Skip to main content

Siivousalan yrittäjä puhdistaa asiakkaan sohvaa.

Siivousalan yrittäjä puhdistaa asiakkaan sohvaa.

Kotisiivous on tyypillinen matalan hintatason toimiala. Silti markkinoilla toimii sekä 25€/h tarjoavia yrityksiä, että lähes 60€/h tarjoavia yrityksiä. Jos ajatellaan, että siivousalan yrittäjä haluaa itselleen 2500€ yrittäjätuloa, kulut ovat 1500€/kk ja yrittäjä haluaa pitää lomaa 2 viikkoa jouluna ja 2 viikkoa heinäkuussa, on laskutusta oltava 11 kuukauden aikana n. 4400€. 25€/h taksalla laskutettavaa työtä on oltava 175 tuntia/kk. Työmäärään lisätään yrittäjyyden muut työt ja siirtymät eli tunteja tulee todellisuudessa merkittävästi enemmän. Sen sijaan jos tuntiveloitus olisi 42€/h, riittää 105h/kk laskutettavaa työtä. Korkeampi hinta karsii asiakkaita, erityisesti halvimman hinnan perässä juoksijoita, jotka ovat muutoinkin yleensä vaihtoherkkiä, mutta kuten laskelma osoittaa, pienempi työmäärä riittää eli ei haittaa, vaikka asiakkaita on vähemmän. Korkeampi hinta mahdollistaa sen, että yrittäjä voi tehdä työnsä niin hyvin kuin kuuluukin, yrittäjyyden muut työt sisältyvät työaikaan (eikä työviikon päälle iltaisin ja öisin tehtäväksi) ja lisäksi yrittäjälle jää myös vapaa-aikaa, joka on erittäin tärkeää jaksamisen kannalta. Toisaalta siivousalalla on valtavat mahdollisuudet erikoistumiseen, oli kyse raivauksesta, kalmasiivouksesta, allergiaperheiden siivouksesta jne. Minkä arvon siivouspalvelu tuo asiakkaille? Ei välttämättä vain puhdas koti, vaan ajansäästö, jonka voi hyödyntää johonkin muuhun asiakkaan arjen tärkeään asiaan. Tai statusarvo? ”Minulla on mahdollisuus käyttää siivouspalvelua.” Taustalla voi olla monia syitä, jotka yrittäjän on hyvä ymmärtää.

Kommentoi