Skip to main content

Miksi jo toimiva yrittäjä osallistuisi yrittäjäkoulutukseen? Kehittääkseen itseään ja yritystoimintaansa. Yrittäjyyden sudenkuopat ovat arkisia asioita, jotka voivat jäädä yrittäjältä itseltään arjen pyörityksessä huomaamatta. Tai mikäli ongelmat tiedostetaan, niiden selättämiseen ei välttämättä ole aikaa tai osaamista. Moni mieltää, että yrittäjäkoulutus on tarkoitettu vain yritystoimintaa suunnitteleville, mutta jo yrittäjänä toimivalle kouluttautuminen on vähintäänkin yhtä tärkeää.

Yleensä yrittäjäkoulutukseen hakeutuu kahdenlaisessa tilanteessa olevia yrittäjiä:

a) Niitä joilla menee huonosti. Asiakkaita on liian vähän ja siitä johtuen taloustilanne on heikko. Yrityksen kassa voi olla tyhjä ja velkoja voi olla monelle eri taholle. Toiminta on kannattamatonta. Yrittäjä voi olla jaksamisensa rajoilla ja epätoivoinenkin. Yrittäjäkoulutuksesta toivotaan apuja hankalaan tilanteeseen. Valitettavan usein apua haetaan liian myöhään.

b) Toisaalta yrittäjäkoulutukseen hakeutuu yrittäjiä, joilla on kova draivi päällä ja yritystoiminta kasvaa. Ollaan harkitsemassa ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista, joka on suuri kynnys pienyrittäjälle. Halutaan lisätietoa siitä, minkä verran myynnin tulisi kasvaa, mitä vastuita työnantajuus tuo mukanaan ja mielessä on usein myös yritysmuodon muutos toiminimestä osakeyhtiöksi. Kasvaminen maksaa ja myös yrittäjän itsensä rooli muuttuu. Yrittäjä hakee tukea ja faktatietoihin pohjautuvia perusteluita tulevalle päätökselleen lähteäkö pyrkimään kasvu tielle.

Eli yrittäjäkoulutuksesta haetaan lisätietoa, josta on hyötyä omalle yritystoiminnalle. Nettiä selaamalla löytyy kyllä jos jonkinlaista tietoa, mutta ei ole mitään takeita, että tieto on oikeaa tai ajantasaista. Välillä nousee niskavillat pystyyn esimerkiksi Facebook-ryhmien tai netin keskustelufoorumeiden kommentteja lukiessa. ”Asiantuntijat” antavat vääriä ohjeita ja tietämättömät pitävät niitä oikeana tietona. Toivottavasti niitä lukevilla ihmisillä on medialukutaidot hallussa, sillä kaikkea ei pidä uskoa mitä netissä kerrotaan. Yrittäjäkoulutuksissa kouluttaja on (ainakin oletettavasti) oman alansa asiantuntija.

Mikä sitten on yrittäjäkoulutuksen ja yritysneuvonnan suhde? Ne eivät kilpaile keskenään, vaan päinvastoin tukevat toisiaan, joten on suositeltavaa hyödyntää molempia. Yritysneuvontaa kuitenkin on valitettavan usein tarjolla lähinnä yritystoimintaa suunnitteleville, jolloin yrittäjänä toimivat jäävät neuvonnan ulkopuolelle. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa oman asuinpaikkakunnan elinkeinoasiamieheltä. Onneksi yrittäjille on tarjolla monenlaista apua.

