Skip to main content

Yrittäjän minimilaskutus

Kerron tässä kirjoituksessa paljonko yrittäjän pitää laskuttaa:

 • Paljonko yrittäjän pitää tienata
 • Paljonko jää käteen laskutuksesta
 • Paljonko yrittäjä saa palkkaa

Karkea perussääntö on palvelua myyvälle yksinyrittäjälle, että hinnoittelun tulee olla kolme kertaa oma toivottu tuntipalkka. Kerroin pätee toki muihinkin aikamääreisiin kuin tuntihintaan eli kerroin toimii yhtä lailla oli kyse kuukaudesta tai vuodesta. Esimerkiksi jos yrittäjä toivoo saavansa itselleen bruttona (eli veroja ei ole vähennetty) 16€/h, tulisi laskutuksen yrittäjänä olla 48€. Hintaan tulee lisätä arvonlisävero, mikäli yritys on arvonlisäverovelvollinen. Lue aiemmasta kirjoituksestani miten arvonlisävero lasketaan. Mikäli yritystoimintaan sisältää materiaali- tai laitekuluja (sis. myös ohjelmistot), tulisi hinnoittelun perussäännön mukaisesti laskutuksen olla nelinkertainen omaan tavoiteltuun tuntipalkkaan nähden.

Tämä on kuitenkin vain suuntaa-antava sääntö, joka ei päde kaikkeen eikä sääntöä edes kannata noudattaa kirjaimellisesti. Asiakkaat ovat varsin hintatietoisia ja on toimialoja, joilla katteet ovat todella pienet. Toisaalta jos yritys on onnistunut löytämään oman kapean segmenttinsä, jolle antaa ylivertaista arvoa, saattavat asiakkaat olla valmiita maksamaan huomattavasti tätä kerrointa korkeampaakin taksaa. Tämän hinnoittelukertoimen ideana onkin se, että kun tätä noudattaa, rahat riittävät näihin:

 • Yrittäjän oma tulo, oli kyse palkasta tai yksityisotoista (yritysmuoto vaikuttaa siihen, miten yrittäjä voi nostaa tuloja omasta yrityksestään, ks. lisää kirjoituksestani toiminimi vai osakeyhtiö)
 • Yrittäjän sosiaaliturva, josta suurimpana kustannuksena yrittäjän eläkevakuutusmaksu
 • Yritystoiminnan muut kulut, joita syntyy väkisinkin

Jos yrittäjä laskuttaa liian vähän, rahat eivät yksinkertaisesti riitä kaikkeen. Ja koska laskut on maksettava, yrittäjä tinkii omasta palkastaan. Hinnoittelu on yksi tärkeimmistä yritystoiminnan kannattavuuteen vaikuttavista asioista – joskaan asia ei ole yksinkertainen saati helppo, sillä markkinoilla vallitsee aina kilpailua ja aina löytyy joku, joka tarjoaa halvemmalla.

Kerron tässä kirjoituksessa mitkä asiat vaikuttavat siihen, paljonko yrittäjän pitää laskuttaa. Kirjoituksessani on myös muutama simppeli laskelmaesimerkki havainnollistamaan asiaa. Tämäkin kirjoitukseni, kuten Mites bisnekset-blogi kokonaisuudessaan, on suunnattu erityisesti yritystoimintaa suunnittelevalle ja alkavalle pienyrittäjälle. Korostan, että pyrin tämän vuoksi yksinkertaistamaan asioita, jotta ne olisivat helpommin ymmärrettäviä. Useimmiten juuri ensimmäistä yritystään suunnittelevat ja starttaavat yrittäjät pelkäävät, etteivät saa asiakkaita, joten moni madaltaa hintatasoaan jo valmiiksi, jottei ostaminen jäisi ainakaan liian korkeasta hinnasta kiinni. Ratkaisuna alhaisen hinnan ongelmaan on erikoistuminen. Kun asiakas haluaa juuri sinut ja vain ja ainoastaan sinut, hinta menettää merkitystään. Tätä erikoistumista ja erityisen arvon luomista asiakkaalle kuvataan myös (mielestäni erittäin osuvalla) termillä ylivertainen kilpailuetu.

