Skip to main content

 

Jaan kirjoituksessani yrittäjäksi ryhtymisen kolmeen eri vaiheeseen:

 1. Lähtökohdat yritystoiminnan suunnittelulle eli tekijät, jotka johtavat ajatukseen omasta yrityksestä
 2. Yritystoiminnan suunnitteluvaihe
 3. Yrityksen konkreettinen perustaminen

 

1. Lähtökohdat yritystoiminnan suunnittelulle

 

Yrittäjäksi ei ole yhtä ainoaa tietä, vaan pikemminkin jokaisen yrittäjän tarina ja tausta on omanlaisensa. Monesti yrittäjyyteen johtavat tekijät jaetaan työntö- ja vetovoimatekijöihin. Työntötekijät ovat negatiivisia eli yrittäjäksi ei välttämättä haluta ryhtyä, vaan yrittäjyys on jotakin vielä huonompaa vaihtoehtoa parempi vaihtoehto. Tämä vieläkin huonompi vaihtoehto saattaa olla työttömyys tai niin kurja työpaikka, että siitä halutaan pois. Yrittäjyys ei ole tällöin houkutteleva työllistymisen keino. Näin on myös silloin, kun toimitaan alalla, joilla ei ole juuri tarjolla avoimia työpaikkoja, vaan yrittäjyys saattaa olla ainoa mahdollisuus työllistyä alalla.

 

Vetovoimatekijöitä sen sijaan ovat positiiviset asiat, joiden vuoksi henkilö haluaa ryhtyä yrittäjäksi. Jotkut yrityksen perustajat kertovat halunneensa jo lapsesta saakka yrittäjiksi. Yleisesti vetovoimatekijät liittyvät henkilön luonteenpiirteisiin, kuten halu tehdä asiat omalla tavallaan, halu palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla ja halu päättää itse omista asioistaan. Henkilö on myös saattanut havaita markkinaraon, jonka haluaa hyödyntää yrittäjänä. Toisinaan on myös vankka halu tehdä myös taloudellinen tulos omaa pussiin työnantajan sijaan.

 

Voi myös olla, että harrastuksesta syntyy liiketoimintaa tai henkilö ikään kuin vain ajautuu yrittäjäksi, koska hänelle alkaa tulla pyyntöjä palvelun/tuotteiden tarjoamiseen. Tällöin henkilö ei välttämättä selkeästi ryhdy yrittäjäksi, vaan liukuu yrittäjäksi pikkuhiljaa.

 

Yrittäjiä on yhtä monenlaisia, kuin on yrityksiäkin eli lähes 300 000 erilaista! Ei ole olemassa mitään yhtä tiettyä ihmistyyppiä, joka menestyisi yrittäjänä muita paremmin. Muutama ominaisuus kuitenkin edesauttaa yrittäjyyttä: halu ryhtyä yrittäjäksi, oman alan osaaminen ja palvelu- ja myyntihenkisyys. Ja loppukädessä on muistettava, että yritys on vain väline oman ammatin harjoittamiseen. Yrittäjyys on aina opittavissa oleva asia! (kuva: Shutterstock)

 

Yrittäjäksi ryhtyminen on toisille vuosien pohdinnan tulos, kun taas toiset perustavat yrityksen hetken mielijohteesta. Itselleen voi esittää kysymyksiä, miksi haluan yrittäjäksi? Onko itselläni sellaisia ominaisuuksia, jotka edesauttavat yrittäjänä menestymistä? Riittävätkö resurssini (aika, raha, osaaminen) yrittäjyyteen? Yrittäjältä vaaditaan työorientoitunutta asennetta, palvelualttiutta ja myyntihenkisyyttä ja asiakkaansa ongelmien ratkaisukykyä – yritystoimintaan kun tarvitaan aina maksava asiakas. On myös eduksi, että yrittäjällä on vankka koulutuksen ja/tai työkokemuksen kautta syntynyt osaaminen omalta toimialaltaan ja tietämystä siitä, miten oman alan markkinoilla toimitaan. Mikään ihmemies tai -nainen yrittäjän ei sentään tarvitse olla! Mutta yrittäjiä yhdistää usein tahtotila tehdä asiat hyvin. Yrittäjillä on oltava optimistinen asenne, sillä muutoinhan yritystä ei kannattaisi edes lähteä perustamaan. On oltava uskoa siihen, että oma osaaminen ja idea kantavat. On luotettava, että liikeideani on niin hyvä, että riittävä määrä asiakkaita on valmiita maksamaan siitä.