Oli yrittäjäkoulutukseen osallistujan tilanne millainen tahansa, toiveena on usein oppia hallitsemaan paremmin yrityksen talousasioita. Kannattavuuslaskelmat, budjetit, hinnoittelu- ja investointilaskelmat ja tilinpäätöksen lukutaito ovat lähes poikkeuksetta asiakashankinnan lisäksi ykköstoiveita. (kuva: Pixabay)

Millaisia sudenkuoppia yrittäjä voi kohdata? Tässä listaus, joka ei ole kaiken kattava. Osa on poimittu muiden asiantuntijoiden teksteistä ja osa on itse omakohtaisesti todettu:

-Yrittäjä on jokapaikanhöylä ja tekee itse kaiken.
-Hukka: resursseja, kuten aikaa, rahaa ja materiaaleja ja resursseja kuluu kannattamattomaan
-Hinnoittelu on pielessä (usein ei hinnoitella kaikkea työtä, tai ajatellaan että en voi nostaa hintaa, koska asiakkaat eivät enää osta)
-Kulurakenne on pielessä (esim. ostot tai liian suuret kiinteät kulut)
-Kulut tulevat ”yllätyksenä” ja kassa tyhjenee tuon tuosta. Ikävä tilanne on myös se, että tulot tulevat todella epätasaisesti, kun taas kulut tasaisesti. Ei osata keinoja kassan tasapainottamiseen.
-Kaikki munat samassa korissa (esim. vain yksi iso asiakas, vain yksi tuote). Periaatteessa sama pätee myös tilanteeseen, jossa liiketoiminta riippuu liikaa yrittäjästä itsestään; yrittäjä ei osaa delegoida ja yrittäjä haluaa tehdä vain ydinosaamistaan vaikka pitäisi myös johtaa ja myydä. Tämä pätee varmasti 99% yksinyrittäjistä.
-Yrityksessä ei ole mitään myytävää
-Tase kuormittuu turhanpäiväisestä rojusta
-Yrittäjä lykkää paperihommia ja muita ei niin mielekkäitä töitä (lue lisää aiemmasta postauksestani prokrastinaatiosta)
-Yrittäjä ei uskalla myydä. Suurin este kauppojen syntymiselle on usein juurikin se, ettei kauppaa edes uskalleta kysyä.
-Yrittäjä on kaikkien kaveri. Yrittäjän ei tulisi antaa alennuksia kaikille pyytäjille. Yrittäjän pitäisi pysyä monissa asioissa jämäkkänä.
-Yrittäjä ei huolehdi itsestään eikä työntekijöistään
-Yrittäjä sokeutuu yritystoiminnalleen ja ympäristölleen (ei osata muovata liiketoimintaa kun toimintaympäristö muuttuu)
-Jatkuva ”kitkuttelu” on kuluttavaa

Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Yrittäjäkoulutuksessa pureudutaan niihin ongelmiin, joita yrittäjät kohtaavat. Starttivalmennuksen koulutusten sisältö on rakentunut yli 15 vuoden yrittäjäkoulutusten ja muutamien tuhansien eri elinkaaren vaiheissa olevien yrittäjien kanssa toimimisen perusteella. Yrittäjän arki on usein kiireistä ja kalenteri täynnä. Koulutuksen tapaamiset ovat säännöllisesti (Starttivalmennuksen yrittäjän ammattitutkinto verkossa-koulutuksen kahden tunnin mittaiset webinaarit eli verkkotapaamiset ovat joka toinen viikko), jolloin tulee väkisinkin otettua muutama tunti aikaa yrityksen kehittämiselle. Muutoin se jää liian helposti tekemättä – ja yritys ei kehity.

Yksinyrittäjä on usein todellakin yksin. Sen lisäksi, että yksinyrittäjä usein hoitaa kaiken mahdollisen, mitä yrityksessä tehdään, hän voi olla yksin yrittäjyytensä kanssa myös yksityiselämässä. Puoliso, perhe tai ystävät eivät välttämättä ymmärrä yrittäjän murheita tai eivät osaa omakohtaisen kokemuksen puuttuessa tukea oikealla tavalla. Moni yrittäjä kokeekin yrittäjäkoulutuksen yhdeksi merkittävimmistä asioista vertaistuen. On innostavaa kuulla miten joku toinen yrittäjä on hoitanut ne asiat, joiden kanssa itse painiskelee. Kokemusten jakaminen ja vaihtaminen on erityisesti yksinyrittäjille tärkeämpi asia, kuin ehkä koulutukseen tullessaan osaa arvatakaan. Joskus itsensä kovettaneet yksinyrittäjät vieroksuvat vertaistuki-sanaa pitäen sitä jonkinasteen hömpötyksenä, mutta toisiin yrittäjiin tutustumisesta tulee ikään kuin koulutuksen ”suola”.