Yleisimpiä liikeideoita yrittäjäkoulutuksissa ovat viime vuosina olleet erilaiset coachingpalvelut, kuten business coach, lifecoach, hyvinvointivalmentaja, ravintovalmentaja jne. Liikeidea perustuu usein myös näihin palveluihin: uraohjaus, työnohjaus ja muut henkilökohtaiset ohjauspalvelut, kuten lyhytterapia, ratkaisukeskeinen terapia ja nepsy-valmentaja. Kokopäiväistä yrittäjyyttä mielivän henkilökohtaista ohjauspalvelua tarjoavan yrittäjän tulee laskuttaa ~5000-10 000€/kk (+ alv), jotta voi maksaa yrityksen kulut, saada itselleen tuloja ja pitää toisinaan vapaata. Summan tulisi mielellään olla jopa yli 10 000€/kk – erityisesti, jos yrityksellä on toimitila ja hän hankkii itse yksityishenkilöitä asiakkaakseen (jolloin markkinointikulut ovat suuret).

Kuinka paljon yrittäjän pitää tienata?

Pienyrittäjän tulee tienata noin 2-4-kertainen määrä omaan tavoiteltuun tulotasoonsa nähden. Tienaaminen on tässä harhaanjohtava sanavalinta, koska kyse on pikemminkin laskuttamisesta. Yrittäjän palkka/tienaaminen/yrittäjätulo ei ole sama asia kuin yrityksen laskutus/myynti/liikevaihto. Jälkimmäinen eli laskutus on nimensä mukaisesti euromääräinen arvonlisäveroton summa, joka laskutetaan asiakkailta. Tästä laskutussummasta maksetaan ensin laskut ja mahdolliset lainanlyhennykset, ja jos jotakin jää, se on yrittäjän tuloa. Toiminimiyrittäjillä kaikki jäävä raha on yrittäjän henkilökohtaista verotettavaa tuloa, mutta osakeyhtiöllä loput jäävät yhtiön tulokseksi ja tästä yhtiö maksaa veroa. Osakeyhtiön osakas voi nostaa itselleen haluamansa määrän palkkaa, josta maksaa henkilökohtaisesti verot.

Yrityksen laskutus eli liikevaihto voi olla suurikin summa, mutta jos kulut ovat suuret, ei yrittäjä pysty maksamaa itselleen kunnon palkkaa. Toisaalta jos kulut ovat maltilliset, yrittäjälle saattaa jäädä jopa puolet laskutuksesta palkaksi. Koska päätoimisesta, terveestä yritystoiminnasta syntyy väkisinkin kuluja, on pienyrittäjän on siis laskutettava asiakkailtaan kaksin-nelinkertainen määrä euroja haluamaansa tulotasoon nähden. Summa on arvonlisäveroton eli mikäli yritystoiminta on arvonlisäverovelvollista, laskutettavaan liikevaihtoon lisätään arvonlisävero, joka tilitetään Verohallinnolle. Alv on vain läpikulkuerä. Terveellä yritystoiminnalla tarkoitan sitä, että tavoiteltava liikevaihto on sellainen euromääräinen summa, joka mahdollistaa tämän:

 • yrittäjä voi tehdä kohtuullisen pituisia työpäiviä ja pitää myös hengähdystaukoja (oli kyse lomista tai sairastumisesta)
 • yrittäjä saa itselleen sellaisen tulotason, jota pitää itse mielekkäänä
 • kaikki yritystoiminnan laskut voidaan maksaa ajoissa
 • yrittäjä voi huolehtia omasta sosiaali- ja vakuutusturvastaan
 • yrittäjä voi ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan eli kehittyä niin substanssiosaamisessa kuin yrittäjyydessä (vain ajantasaisella osaamisella on arvoa!)
 • yrittäjä voi työskennellä asianmukaisilla työvälineillä ja ohjelmistoilla, jotka mahdollistavat työn tekemisen nykyaikaisesti ja tehokkaasti; ilman jatkuvia katkoksia, viivästyksiä tai turvallisuusriskejä
 • resursseja riittää yritystoiminnan kaikkiin kuluihin, kuten myös markkinointiin ja vakuutuksiin
 • yritykselle olisi toivottavaa jäädä myös pientä puskuria eli käteisvaroja hiljaisten aikojen varalle, hätävaraksi ja hankintoihin, joita syntyy kun laitteita ja ohjelmistoja on uusittava tai ilmenee uusia tarpeita
Mies kirjoittaa laskua kannettavalla tietokoneella.

