Skip to main content

Päivitetty 26.10.2022

Miten voi perustaa yrityksen ilman liikeideaa?

Yleinen keskustelu antaa ymmärtää, että kansalaisia täytyy houkutella tai jopa painostaa yritysten perustamiseen, mutta on myös tilanteita, että henkilö aidosti ja oikeasti haluaa yrittäjäksi. Näin voi olla jopa ilman liikeideaa. Kun henkilö haluaa yrittäjäksi ilman ideaa, vinkkejä liikeidean keksimiseen voi löytyä näistä:

 • Omat mielenkiinnon kohteet
 • Jonkin todellisen ongelman ratkaiseminen
 • Uusi keksintö ja merkittävä parannus
 • Valmiin yrityksen ostaminen
 • Ketjuyrittäjyys

Yrityksen voi rekisteröidä ilman liikeideaa, mutta ilman liikeideaa yrittäminen on melko mahdotonta, sillä yritys rakentuu aina liikeidean ympärille. Liikeidea on ajatus mitä lähdetään myymään ja liiketoimintaa muodostuu, kun asiakas antaa vastineeksi rahaa. Liikeidean keksiminen ei ole aina helppoa. Saat kirjoituksestani vinkkejä etenemiseen.

Mies neuloo.

Jotkut asiat vaan kannattaa pitää harrastuksena? Tai sitten ei: perinteisistä villasukista tuskin saa myytäessä juuri materiaalikuluja enempää, mutta entä jos et olisikaan perinteinen? Esimerkiksi lasten piirustusten pohjalta tilauksesta pehmoleluja käsityönä tekevä yrittäjä on löytänyt itselleen mainion liikeidean! Käsityötuotteen muotoilu liikeideaksi edellyttää sen brändäämistä hinta-laatu-suhteeltaan asemoinnin yläpäähän, sillä hitaasti valmistettavilla tuotteilla ei voi ryhtyä tekemään voittoa lisäämällä tuotteiden määrää. Volyymi ei näin ollen ole ratkaisu.

Liikeidea omasta kiinnostuksen kohteesta

Kun yrittäjyys on haaveissa, mutta liikeideaa ei tunnu löytyvän, kannattaa aivan ensimmäiseksi pohtia omia mielenkiinnon kohteita. Se mitä tekee vapaa-ajallaan, on yleensä asia, jota toteuttaa sen itsensä takia, eikä minkään ulkoisen pakon tai kannustimen vuoksi. On erittäin tärkeää, että tuleva liikeidea on aidosti yrittäjää itseään kiinnostava. Pakkopullaa ei kukaan jaksa kauaa.

Voisiko harrastuksesta kehitellä liiketoimintaa? Innokas kakkujen leipoja voi alkaa myymään kakkuja muillekin – toki elintarvikealan vaatimukset huomioiden. Valokuvaaja voi alkaa kuvaamaan maksua vastaan. Lukutoukka voi laatia kirja-arvosteluita ja koirien trimmaaja voi trimmata muidenkin koiria. Nämä ovat simppeleitä esimerkkejä täsmälleen saman palvelun toteuttamisesta maksullisena. Verohallinto tulkitsee yleensä tällaisen pienimuotoisen sivutulonlähteen tulonhankkimisena, ei yritystoimintana. Toki tulot on kirjattava veroilmoitukseen,  mutta myös kulut voi vähentää verotuksessa. Tähän ei tarvita y-tunnusta.

Harrastus voi poikia kekseliäälle henkilölle merkittäviäkin ideoita. Jos koirien trimmaaja havaitsee, että trimmauksessa toistuu sama tietty työvaihe kerta toisensa jälkeen tiettyine ongelmineen, hän voi pyrkiä ratkaisemaan ongelman kehittämällä uudenlaisen trimmauspöydän, työkalun tai muun apuvälineen. Tästä voi syntyä uusi tuote markkinoille – mikäli henkilö vain osaa kaupallistaa keksintönsä tai ainakin osaa lähteä hakemaan osaavaa apua kaupallistamiseen. Omassa käytössä keksintö ei ole liikeidea, mutta jos markkinarakoa löytyy, keksintö voi auttaa koirien trimmaajia koko Suomessa tai jopa ulkomailla saakka. Keksintöjen mahdollisuus on alalla kuin alalla.

