Skip to main content

Yrittäjä tekee hinnoittelulaskelmaa tietokoneella.

Yrittäjä tekee hinnoittelulaskelmaa tietokoneella.

Vaikka hinnoittelulla on suurin merkitys yritystoiminnan kannattavuuteen, hinta heitetään usein hatusta. Harva yrittäjä on nähdäkseni laatinut hinnoittelulaskelmia tai pohtinut sitä, saako asiakaspalvelusta niin paljon hyötyä, että voisi olla valmis maksamaan markkinoiden hintatasoa enemmän. Erityisesti kilpailluilla toimialoilla alkava yrittäjä saattaa kokea mahdottomaksi myydä palveluaan kilpailijoita kalliimmalla hinnalla. Uusi yrittäjä polkee tästä syystä valmiiksi hinnan alemmas kuin muilla. Pelkona on se, ettei muutoin saa lainkaan asiakkaita. Koska kate on tällöin hyvin pieni, on kannattavuutta kirittävä kiinni lisäämällä myynnin eli työn määrää. Ja näin valtavan työmäärän ja liian pienten tulojen loukku on syntynyt.

Kommentoi