Laskujen maksuehdoilla voi olla suuri vaikutus pienen yrittäjän käytettävissä olevan rahan tilanteeseen. Olisiko sinun mahdollista laskuttaa esimerkiksi 30% projektista heti projektin alussa – ei koko summaa jälkikäteen? Voitko neuvotella asiakkaan kanssa 14 vrk:n maksuehdosta 30 vrk:n sijaan? Sen sijaan, että laskuttaisit kerran kuussa, voisitko tihentää laskutusväliä kertaan viikossa? Kun raha kotiutuu nopeammin, voi omatkin laskut maksaa ajoissa. Lue lisää kirjoituksestani laskun laatiminen.

Paljonko yrittäjän pitää tienata – esimerkki

Otetaan esimerkiksi palvelua tarjoava pienyritys, jossa kustannukset ovat hyvin maltilliset. Esimerkkiyritys voi olla mikä tahansa palvelualan yritys, kuten coachingyrittäjä, hyvinvointivalmentaja, asentaja, puhdistuspalvelualan yrittäjä jne. Valmentaja tarvitsee ajantasaiset etätapaamisen välineet, jotka ovat pääasiassa tekniikkaa ja  mahdollisesti ainakin silloin tällöin ns. vastaanottotilan. Asentaja ja puhdistuspalvelualan yrittäjä tarvitsevat liikkumiseen auton ja työkaluja ja mahdollisia materiaaleja. Tässä esimerkissä yrittäjä tavoittelee itselleen kohtuullista 2500 euron kk-tuloa. Yrityksellä ei ole lainaa maksettavanaan. Ennakkoveroja tässä simppelissä esimerkissä ei ole huomioitu.

Yksi suurimmista yksinyrittäjän kustannuksista on yrittäjän eläkevakuutus, josta puhutaan lyhenteellä yel. Yel-maksulla yrittäjä kerryttää tulevaa eläkettään, mutta vakuutusyhtiölle ilmoitettu vuosityötulo on myös Kelan päivärahojen peruste. Yel-vuositulon tulee vastata yrittäjän työn arvoa eli sen ei tarvitse perustua eurolleen yrittäjän saamaan todelliseen euromäärään. Käytännössä asia on niin, että kun yrittäjä joutuu maksamaan jotakin, hän maksaa todellisen ansiotulonsa mukaisesti, oli kyse päiväsakoista tai ansiotuloveroista. Mutta jos yrittäjä on saamassa jotakin, kuten Kelalta päivärahaa, summa  perustuu ilmoitettuun yel-vuosituloon. Yrittäjät tyypillisesti ilmoittavat eläkevakuutusyhtiöön vuositulonsa alhaisemmiksi mitä ne todellisuudessa ovat, koska yel-maksu on suhteellisen kallis. Kirjoittamishetkellä (2022) on kaavailtu yel-valvontaa, jonka vaikutukset ovat vielä osin hämärän peitossa. Valvonnan tarkoitus on puuttua yrittäjien alivakuuttamisen ongelmaan.

Tässä esimerkissä yel-vuosituloksi on ilmoitettu 30 000€, jolloin alkava yrittäjä maksaa (alennettu hinta, sillä aloittava yrittäjä saa neljältä ensimmäiseltä vuodelta yel-maksusta 22% alennusta) 470€/kk. Voit tutustua yel-maksun suuruuteen ja Kelan päivärahoihin esimerkiksi tällä vakuutusyhtiö Elon yel-laskurilla.