 

Mahdolliset rajoitteet on otettava realistisesti huomioon. Yksi yleistyvimmistä asioista, jota yrittäjyydestä haaveilevan tulee huomioida ovat maksuhäiriömerkinnät. Kirjoitin niistä taannoin blogissani Yrittäjäksi ilman luottotietoja-otsikolla. Maksuhäiriöinenkin voi rekisteröidä yrityksen, mutta yritys ei välttämättä pääse Verohallinnon rekistereihin, pankkitiliä ei välttämättä saa avattua, vakuutukset, puhelinliittymät ja monet muut asiat saattavat olla mahdottomuus toimitilasta puhumattakaan. Lisäksi osakeyhtiöllä maksuhäiriöinen osakas heikentää yrityksen luottoluokitusta, jolloin yritys ei ole luotettava ja kiinnostava yhteistyökumppani toisten yritysten silmissä. Onkin suositeltavaa hoitaa ensin rekisteri puhtaaksi ennen yrityksen perustamista. Maksuhäiriöinen henkilö voi toimia alkuun kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta.

 

Muita rajoitteita ovat vakuuksien puute lainarahaa haettaessa ja ajankäytön ja jaksamisen haasteet, kun yritystä perustetaan keskellä kiireisintä lapsiperhearkea tai hektisen palkkatyön oheen. Myös se, että tuleva yrittäjä ei tunne yrityksen toimialaa, on siinä mielessä haaste, että tällöin yrittäjä joutuu paitsi opettelemaan yritystoiminnan pyörittämistä, myös alan käytänteet samanaikaisesti, jolloin saa olla melkoinen akrobaatti pärjätäkseen etenkin kilpailulla markkinalla. Kaikki vaikeudet on kuitenkin mahdollista selättää, ja hyvä tyyppi saa heikommankin liikeidean lentoon!

 

Yrittäjäksi voi lähteä monta eri reittiä: Voi ostaa jo toiminnassa olevan yrityksen tai osan siitä, myös oman työpaikkansa. Voi lähteä ketjuyrittäjäksi, aloittaa kevytyrittäjänä tai lähteä rakentamaan alusta saakka joko yksin tai tiimin kanssa omaa liikeideaa. Yrityksen voi myös periä. Osuustoiminta on omanlaistaan yrittäjyyttä, samoin kuin start upit. Kaikissa vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa, ja asiaa kannattaakin puntaroida monelta kannalta – myös asiantuntijan kanssa. Tuttavapiirin kommentteja kannattaa kuunnella suodattimen ja maalaisjärjen kanssa! Omasta kaveripiiristä löytyy takuulla ankeuttajia, mutta toisaalta moni saattaa kannustaa ja kertoo ostavansa, vaikkei niin oikeasti tule tekemään. Perheen kannustuksella on tärkeä rooli. Puoliso ei aina tue yrittäjäksi lähtemistä, sillä siihen liittyy taloudellinen riski. (kuva: Shutterstock)

 

2. Yritystoiminnan suunnittelu

 

Yritystoiminnan suunnitteluvaihe alkaa siitä, kun liikeidea on keksitty ja sitä lähdetään viemään konkreettisemmalle tasolle. Pohditaan ketkä voisivat olla potentiaalisia asiakkaita? Ketkä hyötyvät yrittäjän osaamisesta kaikkein eniten? Onko heitä riittävä määrä? Onko heillä maksukykyä? Millainen ostokäyttäytyminen heillä on? Entä millaisia resursseja tarvitaan palvelun/tuotteen tuottamiseksi, esimerkiksi toimitila, koneita, alihankkijoita, työntekijöitä, logistiikkaa, raaka-aineita tai sähköisiä ohjelmia? Mitä nämä maksavat ja mistä ne hankitaan? Mitä on tarkoitus tehdä itse ja mitä ostetaan ulkopuolelta (esim. kirjanpito ja kotisivut)? Millainen markkinatilanne on? Ketkä ovat pahimpia kilpailijoita? Kenen kanssa voidaan toimia yhteistyössä?

