Skip to main content

Yrittäjille ja yrittäjyydestä haaveileville on tarjolla monenlaista apua: on maksutonta yritysneuvontaa, kokeneita yrityskummeja ja -mentoreita, yhdistystoimintaa, yrittäjyyden edistämiseen tähtääviä EU-hankkeita ja yrittäjäkoulutusta. Olen kouluttanut yrittäjiä viitisentoista vuotta ja tähän kokemukseeni perustuen haluan tuoda esille muutamia näkökulmia yrittäjäkoulutuksista. En enää muista, mistä tekstinpätkästä tämä lausahdus on jäänyt mieleen, mutta tämä on osuvasti sanottu: Yrittäjäkoulutuksen tavoite ei ole kiirehtiä ketään yrittäjäksi, vaan antaa valmiudet pohtia yrittäjäksi ryhtymistä. Yrittäjäkoulutus antaa lisätietoa ja eväitä päätöksentekoon: ryhtyäkö yrittäjäksi vai ei? Ja yrittäjäkoulutuksen avulla voi välttää monia virheitä ja karikoita, sillä kantapään kautta oppiminen voi tulla kalliiksi.

Yrityksen perustajilla tuntuu olevan poikkeuksetta kova kiire. Ja kun on kiire, ei ole malttia panostaa suunnitteluun, eikä hyödynnetä saatavilla olevaa asiantuntija-apua. Yrittäjäkoulutukseen osallistuminen voisi kuitenkin ennaltaehkäistä monia virheitä yrittäjyyden alkutaipaleella. (kuva: Shutterstock)

Yrittäjäkoulutuksia on tarjolla monenlaisia:

-Ei vielä yrittäjille eli yksityishenkilöille, jotka pohtivat yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona työurallaan.
-Alkuvaiheessa oleville yrityksille.
-Jo pidempään toimineille, yleensä kasvuhakuisille yrityksille. Nämä ovat tyypillisesti johtamiseen painottuvia koulutuksia.

Tässä postauksessa kerron ensimmäisestä vaihtoehdosta eli ei vielä yrittäjille suunnatuista yrittäjäkoulutuksista, joita on eri mittaisia ja myös sisällöiltään eri laajuisia:

-Muutaman tunnin tai yhden päivän infotilaisuudet ovat tyypillisesti maksuttomia. Näissä tilaisuuksissa kerrotaan tiiviisti mm. liikeideasta, starttirahasta ja kyseisellä paikkakunnalla tarjolla olevista alkavan yrittäjän palveluista. Yleensä infot ovat samalla yrittäjien parissa työskentelevien asiantuntijoiden esittäytymistilaisuuksia, eli samalla niin yritysneuvojan kuin Te-palvelujenkin asiantuntijoiden kasvot tulevat tutuiksi. Infot ovat nimensä mukaisesti lyhyitä ja ytimekkäitä ja antavat lähinnä lisätietoja siitä, miten edetä ja osallistujat saavat karkealla tasolla tiedon, mitä yrittäjyydessä on syytä ottaa huomioon: on oltava liikeidea, maksavia asiakkaita, riittävät resurssit yritystoiminnan toteuttamiseen, markkinointia ja myyntiä, ja on huomioitava myös kannattavuusasiat. Info on hyvä ponnahduslauta, mikäli lähdetään liikkeelle aivan tyhjästä, eikä ole tietoa miten edetä eteenpäin. Hyvin toteutetusta infosta saa ohjeet miten edetä.

Yrittäjäkursseja on tarjolla lähitoteutuksina ja verkossa. Kurssilla käydään läpi liikeidea, myyntiä ja markkinointia, yritysmuodot ja annetaan ohjeistusta liiketoimintasuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien laatimiseen. Lyhyimmillään kurssit ovat muutaman illan settejä, jotka eivät pureudu juuri infoa syvemmälle, mutta tarjolla on myös pidempikestoisia kursseja, jotka ovat kestoltaan useista päivistä useisiin kuukausiin. Aihealueet ovat samat kuin edellä, mutta koska koulutus on laajempi, niihin on mahdollista paneutua syvällisemmin. Tietoa saa luentomaisesti, keskustellen, ohjaustapaamisissa, tehtävien kautta, itsenäisesti opiskellen ja monilla muilla tavoilla, aivan kuten missä tahansa muussakin koulutuksessa. Mikäli omalla alueellasi edellytetään yrittäjäkoulutuksen suorittamista starttirahaa varten, näiltä kursseilta yleensä saa tarvittavan todistuksen.

