Skip to main content

tyontekijan_palkkaaminen_saikuttelu

Mies pitelee päätään vesilasi kädessä.

Alisuoriutuminen on hankala asia. Työnantajalla on oikeus ja velvollisuus puuttua alisuoriutumiseen. Mikäli työsuoritusta ei voida mitata, ei käytännössä ole alisuoriutumistakaan. Motivaatiopula, väsyminen tai ”saikuttelu” saattavat juontua myös muualta kuin työstä. Elämäntilanteet heijastelevat monella tapaa työhön. Erilaisten ihmisten erilainen käyttäytyminen on yksi osa johtamista ja yrittäjä törmää väkisinkin työnantajana monenlaisiin tilanteisiin, joihin ei ole yhtä oikeaa vastausta tai toimintaohjetta.

Kommentoi