 

Markkinointia ja näkyvyyttä on erityisen tärkeää pohtia. Miten asiakkaat tavoitetaan? Miten tuotteet hinnoitellaan, jotta yrittäjä saa palkan ja laskut maksettua? Mikä on jakelukanava, eli tuleeko asiakas yrittäjän luo, meneekö yrittäjä asiakkaan luo, toimitetaanko tuote kuljetuspalvelulla vai sähköisesti? Myös yritystoiminnan riskejä ja niiden minimoimista kannattaa pohtia. Mikä voisi mennä pieleen? Toisaalta yritystoiminaan liittyy aina riski, joten kaikkia uhkia ja heikkouksia ei voi täysin poistaa. Tosin ei palkkatyökään ole riskitöntä. Pikemminkin voisi ajatella, että yrittäjänä riskiä voi hajauttaa helpommin. Palkkatyössä oma elanto on kokonaan yhden kortin varassa. Kun yrittäjä on toiminut fiksusti hajauttaen munat eri koreihin, ei yhden asiakkaan poistuminen kaada koko liiketoimintaa ja yrittäjän elinkeinoa.

 

Liiketoimintasuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat konkretisoivat yritysideaa hurjan paljon! 4000 yrityksen perustajan kanssa työskennelleenä suosittelen lämpimästi molempia työkaluja, jotta ideasta tulee liikeidea. Liiketoimintasuunnitelma kertoo kuinka yritys tulee toimimaan käytännössä. ”Höttö” pään sisällä saa raamit ja tulevat stepit alkavan hahmottua. Apua liiketoimintasuunnitelmaan saa yritysneuvonnasta ja yrittäjäkoulutuksesta. (kuva: Shutterstock)

 

Yritystoiminnan suunnittelu on yleensä kaikin puolin kiinnostavaa aikaa ihmisen elämässä. Joku vertasi sitä taannoin raskausaikaan, joka on naisen elämässä ainutlaatuinen ajanjakso. On matkalla kohti uutta, josta ei oikein vielä tiedä, että mitä tuleman pitää. On onnellinen, mutta välillä hirvittää ja on heikotusta. Uuvuttaa, taloudellinen tilanne huolestuttaa, mutta odotettavissa on niin valtaisa palkinto, että sen vuoksi kannattaa jaksaa heikkojenkin hetkien yli. Vertauksessa on monta paikkaansa pitävää seikkaa. Oman yrityksenkin suunnittelija on parhaimmillaan innostuneempi kuin mistään aikaisemmasta projektistaan. Välillä sitä pitää itseään hulluna ja tekee mieli perua koko asia. Yritysideakin saattaa heittää häränpyllyä tai ainakin muotoutua alkuperäisestä poikkeavaksi. Tämä on luonnollista ja itse asiassa yritysidea muotoutuu paljon vielä yritystoiminnankin aikana eli se ei itse asiassa ole koskaan täysin valmis. Yritykset, jotka kykenevät muuttamaan liikeideaansa toimintaympäristön muutosten mukana (tai pikemminkin niitä ennakoiden) menestyvät tutkitusti parhaiten.

 

3. Yrityksen perustaminen

 

Perustamistoimet ovat monesti vain ”teknisiä” suorituksia. Yritykselle pohditaan nimi ja sopiva yritysmuoto. Lähdetäänkö yrittäjäksi yksin vai yhtiökumppaneiden kanssa? Mikä on yrityksen kotipaikka? Entä tilikausi? Kuka tekee kirjanpidon? Mikäli yrittäjä aikoo hakea starttirahaa TE-toimistosta, se haetaan ennen yrityksen perustamista. Myös mahdollisia toimitiloja on kartoitettava ja muitakin hankintoja on tutkailtava jo etukäteen. Rahoituksestakin on neuvoteltava jo ennen yrityksen varsinaista rekisteröintiä, mikäli hankintoja varten tarvitaan lainaa tai tukea. On muistettava huomioida myös käyttöpääoma: alkavalla yrityksellä on usein kuolemanlaakson aikana lähinnä kuluja, muttei vielä tuloja, joten on varauduttava joko säästöillä tai lainarahalla muutaman kuukauden laskujen suuruiseen rahasummaan ennen perustamista, jotten yritys joudu heti alkumetreillä maksuvaikeuksiin.

 

Varsinainen perustaminen tarkoittaa sitä, että yritys rekisteröidään Kaupparekisteriin ja maksetaan hinnaston mukainen rekisteröimismaksu. Rekisteröiminen antaa suojan yrityksen nimelle. Rekisteröityminen tapahtuu sähköisesti tai paperilomakkeella yritysmuodosta riippuen. Tällöin yritys saa y-tunnuksen, joka on jokaisella yrityksellä erilainen, ikään kuin yrityksen henkilöllisyystunnus. Kaupparekisterissä käydään nimiehdotukset läpi noin kahden viikon kuluessa. Usein nimessä on jotakin korjattavaa ja tuleva yrittäjä saa ohjeet miten nimeä tulisi muuttaa. Yritykselle ei kannata rekisteröidä domainia tai painattaa mainosmateriaalia ennen kuin nimi on hyväksytty.