Yrittäjän ammattitutkinto on ajallisesti pitkäkestoisin yrittäjäkoulutus; joskin nykyään voisi puhua pikemminkin yrittäjävalmennuksesta. Yrittäjän ammattitutkintokoulutuksia toteutetaan myös niin lähi- kuin verkkototeutuksina. Tapaamisia ei ole sen enempää kuin kursseilla, mutta tapaamisten lisäksi yrittäjäksi ryhtyvä kehittää omaa liikeidean aihiotaan tai jo olemassaolevaa yritystään ohjatusti ja itsenäisesti eli kyse on pitkäjänteisemmästä työskentelystä oman yrityksen hyväksi. Ammattitutkinnosta saa tutkintotodistuksen, joka antaa jatko-opinto-oikeuden ja mahdollisuuden Koulutusrahaston stipendin hakemiseen.

Valitsitpa lyhytkurssin tai ammattitutkinnon, tärkeintä on valita kouluttaja, jolla on aidosti ja oikeasti asiantuntemusta: liiketaloudellinen koulutus, pitkä työkokemus yritysneuvonnasta ja/tai yrittäjäkoulutuksista ja ennen kaikkea omakohtaista yrittäjäkokemusta. Älä lähde mukaan yrittäjäkoulutukseen, jossa kouluttaja ei ole koskaan toiminut itse yrittäjänä.

Toisinaan hyvät kouluttajataidot paikkaavat substanssiosaamisen puutteita, eikä sellaista ihmistä ole olemassakaan, joka olisi jokaisen aihealueen guru. Tällä tarkoitan sitä, että mikäli osallistujien liikeideat ovat kovin erilaisia (kuten ne poikkeuksetta ovat!), ei yksi kouluttaja voi mitenkään handlata jokaista alaa perin juurin. Esimerkiksi patenttiasiat, ulkomaankauppa tai tietyn toimialan spesiaalikysymykset ovat asioita, joihin voidaan tarvita juuri kyseiseen teemaan perehtynyt asiantuntija. Yksittäisen alan perusteellisen tuntemisen sijaan hyvä yrittäjyyskouluttaja paitsi tuntee päällisin puolin useita toimialoja ja yrittäjyyden lainalaisuuksia, hän myös pystyy näkemään ”toimialojen yli”. Hänellä on taito saada osallistujat pohtimaan kriittisesti omaa tulevaa tai jo olemassa olevaa liikeideaa. Hänellä on kyky kannustaa ja innostaa, mutta myös auttaa liiketaloudessa.

Toisaalta kouluttajan tehtävänä ei ole kannustaa ketään kiirehtimään yrityksen perustamista, mikäli hän ammattitaitonsa puolesta näkee, ettei yrittäjä, liikeidea tai aihio muutoin ole perustamisvalmis. Kritisoin tiettyjen yrittäjäkoulutuksia rahoittavien tahojen vaikuttavuusmittareita, joissa koulutuksen aikana perustettujen yritysten lukumäärän on yhtenä kriteerinä koulutuksen onnistumiselle. Miksi osallistujien pitäisi perustaa yritys esimerkiksi viiden illan lyhytkurssin aikana? Toisinaan on nimittäin parempi, ettei yritystä perusteta lainkaan tai ei ainakaan juuri sillä hetkellä. Ei ole kenenkään etu, että perustetaan yrityksiä, joilla ei ole alun alkaenkaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Loppukädessä päätös perustamisesta on kuitenkin aina henkilön itsensä; kouluttaja, yritysneuvoja tai mentori on tässä sparraajan roolissa, ei päätöksentekijänä. Ja voin hyvinkin olla, että hyvä tyyppi saa heikolta näyttävän liikeidea-aihion toimimaan ja vastaavasti taas hyvältä näyttävä liikeidea ei kannakaan. Riski on aina yrittäjän itsensä.

