeidean_testaaminen

Miten syntyy todennäköisemmin menestyvä yritys kuin epäonnistuva? Liikeidea kannattaa testata ja pilotoida ennen lanseeraamista. Markkinatutkimus on erittäin terve tapa lähteä suunnittelemaan uutta yritystoimintaa!

Miten keksiä liikeidea?

 

Liikeidea voi perustua oman osaamisen myymiseen tai kokonaan uuteen keksintöön tai toimintamalliin. Toisinaan liikeidea syntyy siitä, että huomataan kysyntää, joka halutaan täyttää. Tarina yrityksen takana voi myös olla se, että työnantaja ulkoistaa toimintoja ja ehdottaa työntekijälle yrittäjyyttä. Alihankintaa voi olla monenlaista. Myös harrastuksesta voi syntyä joko huomaamatta tai tarkoituksella laskutettavaa. On myös mahdollista, että koko yritystoiminta on pakkoyrittäjyyttä. Mikäli henkilö ei löydä työtä, voi yrittäjyys olla ainoa vaihtoehto ja liikeideana voi olla, että tehdään kaikkea maan ja taivaan väliltä, kunhan jostakin saadaan laskutusta.

Helpoiten liikeidea löytyy aktiivisella etsimisellä:

 • Keskustele, kysy ja kuuntele eli ole aktiivinen eri ihmisten kanssa kasvokkain, tilaisuuksissa ja sähköisissä foorumeissa
 • Ole avarakatseinen, äläkä tyydy valmiisiin ratkaisuihin. ”Näin on aina ennenkin tehty”- asenne tappaa kehityksen. Jokaisella toimialalla on varmasti jo joku toimija. Ellei kilpailua syntyisi, toimijoita olisi kullakin alalla vain yksi. Onneksi monopoli houkuttaa ja kirittää kilpailijoita entistäkin parempiin tuloksiin.
 • Seuraa eri medioita, kuten uutisia, eri alojen lehtiä, tulevaisuuden tutkimuksen ennakointitietoja ja myös historiatietoja. Näin pystyt ennakoimaan, mihin suuntaan maailma ja ihmisten tarpeet ostokäyttäytymisineen muuttuu.
 • Tekemällä erilaisia töitä erilaisissa paikoissa. Kotona istumallakin ja aktiivisella odottamisella voi syntyä uusi ajatus, mutta todennäköisyys on suurempi, kun yrittäjä aktivoituu. On yrittäjämäistä asennetta parhaimmillaan olla itse aktiivinen toimija.

 

Liikeidea voi syntyä esimerkiksi pohtimalla omia päivittäisiä toimiaan, kuten kodin askareita tai työtä. Mihin sellaiseen asiaan kulutat mielestäsi liikaa aikaa, joka ei varsinaisesti edistä tavoitteeseen pääsemistä? Entä mikä asia tökkii toistuvasti? Mikä on asia, joka hidastaa prosesseja, eikä nopeuta niitä? Parhaat liikeideat ovat arjen helpottajia, oli arki sitten työtä tai kotielämää. Liikeidea voi myös tarjoilla materiaalin säästöä, luontoystävällisiä ratkaisuja tai muutoin arvoihin liittyviä uudenlaisia vaihtoehtoja, joita asiakkaat arvostavat.

 

liikeidean_voi_keksiä_kehittämalla_nykyista_tyota

Liikeideat ovat usein pieniä kehitysaskeleita nykytilaan. Ne tarjoavat ajan säästöä, rahan säästöä, työn keventymistä tai muuta tehostumista. Ero vuosikymmenten takaisiin on huima, mutta kehitys tapahtuu usein monen yksittäisen kehitysaskeleen kautta.

 

 

Liikeideaesimerkki

 

Oli toimiala mikä tahansa, ideaalitilanteessa yrittäjä tekee juuri sitä mistä tykkää. Tällöin liikeidea innostaa yrittäjää kehittämään siitä entistäkin paremman. Ellei yrittäjällä ole paloa tekemistään kohtaan, jää lopputulos vaisuksi. Voiko asiakas innostua, jos yrittäjä itse ei ole innostunut? Aiemmin tie yrittäjäksi on ollut usein (oman näkemykseni mukaan) se, että henkilöllä on pitkä työtausta alalta ja näin ollen vankka ammattitaito ja hyvässä lykyssä jo valmiita asiakkaita. Nyt yrittäjäksi lähdetään helpommin kokonaan uudelle alalle tai idealla, jolla ei ole ehkä lainkaan tiedossa olevia markkinoita. Toisaalta yritykset ovat oivallisia luomaan meille uusia tarpeita, joita emme vielä hetki sitten tienneet olevan olemassakaan.

