Skip to main content

Oman yrityksen perustaminen

Kerron tässä postauksessa tärkeimmät asiat yrityksen perustajalle. Liikeideasi voi olla sivu- tai päätoiminen. Käyn läpi perustamistoimenpiteet eli yrityksen perustamisen vaiheet ja yrityksen rekisteröimisen. Lisäksi kerron ne keskeiset asiat, mitä yrityksen perustajan kannattaa huomioida. Oman yrityksen perustaminen on iso askel, mutta ei ollenkaan niin vaikea asia, kuin moni kuvittelee. Me yrittäjät olemme ihan tavallisia ihmisiä ja jokaisesta voi tulla yrittäjä.

 

yrityksen_perustaminen_irtisanoutuminen

Kun henkinen päätös yrityksen perustamisesta on tehty, voi hyvillä mielin irtisanoutua palkkatyöstä. Riittävätkö rahat ja mistä löydän asiakkaita ovat yleisiä huolenaiheita, mutta päällimmäinen tunne on innostus ja jännitys! Tuore yrittäjä kokee usein valtavaa työn imua.

Yrityksen perustamisen vaiheet

Yrityksen perustaminen etenee pääpiirteissään näin:

 1. Keksi liikeidea
 2. Osallistu yrittäjäkoulutukseen, jossa laaditaan liiketoimintasuunnitelma ja perustamislaskelmat
 3. Keksi yritykselle nimi
 4. Valitse yritysmuoto
 5. Käy tarvittaessa paikallisen yritysneuvojan luona (usein edellytyksenä starttirahan saamiselle)
 6. Hae yritykselle rahoitusta ja starttirahaa
 7. Etsi yritykselle tilitoimisto
 8. Rekisteröi yritys Kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekisteriin.
 9. Muista luvat ja ilmoitukset!
 10. Aloita asiahankinnan valmistelu (kuten rekisteröi domain ja somekanavat)
 11. Avaa yritykselle pankkitili
 12. Ota yritykselle vakuutukset
 13. Hanki yritykselle tarvittavat laitteet, ohjelmistot yms. (näitä voi ja kannattaa tehdä jo ennen yrityksen perustamista)
 14. Aloita kirjanpito
 15. Aloita asiakashankinta viimeistään tässä vaiheessa

 

yrityksen_perustaminen_luvat

Suomi on lupien ja ilmoitusten luvattu maa. Varmistathan ennen yrityksen perustamista Yrityssuomen neuvonnasta, tarvitaanko toimialallasi lupia tai ilmoituksia. Nämä koskevat yllättävän monta toimialaa, eivätkä suinkaan pelkästään ravintolan perustajaa tai sote-alan toimijoita.

Liikeideasta liikkeelle

Kun yrityksen perustaminen kiehtoo, on ensimmäisenä kirkastettava liikeidea. Liikeidea kertoo sen, miksi yritys on olemassa. Hyvä liikeidea perustuu sellaisen tuotteen tai palvelun tarjoamiseen, jolla asiakas voi ratkaista jonkin ongelmansa. Tällöin tuotteelle tai palvelulle voi olla kysyntää eli tarvetta. Yritys tarvitsee vähintään yhden maksavan asiakkaan, joka antaa vastineeksi enemmän rahaa kuin tuotteen tai palvelun tuottaminen maksaa. Tällöin yritystoiminta on taloudellisesti kannattavaa. Jotta joku maksaisi tuotteesta tai palvelusta niin paljon, on asiakkaan koettava, että saatu hyöty on menetettyä rahamäärää suurempi. Eli yritys tuottaa asiakkaalle jotakin arvoa ja saa vastineeksi rahaa. Asia on lopulta näinkin yksinkertainen. Ja yleensä myös yksinkertainen liikeidea on paras, sillä se on helpointa toteuttaa, yrittäjälle helpointa myydä ja asiakkaalle helppoa ostaa. Lue aiemmasta kirjoituksestani liikeidea syntyy vinkkejä liikeidean pohtimiseen.