Yrittäjyys kiinnostaa yhä useampia iästä, koulutus- ja työtaustasta riippumatta. Kaukana ovat ne ajat, jolloin yrittäjäkoulutukseen osallistui vain ja ainoastaan ”mies- ja paku”-tyyppisiä yrittäjiä. (kuva: iStock)

Osallistujia on erilaisia. Osa tulee hakemaan vahvistusta jo valmiiksi pitkälle suunnitelluille ajatuksilleen, osa vasta haaveilee yrittäjyydestä ja toivoo ajatustensa kirkastuvan koulutuksen kuluessa. Osa toivoo selkeäitä ohjeita ja yritysneuvontaa: näin tulee edetä ja nämä asiat tulee huomioida. Osallistujilla voi olla kovin erilaisia lähtökohtia: osa ei tiedä haluaako yrittäjäksi ja osalla on jo tiedossa ostettava yritys tai y-tunnuskin jo rekisteröity ja selvät sävelet. Osallistujat yrittäjäkoulutuksissa ovat yleensä hyvin erityyppisiä niin iältään, taustaltaan ja osallistumismotiiveiltaan. Kouluttajan tehtävää ei ainakaan tee helpommaksi, että samassa koulutuksessa on kokeneita konkareita ja aloittelijoita, jo yrittäjänä toimivia ja ”haaveilijoita”, alaikäisiä ja eläkeläisiä. Miten huomioida kaikki siten, että aloitetaan riittävän perusasioista, mutta tylsistyttämättä niitä, joille asiat ovat jo tuttuja? Joukossa on myös usein maahanmuuttajataustaisia osallistujia, joille suomenkieli ei ole äidinkieli, mikä tuo koulutukseen omat haasteensa.

Monipuolisuus on kuitenkin aina rikkaus! Toisinaan minultakin toivotaan vain tietyn alan yrittäjäkoulutusta (esim. sote tai jokin tekniikan ala), mutta eri toimialojen osaajat tuovat aina mukanaan uutta tietoa toisilleen ja koulutuksissa syntyy hyviä verkostoja. Yrittäjän ei pidä kulkea putkinäköisesti laput silmillä vain omaa alaansa tuijottaen, vaan toisen toimialan ammattilaisen kanssa keskustellessa avautuu yleensä solmuja omastakin liikeideasta – kunhan vain saatua tietoa osataan soveltaa. On hyvä huomioida, että suurin osa bisneksestä tehdään yritysten kesken: toinen yritys ostaa sinun yritykseltäsi palveluja ja se toinen yritys saattaa hyvinkin olla aivan toiselta toimialalta.

Oli tulevan yrityksesi toimiala mikä tahansa, huomioitahan, että asiakkaasi voi olla aivan toisen alan yrittäjä! Autokorjaamo voi palvella taksiyrittäjiä, kiinteistönhuoltoalan yrittäjiä, autokouluyrittäjiä tai aivan ketä tahansa yrittäjiä, joilla on ajoneuvo käytössään. Näin ollen on erittäin hyödyllistä tutustua eri alojen yrittäjiin. (kuva: iStock)

Tärkeää yrittäjäkoulutuksissa on myös henkilökohtainen ohjaus. Se, että yrittäjyys on lähes poikkeuksetta hyvin kokonaisvaltainen asia ihmisen elämässä, tekee kouluttajan roolista haastavan. Missä kulkee koulutuksen ja konsultoinnin ero? En suosittele osallistumaan yrittäjäkoulutukseen, joihin ei sisälly lainkaan ohjausta. On asioita, joista ei haluta puhua ääneen koko porukan kuullen. Toisinaan ne liittyvät liikeideaan, toisinaan henkilökohtaiseen elämään. Ja se halutaanko näistä tärkeistä asioista ylipäätään puhua, liittyy äärimmäisen herkkään asiaan: luotetaanko omaan yrittäjäkouluttajaan riittävästi? Itse tuon aina esille sen, että olen 100% vaitiolovelvollinen. Jokainen koulutukseen osallistuja puhukoon ääneen vain sen mitä haluaa, etenkin koko joukon läsnä ollessa. Onhan aina riski liikeidean tai muiden hyvien ajatusten plagioimiseenkin. Mutta kahden kesken toivon, että saan kuulla ne asiat, jotka vaikuttavat liikeidean suunnitteluun tai yritystoiminnan kehittämiseen. Niitä voivat olla perheen tilanne, taloudellinen tilanne, oma terveys, omat unelmat, aiemmat elämän karikot, pelot tai mitä ne ikinä ovatkaan. Haluan olla luottamuksen arvoinen, mutta en voi pakottaa ketään luottamaan.