Olen ilokseni päässyt yrittäjäkouluttajana todistamaan lukuisia kertoja, että yrittäjäkoulutuksessa voi syntyä uusia yhteistyökuvioita ja jopa ystävyyssuhteita. Ja jopa muutama uusi parisuhde 🙂 (kuva: Pixabay)

Yritystoiminnassa ei suinkaan aina ole varsinaisia ongelmia ratkottavaksi. Itseään kehittävä, yritystoiminnastaan innostunut ja tiedonjanoinen yrittäjä kuuluukin monesti siihen joukkoon, joka haluaa kasvua ja on jo liiketoiminnassaan oikealla tiellä. Asiat rullaavat kuten kuuluukin. Sen sijaan yrittäjä, jolla asiat sujuvat tasaisen mukavasti, hakee yleensä uutta buustia, kehittämisintoa ja ajantasaista tietoa. Harva tulee hakemaan yrittäjäkoulutuksesta tutkintotodistusta, vaan uutta tietoa, jota voi hyödyntää yritystoiminnassaan.

Kun edellä pohdin sudenkuoppia, vastaava listaus siitä, mikä tekee yrityksestä toimivan, voisi olla tällainen:

-Yrittäjän ammattitaito, sen ajan tasalla pitäminen ja yrittäjyysosaaminen
-Hyvin tuotteistettu liikeidea ja sen kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti
-Kattava yhteistyökumppaniverkosto ympärillä
-Riittävästi maksavia asiakkaita, näkyvyyttä ja taitoa hoitaa asiakassuhteita
-Myyntitaidot
-Tehokas resurssien käyttö (aika, raha, ostot, materiaalit, työntekijät, liikkuminen..)
-On ulkoistettu tai delegoitu se mitä on järkevää
-Asemointi ja hinnoittelu oikealla tasolla
-Tiedostetaan mikä toimii ja mikä ei
-Yrittäjällä on tavoitteet kirkkaana mielessä ja selkeät stepit miten edetään
-Ennakointitaito!

Yrityksen iällä ei sinänsä ole merkitystä, vaikka mainospuheissa usein mainitaankin esimerkiksi ”muutaman vuoden toimineille yrittäjille” tai ”alkaville yrittäjille” tyyppisiä kohdentamisia. Yrityksen elinkaareen mahtuu erilaisia vaiheita ja usein yrittäjäkoulutus on ajankohtainen jonkinlaisen murroksen (oli se sitten positiivinen tai negatiivinen) alla tai aikana. Näin ollen Starttivalmennuksen tarjoamaan yrittäjän ammattitutkintoon verkossa ovat tervetulleita kaikissa elinkaaren vaiheissa olevat henkilöt yrityksen tai yrittäjän ikään katsomatta. Osallistujien ikähaarukka on usein 25-55, mutta laajimmillaan 16-70. Yritysten ikähaarukka on useimmiten 0-5 vuotta, mutta mukana voi olla useita kymmeniäkin vuosia toimineita yrityksiä, joiden liiketoimintaan toivotaan uutta buustia. Myöskään toimialalla ei ole väliä. Liiketoiminnan periaatteet ovat samat toimialaan katsomatta.

