Skip to main content

 

Yrittäjäksi ryhtyminen ei pääsääntöisesti edellytä minkäänlaista koulutusta; ei oman toimialan, eikä myöskään yrittäjyyskoulutusta. Toki toiminnan ollessa luvanvaraista  koulutuksen kautta hankittu pätevyys on lähes poikkeuksetta luvan saamisen edellytyksenä. Lisäksi toimialoilla on olemassa erilaisia kortteja, lisäpätevyyksiä ja sertifikaatteja, joita toimijoilta edellytetään oli yrittäjä tai työntekijä. Mutta muutoin Suomessa on elinkeinonvapaus, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi toimia minkä tahansa alan yrittäjänä. Tällöin vain liiketoimintakielto (esimerkiksi aiemmasta konkurssista johtuen) tai holhouksen alaisuus voivat estää yrityksen perustamisen.

 

Yrityksen voi rekisteröidä kuka tahansa. Mutta yrittäjän tai yrityksen muiden vastuuhenkilöiden (toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja varajäsenet) maksuhäiriöt sen sijaan ovat esteenä yritystoiminnan käynnistämiselle. Yritystä ei välttämättä huolita Verohallinnon rekistereihin, eikä yritykselle välttämättä saa avattua pankkitiliä. Käytännössä nämä jopa estävät yritystoiminnan aloittamisen. Lue lisää aiemmasta kirjoituksestani ”Yrittäjäksi ilman luottotietoja”. (kuva: Shutterstock)

 

Yrittäjänä pärjääminen ja menestyminen edellyttää ymmärrystä oman yrityksen toimialasta. Tämä ymmärrys on hankitaan joko kyseisen alan koulutuksen, työkokemuksen tai harrastuneisuuden kautta. Tällöin voidaan puhua, että liikeidea perustuu yrittäjän ammattitaitoon. Mikäli toimiala ei ole yrittäjälle millään tavoin tuttu, yritystoiminnassa riittää haasteita, sillä yrittäjyyden lisäksi on kyettävä ottamaan samanaikaisesti haltuun toimialan lainalaisuudet.

 

Koko Suomen hyvinvoinnin sanotaan perustuvan laadukkaalle koulutukselle. Suomi on niitä harvoja maita, joissa opettajan ammatti on arvostettu ja opettajat, lastentarhan opettajasta lähtien ovat korkeakoulututkinnon suorittaneita. Meillä koulutus on avointa ja maksutonta kaikille. Tällä on turvattu kaikille yhtäläinen oikeus opiskella. Itsekin koulutusalan edustajana arvostan koulutusta, mutta ei tutkinnon puuttuminen ole yleensä este yrittäjyydelle. Jos aiot perustaa rakennusalan yrityksen, sinulla ei tarvitse olla rakennusalan perustutkintoa suoritettuna. Jos haluat myydä omatekoisia kakkuja omalla y-tunnuksella, ei sinun tarvitse olla leipuri. Näihin molempiin toimialoihin liittyy velvoitteita, jotka on huomioitava (niistä lisää tuonnempana), mutta ammatti tämän kyseisen alan ei tarvitse olla.

 

Eli koulutus on suotavaa, muttei pakollista. Kääntöpuolena haluan tuoda esille, että on olemassa kokonaan uusia ammatteja ja toimialoja, joihin ei yksinkertaisesti ole koulutusta saatavilla. Vielä joitakin vuosia sitten peliala oli tällainen. Koska koulutusjärjestelmä ei toimi yhtä ketterästi kuin markkinat, oppilaitokset ovat lanseeranneet pelialan koulutuksia vasta nyt jälkijunassa – kysynnän jo taittuessa. Nyt moni nuoremman polven edustaja kirjaa haaveammatikseen esimerkiksi vloggaaja tai striimaaja. Nämä ovat uusia ammatteja, joihin ei ole tarjolla tutkintoon johtavaa koulutusta. Usein näihin uudenlaisiin ammatteihin liittyy vahvasti yrittäjyys, joten toimiala on opeteltava pääsääntöisesti kantapään kautta itse. Yrittäjyyteen on onneksi saatavilla apua niin yritysneuvonnasta, kuin yrittäjäkoulutuksestakin.