Liikeideoita on yhtä monenlaisia, kuin on ihmisiäkin. Tämän vuoksi on tärkeää, että yrittäjäkoulutuksessa saa myös henkilökohtaista ohjausta: jokainen yritysidea on uniikki. (kuva: IStock)

Se mitä yrittäjäkoulutus osallistujilleen antaa, on ennen kaikkea lisäoppia yrityksen pyörittämisestä ja mitä on otettava huomioon. Koulutuksen sisällöstä ja kestosta riippuen aihealueita ovat ainakin nämä:

-Omat valmiudet yrittäjäksi ryhtymiseen
-Liikeidean valinta ja hiominen, palvelun tuotteistaminen, nimen valinta
-Markkina-alueeseen tutustuminen: kilpailijat, asiakkaat, yhteistyökumppanit
-Yrityksen käytännön toiminnan pohtiminen: yritysmuoto, eri toimintojen järjestäminen, tarvittavat resurssit (toimitilat, laitteet, henkilöstö, raaka-aineet/materiaalit), myynti ja markkinointi
-Yrittäjän velvoitteet, kuten alv, yel, kirjanpito, luvat, rekisteröinti
-Rahoitus: starttiraha, rahoittajat
-Kannattavuuslaskenta: rahoituslaskelma, kassavirtalaskelma, myyntibudjetti, 3v. tulosbudjetti
-Tulevaisuuden visiointi

Eli paljon on pohtimista!

Entä mitä yrittäjäkoulutus maksaa ja miten pääsee mukaan? Edullisimpia ovat Te-palvelujen tarjoamat työvoimapoliittiset yrittäjäkoulutukset, jotka ovat työttömille ja työttömyysuhan alaisille maksuttomia. Käytännössä Te-palvelut kilpailuttavat toteuttajat ja Suomen pienillä markkinoilla toteuttajat ovatkin usein vuodesta toiseen samoja. Olen ollut aikoinaan itsekin kouluttamassa palkkatyössä ollessani näitä työvoimapoliittisia koulutuksia. Näitä on eri mittaisia ja laajuisia. Työvoimapoliittiset koulutukset löytyvät täältä. Hakua kannattaa rajata yrittäjäkoulutuksiin.

Muiden kuin työvoimapoliittisten yrittäjäkurssien hinnat vaihtelevat toteuttajasta riippuen. Koska näihin yrittäjäkursseihin ei saa valtion tukea/rahoitusta, niillä on luonnollisestikin hintalappu, koska koulutuksenjärjestäjillä on omat kulunsa katettavina. Tyypillinen kurssi maksaa 300-500 euroa. Itse en maksaisi kurssista, joka suoritetaan täysin itsenäisesti pelkästään materiaalipankkiin tutustumalla. Materiaalia nimittäin saa netistä ja yritysneuvojilta ihan maksuttakin. Sen sijaan silloin kuin koulutukseen sisältyy tapaamisia kasvokkain tai verkossa ja henkilökohtaista ohjausta, kurssimaksu kannattaa maksaa. Maksu on yrityksen kirjanpidossa verovähennyskelpoinen kustannus eli kuitti talteen ? Yksityisiä kursseja löytyy ihan googlettamalla hakusanoilla yrittäjäkurssi, yrittäjäkoulutus, yrittäjyyskoulutus.

Yrittäjän ammattitutkinnon hinta vaihtelee. Toimivalle, kokoaikaiselle yrittäjälle se voi olla oppisopimusrahoitteisena jopa kokonaan maksuton. Oppilaitokset saavat tukea myös muiden kuin oppisopimuskoulutusten järjestämiseen, joten tutkinnon hinnat pystytään pitämään todella alhaisina. Tyypillinen tutkinnon hintataso valtion tukemana on 250-800€. Hinta ilman valtion tukea on lähemmäs 4000€. Ota yhteyttä oman alueesi ammatilliseen oppilaitokseen tai googleta valtakunnallisia verkkototeutuksia esim. yrittäjän ammattitutkinto verkossa.