Liikeidea on yleensä vasta raakile, kun tullaan mukaan yrittäjäkoulutukseen. Siellä yritystoimintaa suunnitteleva saa ajantasaista tietoa yrittäjyydestä ja lisäksi ohjausta liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien laatimiseen. Näin yrityksen perustaminen realisoituu. Paras ajankohta yrittäjäkoulutukselle on silloin, kun yritystä ei ole vielä perustettu, mutta liikeidea on alkanut hahmottua. Kun kartoitat sinulle sopivaa yrittäjäkoulutusta, varmista ennen suin päin ilmoittautumista kouluttajan osaaminen! Selvitä hänen koulutustaustansa, työkokemuksensa ja keskustele kouluttajan kanssa ennen koulutuksen alkamista. Kysy kouluttajalta muutama kiperä kysymys, jotta näet miten hän osaa vastata. Yrityksen perustaminen on iso ja tärkeä asia, joten älä lähde mukaan sellaiseen yrittäjäkoulutukseen, jossa et voi vakuuttua olevasi osaavan kouluttajan matkassa

Markkinat haltuun

Kun alustava liikeidea on hioutunut ja yrityksen perustaja on hankkinut yrittäjäkoulutuksessa lisäosaamista, ollaan jo hyvässä vaiheessa. Yrityksen perustaminen on siinä mielessä työlästä, että tulevan yrittäjän kannattaa tutustua huolella markkinatilanteeseen ja varmistua, että markkinoilla on oikeasti tilaa. Olisi hulluutta lähteä yrittäjäksi liian kilpailulle markkinalle identtisellä liikeidealla! Yrittäjäksi voi lähteä luottavaisin mielin, kun on tutustunut kilpailijoiden tarjontaan, vahvuuksiin ja heikkouksiin. Mitä tekisin itse toisin? Ylivertainen kilpailuetu on hyvä kirkastaa.

Kilpailija-analyysin lisäksi kaikki tieto asiakkaista on tärkeää: potentiaalisten asiakkaiden lukumäärä, ostokäyttäytyminen ja arvot. Miksi asiakas ostaa, miten asiakas ostaa ja miksi ei ostaisi? Miten usein ostaa ja paljonko käyttää rahaa? Onko vaihtoherkkä vai uskollinen asiakas? On hyödyllistä keskittyä muutamiin asiakassegmentteihin, joille suuntaa tuotteet tai palvelut.

Pelkkien olettamusten varaan ei yrityksen perustamista kannata jättää, vaan on viisautta pilotoida liikeideaa ennen yritystoiminnan aloittamista. Tämä ei aina ole mahdollista, mutta varsin moni ravintoloitsijakin kokeilee ensin konseptiaan pop up-muodossa tai jollakin muulla kevyellä tavalla. Asiakas on ratkaiseva henkilö yritystoiminnan onnistumisessa ja hänen mielipidettään kannattaa kunnioittaa. Ellei asiakas näe tuotetta tai palvelua kiinnostavana eli ei halua ostaa, ei yritystä käytännössä kannata perustaa, vaan tuote/palvelu vaatii vielä hiomista. Tämä kehitystyö kannattaa tehdä yhdessä potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Yrityksen perustaja odottaa puhelimen soivan

Yrityksen perustaminen ei suinkaan tuo automaattisesti asiakkaita. Puhelimet eivät ala soimaan asiakkaiden toimesta, vaan lähinnä puhelinmyyjien tiimoilta. Asiakkaan tulee haluta ostaa ja käyttää tuotetta/palvelua, mutta ennen kuin näin voi edes tapahtua, asiakkaiden tulee tietää yrityksen olemassaolosta. Aktiivinen odottelu ei auta, vaan päinvastoin syventää ja pidentää yrityksen alkuvaiheen kuolemanlaaksoa. Yrityksen perustaminen edellyttää aktiivisuutta!

 

Yrityksen toimialan, nimen ja yritysmuodon valinta

Yrityksen perustamisvaiheessa on valittava yritykselle nimi, valittava toimialat ja yritysmuoto. Liikeideasta juontuu suoraan tulevan yrityksen toimiala. Kun yritys perustetaan, on se rekisteröitävä vähintään yhdelle päätoimialalle. Toimialaluokitus valintaan TOL2008-luokituksesta, josta etsitään sopiva viisinumeroinen toimialakoodi. Yritys voi harjoittaa liiketoimintaa vain sellaisilla toimialoille, joille se on rekisteröitynyt. Rekisteröityminen tulee siis tehdä myös sivutoimialoille, mikäli yrityksessä on muutakin liiketoimintaa päätoimialan lisäksi. Toimialoja voi vaihtaa, lisätä ja poistaa myös yritystoiminnan aikana.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimiyrittäjä voi harjoittaa yritystoimintaansa omalla nimellään. Tällöin yritystä ei tarvitse rekisteröidä Kaupparekisteriin, vaan riittää, että ilmoittautuu Verohallinnon rekisteriin. Yksityinen elinkeinonharjoittajakin voi kuitenkin halutessaan rekisteröidä yritykselleen toiminimen, jolloin on rekisteröidyttävä Kaupparekisteriin. Lue lisää aiemmasta postauksestani toiminimen perustaminen. Muiden yritysmuotojen on rekisteröidyttävä aina sekä Kaupparekisteriin, että Verohallinnon rekistereihin. Yrityksen nimen valinnasta voit lukea lisää aiemmasta postauksestani.