 

Kun yritys on rekisteröity, avataan yritykselle pankkitili (mikäli on perustettu oy, jolle maksetaan osakepääomaa, tili on toki oltava jo ennen rekisteröintiä). Solmitaan sopimus tilitoimiston kanssa ja mahdollisten muidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. mainostoimisto). Otetaan tarvittavat vakuutukset. Yel-vakuutus on otettava puolen vuoden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta, mikäli kriteerit täyttyvät. Kokopäiväisen yrittäjän kannattaa ottaa yel mahdollisimman pian, sillä yrittäjän sosiaaliturva perustuu voimassa olevaan yel-vakuutukseen.

 

Yrittäjän velvoitteita on lopulta hyvin vähän: Yrityksen rekisteröinti Kaupparekisteriin ja samalla Verohallinnon rekistereihin, kirjanpito ja siihen liittyvät kerran vuodessa tehtävät tilinpäätös ja veroilmoitus, verojen maksaminen (ja alv:n tilittäminen), yel-vakuutus, kun yrittäjätulo yli 8000€/v., luvat ja ilmoitukset tarvittaessa ja mahdolliset henkilöstöön liittyvät vastuut. Yrittäjällä kuluu kuitenkin normityöntekijää enemmän aikaa tuki- ja hallinnon töihin, joka usein venyttää työpäivien pituutta. Yksinyrittäjä tekee yrityksessään kaikki työt, mutta toisaalta kun työrutiinit muotoutuvat omiin uomiinsa, hallinnon hommatkin sujuvat pian rutiinilla, eikä niitä tarvitse pelätä. Laskuttamisen ja tarjousten laatimisen, ja kaikki muutkin työt oppii kyllä! (kuva: Shutterstock)

 

Tiivistän vielä perustamistoimet yrittäjäkoulutuksessammekin käytettyyn listaukseen:

 

 1. Päätös perustaa yritys
 2. (yhteys alueen Uusyrityskeskukseen)
 3. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen laskelmineen
 4. Yritysmuodon valinta
 5. Yritystoiminnan luvanvaraisuuden selvittäminen
 6. Rahoituksen järjestäminen (tarvittaessa)
 7. (starttirahahakemus TE-toimistoon)
 8. Perustamisilmoitus kaupparekisteriin (valmiit lomakkeet eri yritysmuodoille) ja rekisteröintimaksu
 9. Aloittamisilmoitus verottajalle (alv-velvolliseksi ja ennakkoperintärekisteriin ilmoittautuminen, hoituvat samalla lomakkeella kuin kaupparekisteri)
 10. Kirjanpidon ja vakuutusten järjestäminen

 

Mitä muuta olisi hyvä huomioida heti alussa?

 • Tilinavaus, laskutusohjelma/verkkolaskutus
 • Kassa/maksupääte/verkkomaksu-palvelu
 • Toimitilojen etsintä ja remontointi
 • Henkilöstön palkkaamista koskevat asiat (työnantajarekisteri, www.vero.fi, jos väh. kaksi vakituista työntekijää)
 • Eläkevakuutus (yel) ja muut vakuutukset
 • Mahd. työttömyyskassan valinta (ayt, syt)
 • Verkostot esim. Suomen Yrittäjät ry

 

Näiden vaiheiden jälkeen yritys on valmis toimimaan markkinoilla. Nopeimmillaan kaikki käy parissa viikossa (tämä on se aika, joka kuluu yrityksen nimen tarkistamiseen), mutta hitaimmillaan koko prosessi vie vuosia tai ajatus omasta yrityksestä jää syystä tai toisesta toteuttamatta. Kannustan kaikkia omaa yritystoimintaa pohtivia viemään ajatustaan rohkeasti eteenpäin! Se, että ajatuksestaan suunnittelee liikeidean, ei sido mihinkään, vaan osoittaa voisiko idealla olla mahdollisuuksia. Mikäli ajatus jää hautumaan vain oman pään sisälle, ei koskaan selviä, olisiko siitä voinut muotoutua kannattavaa liiketoimintaa. Yrittäjyydessä on kuitenkin usein kyse paljon muustakin, kuin vain itsensä työllistämisestä. Yrittäjyys antaa enemmän kuin ottaa ja yrittäjät ovat keskimäärin tyytyväisempiä työhönsä, kuin palkkatyöntekijät. Yrittäjiä yhdistää ylpeys omasta yrittäjyydestään, eikä suotta: yrittäjyys on hieno ammatti!

 

 

Kommentoi