Nainen luennoi seminaarisalissa.

Suomi on koulutusten luvattu maa. Lähes jokaiselle toimialalle löytyy koulutusta ja innokas harrastaja voi syventää osaamistaan ja pätevöityä siten, että saa riittävät natsat ja taidot osaamisensa myymiseen konsulttina, valmentajana tai muutoin asiantuntijana. Puhujakeikat, työpajat tai somevaikuttajan työ voivat olla luontaisia asiantuntijan osaamisen jakamisen keinoja ja poikia myös elannon. Mutta mikäli oma intohimon kohde on vielä hukassa, lisää työkaluja oman jutun löytymiseen voi saada Lauri Järvilehdon mainiosta kirjasta Upeaa työtä!

Hyvä liikeidea ratkaisee arjen ongelman

Ongelmia ilmenee koirien trimmauksen lisäksi aina ja kaikkialla, niin ihmisten arjessa kotona kuin työpaikoilla. Hyvä liikeidea ratkaisee jonkin todellisen ongelman. Kun henkilö haluaa yrittäjäksi ilman ideaa, on ongelmien havainnointi eräs oivallinen tapa keksiä liikeidea. Onko palkkatyössä havaittu epäkohtia, jotka voisi korjata jollakin tapaa? Voisiko tässä olla bisneksen paikka? Yrittäjyyshän on asiakkaan ongelmien ratkaisemista. Maailma on ongelmia täynnä ja kun maailmaa katselee avoimin silmin, voi havaita lukuisia asioita, joilla voisi helpottaa joko työnteon tai kodinhoidon arkea. Juuri näiden päivittäisten toimintojen ongelmien ratkaiseminen olisi aivan mainio lähtökohta uudelle yrittäjyydelle.

Keksintö ja merkittävä parannus liikeideana

Liikeidea voi perustua kokonaan uuteen keksintöön tai innovaatioon, mutta useimmiten jonkin vanhan asian paranneltuun versioon. Paras tilanne on, kun liikeidea perustuu kysyntään. Mikäli tuote tai palvelu on aivan uusi, kysyntää ei välttämättä vielä ole ja voi olla hidasta, työlästä ja kallista alkaa luomaan uusia markkinoita. Markkinoiden ensimmäinen joutuu tekemään valtaisan urakan verrattuna hänen jälkeensä markkinoille tulijoihin; ks. aiempi kirjoitelmani ”Mikä yritys kannattaa perustaa”.

Nainen heittää banaaninkuoret roska-astiaan.

Läpivuotava bioroskapossi aiheuttaa sen, että roskis on aina likainen. Eikä biopussi kestä edes yhden lapsiperheen perunamuusikattilallisen perunankuorien painoa, vaan hajoaa matkalla kompostille. Tässä yksi arjen ongelma, jonka voisi ratkaista kehittämällä kestävä, mutta maatuva bioroskapussi. Ongelmia meillä jokaisella riittää, joten prosessien yksityiskohtainen tarkastelu tuottaa suurella todennäköisyydellä tulosta. Liikeideaa jahtaavan henkilön on osattava ajatella arjen totutut rutiinit ja epäkohdat uusiksi. Hyvä helpotus on nopeutus, halvempi hinta tai jokin muu aito lisäarvo. Lue lisää keksinnöistä Keksintösäätiön sivuilta.

Valmiin yrityksen ostaminen

Yrityksiä on näkyvästi myynnissä lukuisia, sillä jopa kolmannes yrittäjistä eläköityy seuraavien vuosien kuluttua. Vielä suurempi osa myytävistä yrityksistä on piilossa ilman minkäänlaista julkista ilmoittelua. Hyvää toimivan yrityksen ostamisessa on se, että perustamistoimet ja yritystoiminnan alkuvaiheen kuolemanlaakso jäävät prosessista kokonaan pois eli uusi yrittäjä voi hypätä suoraan liikkuvaan junaan vetämään yritystä, joka pyörii jo. Eli tuloja alkaa tulemaan saman tien.