Verkossa tapahtuvan yrittäjäkoulutuksen ehdottomia hyötyjä ovat sen tehokkuus tai olisiko näpsäkkyys kuvaavampi termi? Kun lähikoulutukseen kuluu usein kokonainen työpäivä, verkkokoulutus on sen verran intensiivisempää, että kukin teema käydään Starttivalmennuksen kahden tunnin mittaisissa webinaareissa eli verkkotapaamisissa. Näin koulutuspäivänä ehtii tekemään paljon muutakin. Aikaa ei kulu myöskään edestakaisin ajamiseen, sillä webinaareihin voi osallistua vaikka älypuhelimella kotoa käsin – tai missä yrittäjä sattuukaan fyysisesti olemaan.

Jos yrittäjän tai yrittäjyyttä suunnittelevan elämäntilannetta tai asennoitumista kuvaa jokin näistä, verkkokoulutus sopii sinulle erinomaisen hyvin:

-kokopäiväinen yrittäjä tai työntekijä (jonka ei kannata uhrata kokonaisia työpäiviä poissaoloihin)
-asuu maalla tai muutoin kaukana lähikoulutuspaikoista
-hankalat kulkuyhteydet tai ei autoa käytettävissä
-vuorotyö
-vapaat hetket kortilla
-pienet lapset
-haluaa tiedon tehokkaasti

Kun opiskelussa voi hyödyntää matkapuhelimen mobiilisovelluksia, uuden oppiminen ei ole paikkaan sidottua. Voit osallistua webinaareihin olitpa sitten laiturin nokassa tai kotisohvalla. Tai mikäli et pääse osallistumaan, voit katsoa tallenteen myöhemmin sinulle sopivana ajankohtana. (kuva: Pixabay)

Verkkokoulutukseen osallistuminen ei edellytä yrittäjältä tai yrittäjyyttä suunnittelevalta erityisiä tietoteknisiä taitoja, eikä kynnys osallistumiseen muutoinkaan ole korkea. Toisinaan minulta kysytään, ovatko muut koulutukseen osallistuvat yrittäjät jotenkin ”parempia”, jolla tarkoitetaan menestyvämpiä, kokeneempia, korkeammin koulutettuja, työllistäviä, trendikkäillä toimialoilla toimivia tai mitä tahansa, mikä ”tavallisen pienyrittäjän” mielessä on hienompaa kuin hänen oma yrityksensä. Voin vakuuttaa, että yrittäjäkoulutukset ovat tarkoitettu kaikenlaisilla yrittäjille. Niille aivan pienille sivutoimisille, kuin kasvaville ja ns. aallonharjalla ratsastavillekin. Suurin osa suomalaisista yrityksistä on yhden henkilön pienyrityksiä ja tämä joukko on reiluna enemmistönä myös yrittäjäkoulutuksissa. Osallistujat ovat tavallisia ihmisiä.

Mitä yrittäjäkoulutuksessa sitten tehdään? Tavoitteena on auttaa yrittäjiä ja yritystoimintaa suunnittelevia suunnittelemaan ja toteuttamaan kannattavaa liiketoimintaa. Se, että yritystoiminta on kannattavaa, on monen asian summa ja koulutuksessa käsitellään kaikkia niitä. Teemoja ovat mm. tavoitteiden asetanta, myynti ja markkinointi, tuotteistaminen, hinnoittelu, kassanhallinta, rahoitus, kannattavuuslaskenta, kirjanpidon raporttien lukutaito ja hyödyntäminen, yritysmuodot ja verotus, juridiikka, työntekijän palkkaus ja muut keinot työn delegoimiseen, esimiestaidot, ajankäytönhallinta, työhyvinvointi, yrittäjän sosiaaliturva ja monet muut asiat. Niin toimivat kuin vasta omasta yrityksestä haaveilevat saavat myös henkilökohtaista ohjausta, jotka on koettu erinomaisen tärkeiksi ja hyödyllisiksi.