Liikeideasimerkkeihin ja yrittäjätarinoihin törmää nykyisin mediassa kuin mediassa. Jaan tässä karkeasti liikeideat muutamaan eri kategoriaan:

 • Helpoin ja luontevin tie on jatkaa yrittäjänä samaa työtä mihin on hankkinut koulutuksen ja mitä on tehnyt palkkatyössä. Vaikkei niin sanottua helppoa liikeideaa taida olla olemassakaan, esimerkkinä liikeidea, jossa yritystalouden opettaja lähtee kouluttamaan yrittäjiä oman yrityksen kautta. Tämä on ollut alun perin oma tieni. Tätä tietä kulkevat monet asentajat, rakennusalan toimijat, hoiva-alan ammattilaiset ja myös esimerkiksi mainostoimistojen työntekijät. Ensin opetellaan palkkatyössä ja kun osaaminen on riittävällä tasolla ja omat siivet kantavat, perustetaan oma yritys. Tällaista yrittäjyyspolkua eivät tuttavat ihmettele, rahoituksen saaminen on helpompaa ja yrittäjän olo turvallinen, koska niin toimiala kuin markkina ovat jo tutut. Ei tarvitse opetella substanssia ja yrittäjyyttä yhtä aikaa, vaan voi keskittyä yrittäjyyden opetteluun.
 • Markkinalähtöinen liikeidea, jossa tunnistetaan tarve jollekin uudelle ratkaisulle. Kyse voi olla koneesta, ohjelmistosta tai palvelusta – mistä tahansa uudistuksesta, koska nykyinen ei enää palvele tarpeita. Hyvinkin moni liikeidea on syntynyt ikään kuin vahingossa. Yritys on kehittänyt omiin tarpeisiinsa ohjelmiston, josta onkin tullut lopulta spin offina kokonaan uusi liikeidea. Moni työkalu on syntynyt saman polun kautta – omiin tarpeisiin. Luulenpa, että maailmalle piilee valtava määrä potentiaalisia kasvuyrityksiä pienissä innovatiivisissa pk-yrityksissä, joissa ei ole ymmärretty itse luodun tuotteen todellista markkina-arvoa, vaan ikään kuin pidetään tieto piilossa kilpailijoilta. Toisaalta markkinalähtöinen liikeidea on saatettu keksiä ihan varta vasten, koska on pystytty ennakoimaan maailman muutoksia. Moni tutkimuslaitos ja yritysten kehitysosastot tekevät tauotonta työtä uusien mahdollisuuksien löytämiseksi. Uudenlaiset liikeideat eivät ole läheskään aina varmoja. Toimiva liikeidea ei ole uusi. Ja uusi ei ole aina toimiva, vaan pilotointi ja kehitystyö vaatii aikaa, rahaa ja muita panostuksia. Jos tiedossa on menestystä, se voi olla suurta. Mutta tiedossa on myös riskejä, ja menetyksetkin voivat olla suuria.
 • Sattumalöydökset ovat ideoita, jotka ovat tupsahtanee ilmoille vahingossa. Tällaisia on tapahtunut esimerkiksi lääketeollisuudessa, jossa toiseen sairauteen kehitetyn lääkkeen on havaittu tepsivän erittäin tehokkaasti toiseen tilanteeseen. Sattumalla voi olla hyvinkin merkittävä rooli kehitystyössä. Mutta sattumia harvemmin tapahtuu, ellei tee aktiivista kehitystyötä.

 

 

miten_liikeideat_syntyvat_window_of_opportunity

Kun pitää ikkunat avoinna, mahdollisuuksia tulee vastaan paljon helpommin, kuin pitämällä ikkunat, kaihtimet ja verhot kiinni. Liiketalouden ilmaisu Windows of opportunity sopii oivallisesti liikeidean pohtivan ajatusmaailmaan. paras aika tietylle liikeidealle on se, että et joudu luomaa kokonaan uutta markkinaa, vaan että markkinat ovat juuri heräämässä kiinnostukseen palveluasi tai tuotettasi kohtaan. Hyväkään idea ei välttämättä menesty jos ajoitus on väärä. Esimerkiksi digitalisaation maailmassa tällä hetkellä menestyvät palvelut eivät olisi saaneet sijaa markkinoilla 10 vuotta sitten. Ja 10 vuotta myöhemmin ne olisivat aikaansa pahasti jäljessä.

 

 

Liikeideasta yritykseksi

 

Itse ilahdun aina liikeideoista, jotka ovat sopivan simppeleitä. Palvelu tai tuote on helposti tuotettavissa, asiakas ymmärtää mitä saa ja palvelu tai tuote ratkaisee jonkin asiakkaan ongelman. Kuten edellä totesin, kaikkien liikeideoiden tulisi perustua jollakin tavoin ongelmanratkaisuun. Itse pyrin yrittäjänä ja yrittäjyyden kouluttajana ratkaisemaan yritysten perustajien ongelmia. Annan yrittäjäkoulutuksessa eväitä yritystoiminnan suunnitteluun.

