Skip to main content

Yritystoiminnan kannattavuutta mitataan viivan alle jäävissä euroissa. Yrityksen tulos koostuu niin rahavaroista kuin omaisuudesta, jotka jäävät jäljelle yritystoiminnan kulujen ja lainanmaksun jälkeen. Keskimäärin suomalaisen 1-4 henkilöä työllistävän yrityksen liikevaihto on vain 46 500 euroa. Vaikkei liikevaihto kuvaakaan tulosta, vaan myyntiä, josta ei ole vähennetty  kuluja, tuosta voi jo päätellä, että keskimäärin nämä pienyritykset eivät ole kultakaivoksia. Oletus nimittäin on, että yrittäjälle itselleen jää tuosta summasta alle puolet, toisinaan jopa vain kolmannes. Näitä yrityksiä on peräti 326 000 kappaletta (v. 2018).

Miksi laaditaan tilinpäätös ja kuka siitä on kiinnostunut? Koska laki määrää niin, ja tuloksen pitäisi kiinnostaa yrittäjää itseään, muita omistajia / osakkaita, työntekijöitä, velkojia ja verottajaa, ehkäpä myös yhteistyökumppaneita, ja asiakkaitakin.

Yritysten väliset erot tuloksen tekemisessä ovat valtavia. On yhtä monenlaisia yrityksiä kuin yrittäjiäkin. Yrittäjien tienestit vaihtelevat enemmän kuin palkansaajien, sillä kun palkansaajan palkka (provisiopalkkausta lukuun ottamatta) on sidottu työehtosopimukseen, ei yrittäjän tarvitse sellaista noudattaa. Yrittäjän palkka on sidoksissa yrityksen tulokseen.

Pelkistetysti yrittäjyys on kannattavaa silloin, kun myynti riittää kattamaan yritystoiminnan kulut ja yrittäjän palkan. Vastaus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen. Yrityksen elinkaaren eri vaiheisiin voi sisältyä monenlaisia ajanjaksoja. Alkuvaiheessa on usein kuolemalaakso, jolloin toiminta on tappiollista. Mutta myös kasvunvaiheessa tarvitaan paljon rahaa, joten yritystoiminta voi olla tappiollista myös silloin kun bisneksissä pyyhkii hyvin.

Kun ihmiset katsovat yritysten taloustietoja esimerkiksi maksuttomasta Finderistä, sieltä näkee kyllä osakeyhtiöiden liikevaihdon ja tuloksen, muttei minkäänlaisia perusteluita tai syitä. Eikä näistä tiedoista aina voi vetää johtopäätöstä yrityksen tilanteesta. Taustalla voi olla vaikkapa iso kauppa; on myyty jotakin tai ostettu jotakin. Tulos voi tämän vuoksi heittää huomattavasti edellisestä vuodesta. Pieni yritys voi olla myös sivutoiminen; siitäkään ei ole minkäänlaista mainintaa. Mutta loppukädessä on puhutaan yrityksen kannattavuudesta, tulos on se, jolla kannattavuutta mitataan.

Kukaan ei liene voi väittää, että yrittäjyys olisi helppoa. Se vaatii kovaa työtä, monen asian yhtäaikaista organisointia ja lujaa uskoa omaan asiaansa. Yrittäjillä on näkemykseni mukaan usein liian optimistinen käsitys oman yrityksensä kannattavuudesta. Jos yritystoiminta ei yksinkertaisesti enää kannata, sitä ei ole helppo myöntää. Kun tilanteen annetaan jatkua parempien aikojen toivossa, yrittäjä saattaa kaivaa itselleen entistäkin syvempää kuoppaa. Mistä tietää milloin on oikea hetki yritystoiminnan lakkauttamiseen? (kuva: Shutterstock)

Miksi joku vaihtaisi säännöllisesti tilille kilahtavan kuukausipalkan niinkin epävarmaan ammattiin kuin yrittäjyyteen? Ellei ole edes takeita siitä, että vaihdos kannattaa taloudellisesti. Jotakin on saatava vastineeksi, ja väitän, että raha on vain yksi tekijä. Yrittäjät arvottavat yrittäjyyttään myös muutoin, kuin vain rahassa mitaten.

Jotkut haluavat downsiftata kiireisestä työelämästä ja kokevat, että elämänlaatu paranee yrittäjyyden myötä. Yrittäjyys mahdollistaa myös oman kutsumuksen toteuttamisen toisinaan palkkatyötä paremmin. Yrittäjyyteen liittyy aina tietynlainen vapaus – joskin se on usein näennäistä. Kun asiakkaalla on kiire tai on toimialan sesonki, on painettava töitä ehkäpä vieläkin enemmän töitä kuin palkkatyöläisenä. Yrittäjiä leimaa tietynlainen intohimo omaa asiaansa kohtaan ja joskus oma yritys voi olla paras väline intohimon toteuttamiselle.

Mikä on sinulle riittävä palkkataso? Työttömyyden tai kotivanhemmuuden jälkeen pienikin palkka tuntuu suurelta. Ja päinvastoin korkeaan palkkatasoon tottuneen voi olla vaikeaa sopeuttaa talouttaan pienempiin ja epäsäännöllisempiin tuloihin. Yrittäjän tulisi tienata alan työntekijään paremmin, sillä yrittäjä kantaa aina riskin. (kuva: Shutterstock).