Miinuspuoliakin on, kuten se, että rahaa on yleensä löydyttävä melkoinen summa. Lisäksi ostettava yritys on luopujan näköinen, ja jatkaja joutuu tekemään usein melkoisia muutostoimia saadakseen yrityksestä omannäköisensä. Kaikki asiakkaat eivät automaattisesti jatka uuden yrittäjän asiakkaana, erityisesti toimialoilla, joilla palvelu on henkilöitynyt liiaksi luopuvaan yrittäjään. Mutta jos ongelmana on, miten lähteä yrittäjäksi ilman liikeideaa, toimivan yrityksen ostaminen poistaa ongelman, sillä liikeidea on jo keksitty ja yritys toimii jo. Myytäviä yrityksiä voi silmäillä esimerkiksi Yrityspörssi– sivustolta.

Mies palvelee asiakasta kahvilatiskin takana.

Ketjuyrittäjyyteen liittyy usein yrittäjyyden vastuut, muttei vapautta. Toisaalta ketjun alla toimimisessa on puolensa ja liiketoiminta saattaa olla jopa varmempaa kuin ilman ketjua. Ketjujen alta löytyy lukuisten toimialojen yrityksiä siivouksesta lemmikinruokaan, kahviloista vaatekauppoihin. Suomessa toimivia ketjuja voit silmäillä Suomen Franchising-yhdistyksen sivuilta ja Ketju.fi– sivulta. On myös mahdollista tuoda ulkomailta Suomeen sellainen ketju, jolle voisi olla markkinarakoa.

Ketjuyrittäjäksi franchisingilla

Yrittäjäksi voi lähteä ilman ideaa myös ryhtymällä ketju- tai francisingyrittäjäksi. Suomessa toimii lukuisia ketjuja, jotka etsivät yrittäjiä vetämään omia liiketoimintojaan. Ketjuyrittäjyyden plussat ovat:

 • Valmis testattu konsepti
 • Helppo yrittäjyyden aloittaminen, joskus jopa rahoitus tai vakuudet järjestetään ketjun puolesta
 • Markkinointi, talous ja monet muut asiat on useimmiten neuvoteltu ketjun puolesta eli yrittäjän ei tarvitse etsiä kassajärjestelmiä tai tukkureita
 • Yrittäjällä saat ketjulta tukea

Miinuspuolia ovat:

 • Sitovuus valikoiman suhteen – eroja tosin on ketjujen välillä
 • Sitovat sopimukset, kuten jopa min. 10 vuoden määräaikainen sopimus – tässäkin on eroja ketjujen välillä
 • Ketju ottaa aina osansa myynneistä. Summa voi olla kiinteä tai prosenttiosuus. Aloittamiseen voi liittyä myös aloitusmaksu.
 • Ketjuyrittäjät eivät useimmiten saa starttirahaa

Ketjuyrittäjyydessä, aivan kuten kaikessa yrittäjyydessä on puolensa ja puolensa. Ketjuyrittäjyydestä kiinnostuneen kannattaa tutustua eri vaihtoehtoihin ja tarttua tilaisuuteen, jos mielenkiintoinen paikka avautuu tarjolle.

Aktiivinen kyseleminen voi poikia liikeidean

Aktiivinen odottelu ei kuulu yrittäjän elämään, vaan yrittäjyyteen liittyy aktiivinen asiakkaiden hakeminen. Kun liikeideaa ei vielä ole, on hyvin yrittäjämäistä lähteä aktiivisesti sitä etsimään. Eräs toimiva keino on yksinkertaisesti lähteä kysymään mahdollisimman monelta erilaiselta ihmiseltä, mikä olisi hyvä liikeidea. Jokainen vastaa omista lähtökohdistaan, mutta vastausjoukosta löytyy varmasti helmiä, joita kannattaa lähteä viemään eteenpäin.