Kun liikeidea pyörii mielessä, kannattaa kääntyä paikallisen yritysneuvonnan puoleen. Palvelu on maksutonta. Kannattaa myös hakeutua yrittäjäkoulutukseen, joka on laajin ja syvällisin apu yrityksen perustamiseen. Yrittäjäkoulutuksessa saa lisätietoa osaamisen tuotteistamisesta, yrittäjän velvoitteista, markkinatilanteen selvittämisestä, asiakashankinnasta ja taloudesta. Tärkeintä on lähteä jalostamaan ja testaamaan liikeideaa ja vähintäänkin tutustumaan markkinatilanteeseen: onko kilpailua ja onko kysyntää. Hyvä liikeidea sellainen, jonka kanssa yrittäjä pääsee markkinoille.

 

Kommentit (2)

 • Ville kajander sanoo:

  Ideoiden ehdottamisesta yhtiölle. Ei tullut googlelta vastauksia. Turhan tyypillistä…
  Löytyisikö teiltä artiklaa jossa aihe katettaisiin SUOMEksi ja kunnolla? Keksiminen ja suunnittelu on muutenkin turhan velka helvetin takana jos yrittämistä pienessä mittakaavassa tai suuressa järjellä miettii.

  • Sanna sanoo:

   Ville,

   Olet oikeassa siinä, että liikeidean keksiminen ei ole aina helppoa ja enpä muista tilannetta, että hyvä liikeidea olisi löytynyt ihan noin vain sormia napsauttamalla valmiina. Oman näkemykseni (joka perustuu 20 vuoden työskentelyyn aloittavien yrittäjien parissa) mukaan suurin osa liikeideoista perustuu näihin kahteen:
   – Yrittäjän osaaminen, joka on hankittu joko koulutuksen, työkokemuksen tai harrastuksen kautta
   – Havaittuun tarpeeseen, joka sekin pohjautuu tyypillisesti käytännön tekemiseen eli on huomattu työn tai harrastuksen kautta, että jonkin asian voisi tehdä toisin (paremmin tai tehokkaammin)

   Harva ala on sellainen, ettei sillä toimiminen edellyttäisi yhtään aiempaan osaamista alalta, mutta jos henkilö on motivoinut ja oppivainen, kaiken kyllä oppii! Mutta helpoin tie on lähteä pohtimaan itselleen tutun toimialan tarpeita eli mitä voisi tehdä järkevämmällä tavalla.

   Tarkoitatko velkahelvetillä sitä, että yrittäjä ottaisi aina valtavan määrän velkaa tai riskin konkurssiin? Ainakin meillä yrittäjäkoulutuksissa aika harva yrittäjä ottaa pariakymmentätuhatta euroa suurempaa velkaa ja moni lähtee yrittäjäksi ilman minkäänlaista velkaa. Yrittäjä voi toki velkaantua, mikäli maksavia asiakkaita ei riitä ja muitakin riskejä on olemassa, mutta velkaantumisen riski on suht pieni esimerkiksi palvelua myyvällä yrittäjällä, jolla ei ole juuri kiinteitä kustannuksia (kuluja, jotka on makettava joka kuukausi oli myyntiä tai ei, kuten vuokra).

   Nyt kun en tunne lainkaan toimialaasi tai osaamistasi, minun on mahdotonta auttaa pohdinnassasi. Voisitko keskustella liikeideamahdollisuudesta esimerkiksi oman paikkakuntasi yritysneuvojan kanssa? Toivottavasti se vie asiaa eteenpäin ja mieluinen liikeidea lähtee muotoutumaan.

   Sanna

   P.S. Et Ville ole varmastikaan ainoa, joka haluaisi löytää hyvän liikeidean. Pohdimme aiemmin erään yrittäjäkumppanin kanssa, voisimmeko järjestää päivän mittaisia työpajoja, joissa mietitään liikeideoita osallistujien kanssa, mutta asiaa ei tuolloin lähdetty viemään sen pidemmälle. Sinä toivot artikkelia/kirjoitusta, mutta liikeidean syntytapoja on niin monia, ettei sellaista taida olla valmiiksi kirjoitettuna. Uskon kuitenkin, että liikeidea löytyy parhaiten, kun miettii ensin oman osaamisen eli:
   a) Mitä osaan
   b) Mitä tekisin mieluiten
   c) Kenelle osaamisestani olisi eniten hyötyä (eli on oltava asiakkaita, jotka ovat valmiita maksamaan)

Kommentoi