Skip to main content

Yrittäjyyteen liittyy liiketalouden sanastoa, joka voi tuntua alkuun vaikeaselkoiselta ja termejä joutuu tarkistamaan Wikipediasta. Lohdutuksen sana: termit kyllä oppii ja aivan kaikkia niitä ei edes tarvita arkikielessä. (kuva: Pixabay PublicDomainPictures)

Yrittäjyys tuntuu vilisevän vaikeita termejä, joita tulkitakseen alkava yrittäjä joutuu turvautumaan Wikipediaan. Tässä pieni sanasto perustermeistä, joihin suurella todennäköisyydellä törmäät:

Liikevaihto = Myynnin määrä vuositasolla. Eli jälkikäteen tarkasteltuna voidaan todeta kirjanpidosta kuinka paljon olet saanut laskutettua rahaa asiakkailtasi vuoden aikana euroissa. Vuosi on toiminimiyrittäjällä kalenterivuosi ja muilla yrittäjillä tilikausi. Liikevaihdon euromääräinen summa on arvonlisäveroton rahamäärä (alv0%). Liikevaihto voi olla esimerkiksi 84 000 € (alv0%). Tämä ei kerro oliko liiketoiminta tuottoisaa, koska kuluthan voivat olla vaikkapa 120 000€. Liikevaihto kertoo vain myynnin euroina. Kun puhutaan tulevasta tilikaudesta, käytetään termiä liikevaihtoennuste.

Tulos = Kertoo onko yritystoiminta taloudellisesti kannattavaa. Tulos voi olla myös tappiollinen, jos kulut ovat tuloja eli liikevaihtoa suuremmat. Tulos selviää kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteella. Yritystä verotetaan tuloksen mukaan.

Kirjanpito = Yrittäjän on pidettävä kirjaa tuloistaan ja menoistaan ja säilytettävä kaikki tositteet ja tiliotteet. Kirjanpidossa kaikki tositteet kirjataan kirjanpidon ohjelmaan. Näin yrityksen omistajat, rahoittajat ja verottaja ovat selvillä yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Kirjanpidon yksi tärkeä tehtävä on pitää yrityksen rahat ja omaisuus erillään yrittäjän henkilökohtaisista rahoista ja omaisuudesta.

Järkevintä on ostaa kirjanpito tilitoimistolta, mutta pienimuotoisessa toiminnassa tai kun yrittäjällä itsellään on riittävästi taitoa, voi kirjanpidon tehdä itsekin. Tarjolla on niin ilmaisia, kuin maksullisiakin kirjanpidon ohjelmia. Kuvakaappaus ilmaisesta Holli-ohjelmasta.

Tilikausi = Yrityksen toiminta jaetaan 12 kuukauden mittaiseen ajanjaksoon, jonka jälkeen laaditaan kirjanpidon perusteella tilinpäätös, täytetään veroilmoitus ja maksetaan verot. Toiminimiyrittäjillä tilikausi on kalenterivuosi (tammi-joulukuu), muilla yrittäjillä se voi olla jokin muukin 12 kuukauden mittainen ajanjakso (esim. touko-huhtikuu). Yrityksen aloittamis- ja lopettamisvaiheessa tilikausi voi olla poikkeuksellisesti lyhyempi tai pidempi kuin 12 kk.

Tilinpäätös = On kirjanpidon perusteella laadittu yhteenveto koko vuoden tilitapahtumista. Tilinpäätöksen tärkeimmät asiakirjat ovat tuloslaskelma ja tase. Tuloslaskelmassa on yrityksen kyseisen tilikauden myynti eli liikevaihto, josta on vähennetty kuluerittäin liiketoiminnan kulut. Mikäli myyntiä on ollut enemmän kuin kuluja, rahavarat siirtyvät taseeseen. Taseessa ovat yrityksen rahavarat ja omaisuus, josta on vähennetty omaisuuteen kohdistuvat velat. Lopullinen tulos voi koostua niin rahasta kuin omaisuudestakin ja olla plussaa tai miinusta.

Yritysmuoto = Yrittäjän on valittava yritykselleen yritysmuoto, joita ovat: yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Eroja on mm. siinä, kuinka monta perustajaa voi olla, kuka vastaa yrityksen veloista, miten yrityksestä voi nostaa tuloja, miten yritystä verotetaan ja voiko yritysmuotoa muuttaa. Teen myöhemmin yritysmuodoista oman postauksen.

Kate = Myytävän tuotteen/palvelun omakustannushinnan päälle lisättävä rahasumma, jolla katetaan yrityksen kiinteät kustannukset ja mahdollinen voitto. Omakustannushinta kattaa vain hankinta/valmistushinnan, joten yrittäjän ei luonnollisestikaan pidä myydä tuotetta samaan hintaan ulos, kuin mitä hän on itse ostanut sen. Katteella yrittäjä maksaa liiketoiminnan muita kuluja, kuten toimitilan kuluja, kirjanpidon kuluja ja markkinointikuluja, sekä mahdollisen voiton. Kate ilmoitetaan tyypillisesti prosentteina. Esimerkiksi jos tuotteen omakustannushinta on 8,50€ ja kateprosentti on 20%, saadaan myyntihinta näin:
8,50€ *1,20 =10,20€ (alv0%)
10,20 * 1,24 = 12,75€ (sis. alv24%)
Katetta myyntihinnassa on 1,70€ ja arvonlisäveroa 2,55€.