 

Vuosittain julkaistavan Nuorisobarometrin mukaan nuoret arvostavat vapautta paljon enemmän kuin aineellista hyvinvointia. Tästä voidaan päätellä, että nuorten näkökulma yrittäjyyteenkin on toisenlainen kuin vanhemmalla polvella: oma yritys on väline itsensä toteuttamiseen. Pankeissa ollaan ihmeissään, sillä nuoret eivät halua ostaa asuntoja. Myös työnantajat ovat ihmeissään, sillä nuoret työntekijät eivät halua sitoutua työntekoon ja heiltä puuttuu samanlainen ”uratietoisuus” kuin edeltäjiltään- nyt ura halutaan tehdä toisella tavalla: vapaa-aikaa kunnioittaen ja omia kiinnostuksen kohteita seuraten. Nämä ajatukset eivät aina osu yksiin vanhemman polven työmoraalin ja auktoriteetteja kunnioittavan asenteen kanssa. (kuva: Shutterstock)

 

Vaikka pääsääntöisesti on mahdollista perustaa yritys ilman toimialan koulutusta, on myös aloja, joilla koulutus vaaditaan vähintäänkin ammattinimikettä varten. Suomi.fi:n alta löytyvältä Ammattipätevyyden tunnustaminen-sivustolta löytyy peräti 66 eri ammattinimikettä, joilta edellytetään kouluttautumista. Muutamia esimerkkejä luetellakseni Valvira valvoo terveyden- ja sairaanhoidon alojen ammattinimikkeitä.  Esimerkiksi ”koulutettu hieroja”-ammattinimikettä ei saa käyttää muu kuin hierojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Lääkärinä et voi toimia ilman lupaa, joka edellyttää alan koulutusta.

 

Pitkien tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi on liuta lupia ja pätevyyksiä, joita alan toimijoilta saatetaan edellyttää. Suomi on varsinainen korttien luvattu maa. Esimerkiksi elintarvikkeiden kanssa työskentelevältä vaaditaan hygieniapassi. Teknisillä aloilla on pitkä lista kortteja, kuten tulityökortti ja työturvallisuuskortti. Kuljetusalalla on myös monia koulutuksia. Esimerkkinä ADR-koulutus ja trukkikortti. Joillakin aloilla edellytetään kokeen suorittamista pätevyyden saamiseksi, mutta varsinaisen koulutuksen käyminen ei ole pakollista. Tämän kirjoituksen otsikkoon viitaten esimerkiksi kuljetusalan yrittäjyys ei enää edellytä kuljetusyrittäjäkoulutuksen suorittamista. Liikennelupa-asioista voi katsoa lisätietoja esimerkiksi SKAL ry:n sivuilta.

 

Kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen yrityksen perustamista edellyttääkö toimialasi jotakin lupaa tai ilmoitusta. Kätevimmin nämä vaatimukset löytyvät Suomi.fi-sivustolta. Linkin takaa löytyy peräti 2612 erilaista lupaa ja ilmoitusvelvoitetta. (kuvakaappaus Suomi.fi-sivustolta)

 

Eli Suomessa periaatteessa vapaata liiketoimintaa säädellään ja valvotaan melkoisesti. Taustalla on hyvä tarkoitus turvata kuluttajien asemaa. Kuka tahansa ei voi perustaa apteekkia ja yksityinen päiväkoti edellyttää jos jonkinlaista pätevyyttä, eikä myöskään ravintolan perustaminen ole yksinkertaisimmasta päästä. Nämä rajoitteet harvoin rajoittuvat pelkästään perustamiseen, vaan niihin liittyy seurantaa, ilmoituksia ja raportointia, lupien ja pätevyyksien uusimista ja monta monituista asiaa, joilla halutaan varmistaa toimijoiden osaavuus, lain noudattaminen ja asiakkaiden turvallisuus.

 

Tarvitseeko yrittäjä yrittäjäkoulutusta, on sitten asia erikseen. Joillakin alueella Suomessa yrittäjäkoulutusta edellytetään starttirahan saamista varten, mutta ei kaikkialla. Voit varmistaa asian oman alueesi TE-palveluista. Yrittäjäkoulutuksessa olettamus on, että henkilö hallitsee oman toimialansa ja hakee lisäoppia nimenomaan yrittäjyyteen ja siihen liittyviin velvoitteisiin. Yrittäjäkoulutusta suosittelen kaikille yritystoimintaa suunnitteleville, sillä näin vältät monta virhettä ja saat huomattavasti paremman startin liiketoiminnan aloittamiseen.

 

 

Kommentoi