Oletus on, että yritystoiminnasta aiheutuu myös muita vakuutusmaksuja, kuten oikeusturva- ja vastuuvakuutus. Lisäksi laskuja aiheutuu kirjanpidosta (sis. kerran vuodessa tehtävä tilinpäätös ja veroilmoitus), pankin palvelumaksuista,  Officesta tms. muista lisenssimaksuista, puhelinlaskusta ja nettiyhteydestä, mahdollisista kuukausimaksullisista laitteista, kuten kännykästä ja tietokoneesta ja satunnaisista tarvikehankinnoista, jotka voivat olla esimerkiksi jatkojohto, työhanskat, kopiopaperia tai joulukortit asiakkaille. Markkinoinnin kuluja syntyy esim. kotisivujen ylläpidosta ja maksullisesta mainonnasta.

Laskelmaesimerkki pienen yrityksen kuluista

Esimerkkilaskelmassa kuluja syntyy 1190 €/kk, jotka ovat hyvin alhaiset kulut. Esimerkin alimmalla rivillä myyntikatetarve on summa 3690€/kk. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yrittäjä tavoittelee itselleen 2500€:n kuukausiansiota ja lisäksi on maksettava yrityksen laskuja 1190€:lla kuukaudessa, on myytävä vähintään 3690€:lla, jotta tämä toteutuisi. Laskelmasta näet myös oikean reunan sarakkeesta vuoden summat.

Seuraavaksi tulee pohtia, kuinka monta tuntia/päivää tai projektia yrittäjä voi myydä. Ensin on syytä rajata loma-ajat laskutuksen ulkopuolelle. Mikäli yrittäjä mielii olla lomalla juhannuksena viikon, heinäkuussa kaksi viikkoa, joulun aikaan 2 viikkoa, pääsiäinen ottaa melkein viikon työaikaa arkipyhineen ja jos sinne tänne ripottelee viisi vapaapäivää pitkin kevättä ja syksyä, työaikaa jää 12 kuukaudesta reilu 10kk. Loma voi olla suunniteltu lepoloma tai sairausloma, jota ei tiedetä etukäteen (ellei kyseessä ole esimerkiksi suunniteltu leikkaus tms. operaatio). On toimialoja, joita arkipyhät ”häiritsevät”. Omakin toimialani eli koulutusala on sellainen, että heinäkuussa maailma pysähtyy halusi tai ei. Yrittäjän on huomioitava oman toimialansa vuoden kierto.

Konsultti esittelee palveluitaan yritysasiakkaille neuvotteluhuoneessa.

Vaikka yrittäjä haluaisi ja pystyisi tarjoamaan palveluitaan läpi vuoden, asiakkaat eivät ole aina ostohousut jalassa. B2B-markkinoilla tehokasta myyntiaikaa on lopulta hyvin vähän. Keväällä todetaan hyvissä ajoin, että lomat painavat päälle, palaa asiaan syksyllä. Marraskuussa joulun lähestyessä kehotetaan palaamaan asiaan helmikuussa. Asiantuntijayrittäjän on huomioitava tämä niin laskelmissaan kuin myyntiponnisteluissaan.

Palkansaajan ajatellaan tekevän noin 160 työtuntia kuukaudessa. Työpäiviä on 20-22 päivää kuukaudessa. Jos on realistista ajatella, että yrittäjä voi laskuttaa asiakkailtaan 17 työpäivää kuukaudessa 10 kk vuodesta, laskutuksen tulisi olla:

 • Koska työaikaa on 10kk vuodessa on noina kuukausina laskutettava 12 kk laskutus. Ei siis riitä, että kuukaudessa laskuttaisi 3690€, koska tätä laskutusta ei tule jokaisena kuukautena. On laskutettava myös ”tyhjät kuukaudet”. Tämän vuoksi on laskutettava 4428€/kk (+alv)
 • Jos laskutettavia työpäiviä on 17 pvä/kk, on päivätaksan oltava vähintään 261€/pvä (+ alv)