Usein kysytään, miten paljon koulutuksessa on kotitehtäviä ja onko kokeita tai opinnäytetyötä. Koko yrittäjän ammattitutkinto verkossa rakentuu yritystoiminnan kehittämiselle ja kotitehtävänä on työstää omalle yritykselle liiketoiminta/kehittämissuunnitelma ja kannattavuuslaskelmat, jotka toimivat samalla näyttöaineistona. Eli varsinaisia muita kotitehtäviä ei ole, mutta yrittäjän tulee sitoutua kehittämään omaa liiketoimintaansa koulutuksen ajan. Siksi yrittäjän ammattitutkinto verkossa onkin kestoltaan noin vuoden, koska se on riittävän pitkä aikajänne kehittämiselle. Viikossa tai kuukaudessa ei ehdi kehittyä tai kehittää.

Monesti vanhat kouluaikojen käsitykset ovat tiukassa ja oletetaan että yrittäjäkoulutukseen sisältyy ulkoaopettelua ja kokeita. Näin ei kuitenkaan ole. Koulutuksessa kehitetään omaa yritystoimintaa. (kuva: Pixabay)

Mitä yrittäjäkoulutus maksaa? Starttivalmennuksen yrittäjän ammattitutkinto verkossa maksaa 390€, joka maksetaan kahdessa erässä. Eli hyvinkin edullisesta koulutuksesta on kyse. Näin alhainen hinta on mahdollista, koska koulutus on valtion rahoituksellaan tukemaa ja tuo kustannus on hallinnollinen maksu. Maksu on yrityksen kirjanpidossa verovähennyskelpoinen kustannus. Kokopäiväinen, yelin alainen yrittäjä, joka ei opiskele samanaikaisesti toista tutkintoa, voi myös kysyä oman alueensa oppisopimustoimistosta mahdollisuutta yrittäjän oppisopimukseen. Tällöin koulutus on kokonaan maksuton. Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus hakea Koulutusrahaston 400 euron ammattitutkintostipendiä.

Mitä pääsyvaatimuksia on? Vaatimukset ovat niinkin simppelit, kuin että henkilö haluaa joko suunnitella mahdollista tulevaa yritystoimintaansa tai toimivana yrittäjänä kehittää omaa yritystään. Pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimuksia ei ole. Innostunut ja motivoitunut asenne ovat kaiken a & o. Osallistua voivat niin kokopäiväiset yrittäjät, sivutoimiset yrittäjät, kuin vasta yrittäjyyttä suunnittelevatkin. Toimiville ja ei vielä yrittäjille on koulutuksessa omat linjansa. Toimivat yrittäjät valitsevat Yritystoiminnan kehittämisen-suuntautumisen, kun taas ei vielä yrittäjät valitsevat Yritystoiminnan suunnittelun-linjan. Yritystoimintaa suunnittelevat saavat valtavan tietopaketin ja avun, sillä heidän kanssaan suunnitellaan oma yritys perustamisvalmiuteen saakka. Jo toimivat yrittäjät saavat apua yritystoiminnan kehittämiseen.

Yrittäjäkoulutuksia on monenkestoisia ja -laajuisia. Lue lisää aiemmasta postauksestani, jossa kerron lisää yrittäjäkoulutuksista. Parhaimmillaan yrittäjäkoulutus antaa uutta tietoa ja työkaluja, ja maksaa itsensä moninkertaisesti tuottavampana yritystoimintana. Mutta vain jos yrittäjä sitoutuu aidosti kehittämään liiketoimintaansa! Mikään koulutus ei pelasta yritystä tai kukaan kouluttaja ei voi tehdä taikojaan, ellei tärkein henkilö eli yrittäjä itse ole sitoutunut.

Miten voi ilmoittautua mukaan? Mukaan pääsee non stop-periaatteella eli pitkin vuotta täyttämällä ilmoittautumisen tämän linkin takaa. Valitse valikosta yrittäjän ammattitutkinto verkossa non stop. Olen sinuun pian yhteydessä ja asiat lähtevät rullaamaan eteenpäin.

Tervetuloa mukaan kaikki yrittäjät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet!

Kommentoi