Toki rahaakin on saatava ja yrittäjyyden lähtökohtana on, että on oltava myytävää, josta asiakas haluaa maksaa. Asiakkaita on oltava riittävästi ja palvelun/tuotteen tuottamiseen on oltava riittävät resurssit (osaamista, koneet, raaka-aineita, rahaa, aikaa…). Se mikä on kenellekin riittävä määrä rahaa, vaihtelee hurjasti. Olen päässyt urani aikana tutustumaan muutamiin tuhansiin yrittäjiin. He edustavat eri ikäluokkia, eri koulutusasteita ja erilaisia toimialoja. Kun yritystoimintaa suunnittelevat kirjaavat kannattavuuslaskelmiinsa kuukauden nettopalkkatavoitteen, on haarukka ollut tähän mennessä (liki 20 vuoden aikana) melkoinen; 200-8000 euroa/kk.

Toiselle riittää, että saa tehdä sitä, mistä oikeasti tykkää. Toinen haluaa vaurastua. Toiselle yrittäjyyden alkutaival on helppo, asiat vain loksahtelevat paikoilleen, asiakkaita löytyy heti alkumetreillä tai heitä saattaa olla jonossa odottamassa. Toiselle yrittäjyyden alku on kivikkoinen, tappiollinen ja huono-onninen ajanjakso, jolloin vastoinkäyminen seuraa toistaan. Toisilla alkavilla yrittäjillä on myös heti kunnon tekemisen meininki: tehdään aktiivista markkinointia ja jalkautuvaa myyntityötä. Passiivisuus ei kannata, vaan on oltava suorastaan proaktiivinen. Yrityksen menestyminen on kuitenkin loppukädessä monen asian summa, eikä aina menesty, vaikka miten ahkerasti markkinoisi.

Kun kysytään, onko yrittäjyys kannattavaa, ajatellaan euroja. Kirjoitin aiemmin postauksen ”Paljonko yrittäjä tienaa”. Laskentatavasta riippuen yrittäjät tienaavat keskimäärin enemmän kuin palkansaajat, mutta tekevät enemmän työtunteja, joten keskituntiansio jää lopulta palkansaajia heikommaksi. Osa yrittäjistä (ihan kuten muistakin ihmisjoukoista) elää köyhyysrajalla; osa tietoisesti ja osa muista syistä. On voinut tapahtua erinäisiä vastoinkäymisiä; huonoja päätöksiä, liiallisia riskejä, tai ei olla tehty lainkaan päätöksiä tai otettu minkäänlaisia riskejä. Usein kannattamattomuus johtuu yksinkertaisesti myyntitaitojen puutteesta.

Yrittäjä voi myös olla sokea ja uskollinen omalle liikeidealleen, vaikka markkinat eivät osoita kiinnostusta sitä kohtaan. Voi myös käydä niin, että yritystoiminta menestyy hyvin, mutta syystä tai toisesta menestyminen lopahtaa. Markkinat muuttuvat ja yrittäjän on seurattava mitä ympärillä tapahtuu. Tulee lakimuutoksia, tulee uusia kilpailijoita ja asiakkaiden ostokäyttäytyminenkin muuttuu.

Kun työntekijä ryhtyy yrittäjäksi, suurimmat muutokset ovat: vastuu lisääntyy, työnkuva laajenee, paine ja stressi kasvavat. Mutta myös vapaudentunne, itsensä toteuttamisen tunne ja kenties kauan kaivattu työn ilo ja innostus palaavat. Palkka on epäsäännöllinen ja työpäivät ovat pitkiä, mutta niin kauan kuin yrittäjä on itse tyytyväinen, on yrittäjyys kannattavaa. (kuva: Shutterstock)

Kun pohdit haluaisitko perustaa yrityksen ja onko se kannattavaa, pyörittele asiaa monelta eri kantilta. Mieti mihin asioihin voit itse vaikuttaa ja mitä sellaisia riskejä on olemassa, jotka ovat sinusta riippumattomia. Osallistu yrittäjäkoulutukseen, jossa kokenut yrittäjätaustainen kouluttaja auttaa sinua hahmottelemaan ideastasi liikeidean. Laskelman avulla on mahdollista saada viitteitä numeroista ja toimintasuunnitelman avulla siitä, mitä toimenpiteitä on tehtävä, jotta numerot toteutuvat.

Suunnitelmat toteutuvat vain harvoin sellaisenaan, mutta suuntaa ne antavat. Mikäli jo paperilla (tai Excelillä) näyttää huonolta, olisi hulluutta lähteä viemään yritysaihiota sellaisenaan käytäntöön. Mutta mikäli suunnitelmat lupaavat hyvää, ja useampikin siihen tutustunut taho on vakuuttunut idean kannattavuudesta, kannattaa harkita vakavasti yrityksen perustamista.

Vain aika näyttää, tuleeko yrityksestä oikeasti kannattava. 100% varmaa yritysideaa ei ole olemassakaan, eikä yritys ole koskaan valmis vaan kehittäminen on jatkuvaa. Yrittäjyyteen sisältyy aina riski. Tarvitaan idea, jolle on kysyntää, oikea aika perustamiselle, osaava yrittäjä ympärillään osaava yhteistyöverkosto, riittävät resurssit markkinointiin ja myynnin tekemiseen ja ehkäpä vielä pieni ripaus onnea!

Kommentoi