Jos yrittäjä tekeekin vähemmän työpäiviä, on ensin maksettava laskut, kuten tilitoimiston lasku, puhelinlasku jne. Jos laskujen maksamisen jälkeen jää rahaa, loput ovat yrittäjän tuloa. Mutta ellei rahaa jää, ei yrittäjä saa itselleen tavoittelemaansa ansiota. Jos yrittäjä sen sijaan tekee enemmän työtä, eli kuukaudessa olisikin enemmän laskutettavia työpäiviä kuin 17, tai hän jättää lomat pitämättä, hän voi joko joskus tehdä jonkin hankinnan tai saa enemmän tuloja. Jos hän tekee saman työmäärän kuin laskelmassa, mutta laskuttaakin enemmän kuin 261€/pvä, yritykselle jää enemmän rahaa. Rahan voi käyttää joko hankintoihin tai yrittäjä saa enemmän tuloja. Laskelma kertoo siis sellaisen minimin, jossa ei ole yhtään liikkumavaraa. Laskelman summa on minimihinta, jonka alle ei saa laskuttaa!

Toki jokainen yritys on erilainen. Mikäli laskelmaan lisätään tyypillisiä yritystoiminnan kuluja, kuten toimitilan vuokra, auton kulut, lisenssimaksuja, enemmän markkinoinnin kuluja tai materiaalikuja, on selvää, että euromääräinen laskutustarve kasvaa. Paljonko yrittäjän pitää laskuttaa, jotta rahat riittävät? Selkein tapa lähestyä asiaa on selvittää ja listata yritystoiminnan kulut ja laskuttaa aina enemmän kuin ennustaa kulujen (+ oman palkan) olevan.

Jos rahaa ei jää yritykselle riittävästi, on kolme keinoa ratkaista asiaa:

 • Pienentää kuluja – tämä on usein hankalin ja etenkin yllä olevassa laskelmaesimerkissä kulut ovat jo minimaalisella tasolla
 • Lisätä myynnin määrää – tämä on suotava silloin, kun asiakkaita ei ole riittävästi, mutta jos työtä on jo enemmän kuin kalenterin tunnit antavat myöden, tämä ei ole ratkaisu
 • Nostaa hintaa – joka on lähes aina tehokkain ratkaisu, mutta ellei yrittäjä tiedä ylivertaista kilpailuetuaan ja toimii kilpailluilla markkinoilla, hinnan nostamiselle ei ole perusteita

Kun yrityksen rahat eivät riitä, on usein järkevää tarkastella näitä kaikkia. Yrittäjän kannattaa myös kiinnittää huomiota prosesseihin. Jos aika kuluu kaikenmaailman turhuuksiin ja pikkusilppuun, kuten keskeytyksiin, on syytä keskittyä tuottoisampiin töihin. Kannattamattomista asiakkuuksista luopuminen on yksi tapa parantaa työn tuottavuutta. Mikäli yrittäjän aika kuluu vääriin asioihin, ratkaisuna ei ole asiakasmäärän lisääminen.

Äiti ja pieni poika tuulisella säällä meren rannalla.

Ideaali laskutus mahdollistaa sen, että yrittäjä voi pitää lomaa. Loma ei ole aina kokonainen kuukausi, vaan se voi olla pieniä minilomia eli yksittäisiä päiviä siellä täällä ja vuoden hiljaisimpana aikana ehkä viikko tai jopa kaksi putkeen – yrittäjästä ja toimialasta riippuen. Koska kulut juoksevat myös loman aikana ja yrittäjä tarvitsee itsekin rahaa elämiseen  – yrittäjän pankkitilillehän ei tupsahda mistään loma-ajan palkkaa, ellei hän ole sitä itse asiakkailtaan etukäteen laskuttanut. Sitovuudestaan huolimatta yrittäjyys yleensä mahdollistaa jonkinlaisen ajankäytön vapauden – itselle tärkeille asioille. Tätä yrittäjien pitäisi hyödyntää enemmän. Lue lisää kirjoituksestani onko yrittäjillä lomaa.