Alennukset ovat vaarallisia katteille ja pienikin hintojen alaspäin pyöristäminen saattaa johtaa tappiolliseen myyntiin. (kuva: Pixabay vborodinova)

Liiketoimintasuunnitelma = Tulevan yrityksen kattava toimintasuunnitelma. Kirjallinen dokumentti, joka on laajuudeltaan yleensä 10-15 sivua. Lts sisältää kuvauksen yrittäjästä, liikeideasta, markkinatilanteesta (asiakkaat, kilpailijat, verkosto), käytännön toiminnasta, myynnistä, riskeistä ja mahdollisuuksista ja myös kannattavuuslaskelmat. Ks. lisää aiemmasta postauksesta.

YEL = Yrittäjän eläkevakuutus. Koska yrittäjällä ei ole työnantajaa, joka huolehtisi lakisääteisestä eläkevakuutusmaksusta, on yrittäjän otettava itse itselleen yrittäjän eläkevakuutus. Vakuutusmaksun suuruus perustuu yel-työtuloon, jonka tulisi vastata suunnilleen yrittäjän palkkatasoa. Kelan päivärahojen suuruus perustuu yel-työtuloon.

Starttiraha = Yritystoimintaa suunnitteleva henkilö voi hakea TE-palveluilta alkavan yrittäjän tukea eli starttirahaa. Starttirahan kriteereinä ovat mm. kannattavan liiketoiminnan edellytykset, kokopäiväinen- ja ympärivuotinen yrittäjyys ja ei liian kilpailtu toimiala. Yritystoiminnan tavoitteet tulevat olla realistiset ja yrittäjällä tulee olla riittävät edellytykset yrittäjäksi. Starttirahan suuruus on n. 700€ / kk miinus verot. Ensimmäisen starttirahakauden pituus on 6 kk. Toistakin 6kk:n starttirahakautta on mahdollista hakea ennen ensimmäisen päättymistä. Starttirahaa haetaan pääsääntöisesti ennen yrityksen perustamista. Lue lisää aiemmasta postauksesta Starttiraha pähkinänkuoressa.

Kannattavuuslaskelma = Alkavan yrittäjän kannattavuuslaskelma pitää yleensä sisällään rahoituslaskelman, kuukausitason kannattavuuslaskelman, myyntilaskelman ja tulosennusteen. Rahoituslaskelmassa on eriteltynä ennen yrityksen perustamista syntyvät investoinnit eli alkuhankinnat hintoineen ja selvitys, minkä verran yrittäjät sijoittavat niihin omaa rahaa, ja minkä verran tarvitaan ulkopuolista rahoitusta ja mistä sitä aiotaan hakea. Kannattavuuslaskelmassa on eriteltyinä kuukausitasolla kaikki liiketoiminnan juoksevat kulut (mm. vuokra, palkka, yel, auton kulut, puhelin ja internet, kirjanpito, markkinointi..). Myyntilaskelmassa eritellään paljonko myyntiä tarvitaan kuukausitasolla kultakin asiakaskohderyhmältä ja kustakin tuotekategoriasta. Tulosennuste laaditaan tyypillisesti vuositasolle ja kolmeksi ensimmäiseksi toimintavuodeksi. Summat kaikissa näissä ovat arvonlisäverottomia.

Laskelmia ei onneksi tarvitse laatia itse ruutupaperille tai Exceliin. Tältä näyttää www.liiketoimintasuunnitelma.com:n myyntilaskelman pohja.

Arvonlisävero = Kun yrityksen arvonlisäveroton vuosimyynti on 10 000 euroa tai yli, on yrityksen rekisteröidyttävä arvonlisäverovelvolliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjän on lisättävä myyntihintoihin arvonlisävero ja kun asiakas maksaa tuotteen, yrittäjän on tilitettävä alv verottajalle. Ei reaaliaikaisesti, vaan pienellä viiveellä. Esimerkiksi tammikuun myyntien arvonlisävero tilitetään maaliskuun alussa. Arvonlisäverovelvollinen yrittäjä saa vähentää tuon tilityksen määrästä liiketoiminnan ostojen arvonlisäveron. Esimerkiksi jos tammikuun myynnit ovat 7850 (sis. alv24%), josta arvonlisävero on 1884€ ja tammikuun ostot ovat 3210€ (sis. alv24%), josta arvonlisävero on 770,40€, maaliskuussa verottajalle tilitettävä summa on 1884€ – 770,40€ = 1113,60€ eli myyntien alv miinus ostojen alv. Kun puhutaan verottomasta hinnasta tarkoitetaan euromääräistä hintaa, joka ei sisällä arvonlisäveroa. Verollinen hinta sisältää arvonlisäveron.

Y-tunnus = Kahdeksannumeroinen numerosarja, joka on ikään kuin yrityksen henkilötunnus. Y-tunnuksen saa yrityksen rekisteröimisvaiheessa. Kaikilla yrityksillä on oma y-tunnuksensa eli ei ole kahta samanlaista. Y-tunnusta käytetään sopimuksissa, tarjouksissa, laskuissa ja kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asiakirjoissa. Esimerkiksi yritykseni Starttivalmennuksen y-tunnus on 2861428-2. Y-tunnus vaihtuu, mikäli yritysmuoto vaihtuu, kuten Starttivalmennuksellekin on käynyt toiminnan muuttuessa toiminimestä osakeyhtiömuotoiseksi.

Tässä oli joitakin eniten kysyttyjä termejä. Monia muitakin vaikeita yrittäjyyteen liittyviä sanoja löytyy, mutta näillä pääsee ainakin alkuun. Sanasto voi tuntua alkuun hankalalta, mutta on hyvä muistaa, että jokaisella toimialalla on oma sanastonsa ja kun sanoihin törmää usein ja niitä alkaa käyttämään, ne alkavat pikkuhiljaa löytää paikkansa omassa sanavarastossa ja eivät siten tunnu enää niin vierailta. Ja aina voi kysyä kokeneemmilta apua!

Kommentoi