Haaveena oma yritys? Ilmoittaudu rohkeasti mukaan yrittäjyyttä suunnittelevien infotilaisuuteen tai yrittäjäkoulutukseen. Se ei sido sinua mihinkään, mutta antaa varmasti lisäeväitä ja ajattelemisen aiheita: mukaan tuleminen voi jopa muuttaa koko elämän suunnan! (kuva iStock)

Yrittäjäkoulutuksista tullaan hakemaan lisää tietoa yrittäjyydestä. Mielestäni on aina yhtä ilahduttavaa, että henkilö, joka on koko työuransa ollut etäällä pienyrittäjyydestä, uskaltautuu mukaan yrittäjäkoulutukseen. Se on rohkea aloitus mahdolliselle uudelle elämälle ja aina hatunnoston arvoinen asia! Eikä yrittäjäkoulutuksen aloittaminen tietenkään sido ketään yrittäjäksi eli yritystä ei suinkaan ole pakko perustaa (tätäkin usein kysytään). Koulutukseen mukaan lähteminen on jo hyvä alku ja antaa ajattelemisen aihetta. Oppimista nimittäin tapahtuu vain kun on hieman oman mukavuusalueen ulkopuolella; ei liikaa, vaan sen verran että joutuu hiukan pinnistelemään ja mielenkiinto säilyy. Lisäksi oppimista tapahtuu koulussa, töissä, kotona, vapaa-aikana ja harrastuksissa, eikä suinkaan vain kurssilla. Kurssilta saadaan syötteitä, joita on sovellettava muuhun elämään.

Mitä koulutuksen jälkeen? Mikäli yrittäjyys kiinnostaa edelleen (Toinen vaihtoehtohan on se, että tieto lisää tuskaa ja koulutuksen jälkeen yritysaihio haudataan. Ei ole ollenkaan huono vaihtoehto vetäytyä tässä vaiheessa, mikäli yrittäjäksi ryhtyminen koetaan vielä epävarmaksi ja riskit ovat liian suuret), kouluttaja ohjaa etenemään oikeilla stepeillä. Paras vaihtoehto on kääntyä paikallisen yritysneuvojan puoleen. Jokaisen kunnan kotisivuilta löytyy yrittäjyys/elinkeinotoiminta tms. otsakkeella lisätietoja siitä, miten yrityspalvelut toteutetaan omassa kotikunnassasi eli myös yritysneuvojan yhteystiedot pitäisi löytyä kotikuntasi www-sivuilta. Kunnat toteuttavat yritysneuvontaa joko yhteistyössä Uusyrityskeskus-verkoston kanssa, erilaisten elinkeinoyhtiöiden kautta tai kunnassa voi olla myös oma elinkeino- tai yritysasiamies hoitamassa asiaa. Mikäli osallistuja ei kaipaa enää kattavan koulutuksen jälkeen yritysneuvontaa, voidaan yritys perustaa jo koulutuksen aikana tai päätteeksi ja kouluttaja auttaa asiassa. Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa ottaa myös tilitoimisto mukaan yhteistyökumppaniksi.

Tutustu tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ja valitse itsellesi ja omaan elämäntilanteeseesi sopivin vaihtoehto. Vaikkei tämä postaus olekaan mainos, en voi olla vinkkaamatta, että olet lämpimästi tervetuloa yritykseni Starttivalmennuksen verkossa tapahtuvaan yrittäjäkoulutukseen: joko 4 kk:n kurssille tai pitempikestoiseen yrittäjän ammattitutkintoon. Valmentajaksi saat aina pätevän ja kokeneen kouluttajan, joka on yrittäjä itsekin. Mukaan pääset non stop-periaatteella milloin vain ajasta ja paikasta riippumatta. Parhaimmillaan laadukas yrittäjäkoulutus auttaa tulevia yrittäjiä perustamaan entistäkin elinkelpoisempia yrityksiä ja ennaltaehkäisee tiedonpuutteesta johtuvia karikoita yrittäjyyden alkutaipaleella.

Kommentoi