Palvelun hinnoittelu

Mikäli yrittäjä haluaa laskuttaa kustannusperusteisesti, tulee hänen tietää todelliset kulunsa. Kuluja eivät ole vain laskut, jotka on maksettava, vaan myös työaika kokonaisuudessaan. Työaikaa ei ole vain se aika, kun ollaan asiakkaan luona tai tehdään suoraviivaisesti laskutettavaa työtä, vaan myös kaikki muu yrittäjyyteen liittyvä työ, kuten suunnittelu, markkinointi, myynti ja toimistotyöt. Myös yrittäjän liikkumiseen ja matkustamiseen kuluva aika on työaikaa. Joillakin toimialoilla edes takaisin ajaminen lohkaisee merkittävän osan työpäivästä ja tämä on huomioitava laskutuksessa. Ei siksi, että polttoaine on kallista, vaan siksi, että aika on pois yrittäjän laskutettavasta työajasta. Eli paljonko yrittäjän pitää laskuttaa? Vähintään sen verran, että laskutuksessa on huomioitu kulut, yrittäjän tulot ja työaika ihan kokonaisuudessaan.

Ellei kaikkia yritystoiminnan kuluja ja käytettyä aikaa sisällytetä hintaan, asiakkaalta laskutettava hintataso muodostuu liian alhaiseksi. Tämä johtaa siihen, että koska laskut on maksettava, ei yrittäjälle itselleen riitä riittävästi palkkaa. Näin ollen yrittäjä joutuu haalimaan lisää töitä, vaikka niiden tekemiselle ei olisi yhtään aikaa. Ja tyypillinen pienyrittäjän loukku on valmis: liian paljon työtä, joka tuottaa liian vähän rahaa. Tilannetta joudutaan kirimään lisäämällä työn määrää entisestään, jolloin yrittäjä uupuu. Yrittäjät ovat tutkitusti todellisessa uupumisvaarassa – asia, jota en hämmästele lainkaan. Nähdäkseni yrittäjät ovat hyvin sitoutuneita, työorientoituneita, haluavat palvella asiakasta hyvin ja tehdä työnsä huolella – näin teen itsekin. Usein hyvinkin pienet käytännön asiat, kuten asiakasvalinta, hintatason tarkastelu ja myyntiprosessin kehittäminen auttavat merkittävästi. Juuri tällaisiin asioihin yrittäjä saa apua yrittäjäkoulutuksesta. Yrittäjäkoulutuksessa lasken osallistujien kanssa jopa minimituntihintoja ja osallistujat saavat käyttöönsä kätevät ja helppokäyttöiset kannattavuuslaskelmatyöpohjat, jotka auttavat, kun halutaan selvittää paljonko yrittäjän pitää laskuttaa, jotta toiminta olisi kestävällä pohjalla.

Mies puhuu puhelimessa

Joillakin toimialoilla merkittävä osa työajasta kuluu asiakashankintaan, kuten kohteissa käymiseen, tarjousten laatimiseen, puhelimessa puhumiseen ja tapaamisissa ravaamiseen. Tällöin yrittäjän kannattaa kiinnittää huomioita niin sanotun heat raten parantamiseen eli tarjousten kotiutumisprosentin parantamiseen. Myyntityöhön käytettyä aikaa saattaa valua hukkaan huomattavia määriä, mikäli yrittäjä jättää myyntityön kesken. Kun tarjouksia jätetään vain oikeasti potentiaalisista kohteista (ei kaikista mahdollisista), tarjous esitellään aina kahden kesken vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa (ei lähetetä sähköpostitse) ja myyntiprosessiin käytetään aikaa ja panostuksia, on mahdollista parantaa yritystoiminnan kannattavuutta järkevyyttä todella paljon.

Paljonko jää käteen laskutuksesta?

Laskutuksesta jää käteen yritystoiminnasta riippuen tyypillisesti maksimissaan puolet, joskus kolmasosa, joskus vain neljäsosa. Mihin raha katoaa? Tässä simppeli esimerkki, tällä kertaa eri euromäärillä.