Lapset ovat mestareita liikeideoiden keksimisessä! Lapsia ei vielä vaivaa samat rajoitteet kuin aikuisia, eikä lapsilla ole vielä käsitystä liikeidean edellyttämistä resursseista. Tämän vuoksi liikeideat saattavat olla hyvinkin lennokkaita – ja näin ollen poikia uudenlaisia ajatuksia. Aikuisilta, joita vaivaa jo rajoittuneisuus, voi asiaa kysyä muotoilemalla asian toisin, kuten ”Minkä arjen ongelmasi haluaisit ratkaista?” tai ”Mikä asia sinua ärsyttää kotitöissä/autoillessa/harrastuksessa/työn tekemissä toistuvasti?”. Kysymystä voi jatkaa kysymällä riittävän monta kertaa ”Miksi?”. Näin päästään käsiksi juurisyyhyn. Liikeidean keksiminen on helpompaa, kun tiedetään, minkä ongelman se ratkaisisi ja miksi ongelman ratkaiseminen on tärkeää. Koiran trimmauspöydän kehittämisessä todellinen muutostarve voi olla esimerkiksi se, että koiraa ei saada riittävän korkealle, jonka vuoksi trimmaaja joutuu työskentelemään epäergonomisessa asennossa, jonka vuoksi hänen olkapäänsä kipeytyy. Listan viimeinen on ongelma, joka tuotteen parannuksella ratkaistaan.

Nainen keskustelee iäkkään miehen kanssa.

Vinkkini liikeideaa metsästävälle on tämä: juttele mahdollisimman monen eri ikäisen ja eri taustaisen ihmisen kanssa, seuraa uutisia, lue kirjoja, silmäile keskustelupalstoja ja someryhmiä, seuraa somea, tutustu tulevaisuuden skenaarioihin esimerkiksi Sitran sivuilla ja ideoi rohkeasti! Voi myös olla mahdollista teettää kysely tai haastattelukierros esimerkiksi jonkin organisaation työntekijöille, yhdistyksen jäsenille tai vaikka vain katugallup-periaatteella jossakin somekanavassa.

Anna asiakkaiden kertoa liikeideasi

Rohkea veto, mutta täysin mahdollinen on myös se, että lähtee yrittäjäksi markkinoille ilman turhia rajoituksia: Teen sitä, mitä tarvitaan. Kun yrittäjä kuulee jonkin huutelevan apua kiireeseen, voi tarjoutua avuksi oli toimiala mikä tahansa – toki viranomaismääräyksiä noudattaen. Tällöin asiakas kertoo, mitä tarvitsee ja yrittäjä tarjoaa sitä. Vastaan on tullut vuosien varrella monenlaisia yrittäjien tarinoita. Eräs rouva oli perinyt liiketilan ja lähti yrittäjäkoulutukseen mukaan pohtimaan, mitä liiketoimintaa voisi tilassa harjoittaa. Eräs nuori herra jäi hetkellisesti työttömäksi. Tämä ei sopinut hänen pirtaansa, vaan hän lähti aktiivisesti kyselemään paikallisilta yrittäjiltä, missä nämä tarvitsisivat apua – ja työtä löytyi yllin kyllin.

Toki yrityksellä on oltava päätoimiala, eikä Verohallinto suvaitse esimerkiksi sellaisen työn tekemistä yrittäjänä, jossa täyttyvät työsuhteen kriteerit. Mutta lähtökohta monialaisen moniapuyrityksen toiminnalle voi olla tällainenkin: ”You name it, I do it”. Ja lopulta edellä mainittu on ainoa oikea tapa yrittää, sillä asiakas kertoo haluaako ostaa vai ei. Ellei asiakas osta, ei yrityskään voi pyöriä. Liikeideaa etsivän kannattaa siis olla korvat höröllä asiakkaisiin päin.

Kommentoi