Kuukauden laskutukset eli liikevaihto (alv 0%) 6000€

Kirjapito – 150€

Puhelin ja netti – 80€

Yel – 550€

Muut vakuutukset – 80€

Vuokra ja muut liiketilan kulut – 800€

Auto kulut – 600€

Tarvikeostot – 300€

Jäsenmaksut – 40€

Koulutukset – 50€

Office -10€

Pankin palvelumaksut – 40€

Kotisivujen ylläpito (palvelintila) – 40€

Mainonta – 800€

Muut kulut – 400€

 

Kulut ovat yhteensä 3940€

Koska laskutus oli 6000€, jää laskujen maksamisen jälkeen rahaa 2060€. Tästä yrittäjä maksaisi mahdolliset lainat ja korot, ennakkoverot ja lopun yrittäjä voi maksaa itselleen yksityisottoina tai palkkana. Yksinkertaistan tässä hieman – tarkoitus ei ole tässä esitellä kaikenkattavaa ja kirjanpidon kanssa natsaavaa laskelmaa, vaan auttaa hahmottamaan miksi yrittäjän on laskutettava huomattavasti suurempi summa, mitä hän aikoo tavoitella itselleen tuloksi. Paljonko yrittäjän pitää laskuttaa edellä olevan esimerkin mukaisesti? Huomattavasti enemmän kuin 3940€ kuukaudessa, koska summa ei mahdollista yrittäjälle riittävää tulotasoa. Lisäksi tämä summa ei jätä yritykselle yhtään pelivaraa yllättäviin kuluihin tai hankintojen tekemiseen, saati kassaan (eli yrityksen pankkitilille) tasaamaan hiljaisia aikoja tai yrittäjän poissaoloja.

Nainen työskentelee tietokoneella keittiössä.

Yrityksen pankkitilin saldo ja kirjanpito eivät keskustele keskenään siinä mielessä, että kirjanpidollisesti yrityksen tilanne saattaa näyttää plussaa, mutta tämä saattaakin johtua yrityksen omaisuudesta, kuten toimitilasta tai laitteista. Pankkitili saattaa olla täysin tyhjä. Toisaalta pankkitilillä saattaa olla rahaa, mutta yritykselle tehtyjen hankintojen poistot saattavat vetää tuloksen tappiolle. Yrittäjien kannattaa tutustua kirjanpidon perusteisiin ja tilinpäätöksen lukemiseen (vaikka kirjanpidon ostaisi tilitoimistolta!), jotta olisi ymmärrys siitä, miksi pankkitilin rahatilanne ja kirjanpidon tilanne ovat kaksi eri asiaa.

Paljonko yrittäjä saa palkkaa?

Suomalaiset yrittäjät saavat keskimäärin 40 000 € vuosiansiota (lähde: Suomen yrittäjät). Tähän joukkoon mahtuu erittäin hyvin tienaavia yrittäjiä ja köyhyysrajalla toimivia yrittäjiä. Ja on myös huomioitava, että kaikki yrittäjät eivät tavoittele suuria rahasummia, vaan haluavat pikemminkin pitää työn määrän kohtuullisena, jotta jää aikaa myös vapaa-ajalle tai perheelle. Olen havainnut yrittäjäkoulutuksissani, että yrittäjien tulotavoitteet vaihtelevat merkittävästi. Seuraavat näkemykseni perustuvat 20 vuoden kokemukseeni alkavien yrittäjien perustamislaskelmista ja yli 10 000 liiketoimintasuunnitelmasta.

Esihenkilö- ja asiantuntijatehtävistä yrittäjäksi siirryttäessä tulotavoitteet ovat tyypillisesti korkeammat, sillä palkkatyössäkin on tienattu suhteellisen hyvin. Tavoitetulo kuukaudessa saattaa olla esimerkiksi 4000-7000€ välillä. En tarkoita tällä yrityksen laskutusta, vaan asiantuntijayrittäjän tavoittelemaa omaa bruttotuloa. Asiantuntijayrittäjän tuleekin laskuttaa tyypillisesti vähintään 10 000e/kk hyvin maltillisilla kuluilla, jos aikoo pysyä tuossa tulotasossa. Tässä on huomioitava myös se, että toimialasta riippuen asiakkaan ostoikkuna saattaa olla hyvin rajallinen. Toisaalta asiantuntijayrittäjän kannattaa pyrkiä myymään tunti- tai päivätaksan sijaan arvoa, jolloin hinnoittelumalli antaa mahdollisuuden parempiin ansioihin. Jos konsultti pystyy auttamaan asiakasyritystä säästämään vuositasolla miljoona euroa, voi laskutus olla siitä 3% eli 30 000€ – sen sijaan, että konsultti pyrkisi myymään palveluaan 1200€ päivätaksalla. Tällöin toki konsultin on oltava erittäin ammattitaitoinen, pysyttävä mittaroimaan hyödyt ja lähtötilan- ja lopputilanteen erot ja myös myymään palvelunsa eli monen asian on loksahdettava paikoilleen.

Työntekijätasolta yrittäjäksi siirryttäessä tulotavoitteet eivät lähtökohtaisesti ole huikean korkeat, vaan pikemminkin realistiset 2000-2700€/kk. En tiedä onko tätä tilastoitu (jos on, kuulisin mieluusti lisää!) , mutta nähdäkseni asiantuntija harvemmin tienaa yrittäjänä merkittävästi paljon paremmin kuin palkkatyössä, mutta työntekijän on useimmiten mahdollista nostaa tulotasoaan merkittävästi yrittäjänä mikäli hän saa yritystoimintansa menestymään. Yrittäjyys saattaa mahdollistaa asiantuntijalle mielekkäämmän ja vapaamman työnkuvan. Työntekijälle yrittäjyys saattaa olla väylä parempiin ansioihin ja työuralla etenemiseen ilman merkittäviä kouluttautumispanostuksia. Tämä on porkkana, joka on hyvä tiedostaa. Asia ei ole itsestäänselvyys, mutta tällaisen havainnon olen tehnyt. Kirjoitin aiemmin kirjoituksen paljonko yrittäjä tienaa, josta voit lukea lisää ajatuksia yrittäjien tulotasosta.

Lähtökohtaisesti yrittäjä voi saada enemmän tai vähemmän palkkaa yritystoiminnasta versus palkkatyö, mutta usein yrittäjyydessä työtunteja on enemmän kuin palkkatyössä. Kuten läpi koko Mites bisnekset-blogini, korostan tässäkin yhteydessä, että hinnoittelulla on valtava merkitys yritystoiminnassa. Pienikin hinnankorotus mahdollistaa järkevämmän työajan ja ikään kuin brändäytymisen hyvän laadun tekijäksi (nähdäkseni lähes poikkeuksetta pienyrittäjät haluavat tarjota laatua!). Pieni hinnankorotus on tehokkaampi tapa kannattavuuden parantamiseksi kuin pieni myynnin määrän lisäys.

Yhä edelleen, kaikesta koulujen talousopetuksesta huolimatta, on hämmästyvän paljon ihmisiä, jotka luulevat, että yrittäjät saavat laskuttamansa summan täysimääräisesti omaan taskuunsa. Jokaisen kansalaisen on syytä ymmärtää, että pienyrittäjä saa laskuttamastaan työstä vain pienen osan. Palvelua myyvällä yrittäjällä noin kolmannes laskutuksesta menee pelkästään yel-vakuutuksen maksamiseen. Jos yritystoiminnan kulut ovat suuret ja kiinteät (myynnin määrä ei vaikuta kiinteisiin kuluihin), yrittäjälle saattaa jäädä vain esimerkiksi vain 1/5 osa laskutuksesta. Kate määrittää tuloksen ja hinnoittelu määrittää katteen.  Paljonko yrittäjän pitää laskuttaa riippuu siitä, paljonko yrittäjä tavoittelee itselleen palkkaa, paljonko ovat yritystoiminnan todelliset kulut ja minkä verran yrittäjä saa myytyä tuotteitaan tai palveluitaan. Myynnin määrään vaikuttaa niin yrittäjän markkinointi- ja myyntitaidot, kuin markkinoiden kilpailutilanne kuin asiakkaan maksukyky- ja halu. Nyrkkisääntönä pienen palvelualan yrityksen laskutuksessa voidaan pitää tätä: yrityksen pitää laskuttaa vähintään kolminkertainen määrä yrittäjän tulotavoitteeseen nähden.

Kommentoi