Yritysmuotoja ovat:

 • yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi
 • avoin yhtiö
 • kommandiittiyhtiö
 • osakeyhtiö
 • osuuskunta

Muitakin yritysmuotoja on, kuten säätiö, yhdistys ja asunto-osakeyhtiö, mutta edellä mainitut viisi yritysmuotoa ovat tarkoitettu yksityisten henkilöiden yritystoiminnan harjoittamiseen. Yritysmuodon valinta on pitkälti verotuksellinen asia. Suosituimpien yritysmuotojen vertailusta voit lukea aikaisemmasta kirjoituksestani toiminimi vai osakeyhtiö. Yksin voi perustaa toiminimen ja osakeyhtiön. Mutta osakeyhtiöön on valittava vähintään yksi hallituksen varajäsen. Kommandiittiyhtiön perustamiseen tarvitaan äänetön yhtiömies. Osuuskuntaan sen sijaan on otettava jäseniä.

 

yrityksen_perustaminen_yrityksen_rekisterointi

Yritys perustetaan tekemällä YTJ-palvelussa perustamisilmoitus Kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekisteriin. Samalla maksetaan hinnaston mukainen kertaluonteinen rekisteröintimaksu. Näet linkin takaa voimassaolevan yrityksen perustamisen hinnan. Yrityksen rekisteröinti on jännittävä hetki, sillä y-tunnuksen saa saman tien! Yrityksen nimitutkimus ottaa  yleensä 2-3 viikkoa, joskus pidempäänkin.

Pankkitili, vakuutukset, kirjanpitäjä ja rahoitus

Kun yritys on saanut y-tunnuksen ja nimen, yrityksen perustaminen etenee näin:

Avaa yritykselle pankkitili. Yleensä yritystiliin liittyvät sähköiset tiliotteet, joiden noutamiselle kirjanpitäjä saa oikeudet. Yrityksen kannattaa myös ottaa myös vähintään debitkortti. Mikäli yritykselle ei tule erikseen sähköistä taloushallinnon järjestelmää tai laskutusohjelmaa, kannattaa yritystiliin liittää verkkolaskutusmahdollisuus, josta tulee yleensä noin 5€/kk lisähintaa. Tämä on siksi tärkeää, että useimmat yritys- ja yhteisöasiakkaat vastaanottavat vain verkkolaskuja. Yritystilin hinta on tyypillisesti aloittavalla toiminimellä noin 10€/kk ja osakeyhtiöllä alkaen 25€/kk. Hinta nousee suhteessa liiketoiminnan laajuuteen. Jotkut pankit saattavat sallia pienen sivutoimisen yritystoiminnan  harjoittamisen oman yksityistilin kautta, mutta pääsääntöisesti yritykselle on avattava oma pankkitili.

Pyydä yritykselle tarjouksia vakuutuksista. Pakollisia vakuutuksia ovat yrittäjän eläkevakuutus, mikäli kriteerit täyttyvät ja auton liikennevakuutus, mikäli yrityksellä on auto. Muut vakuutukset ovat vapaaehtoisia, mutta usein välttämättömiä. Toimitilan vuokrasopimukseen saattaa liittyä ehto tilan vakuuttamisesta ja irtain on yleensä järkevää vakuuttaa. Suositeltavaa on ottaa vastuu- ja oikeusturvavakuutukset, ja myös yrittäjän omat terveysvakuutukset on fiksua huomioida. Vakuutusyhtiöillä on monenlaisia vakuutuksia tarjolla ja tarpeet vaihtelevat, joten keskustelu muutamankin eri vakuutusyhtiön kanssa on tarpeen. Näin saadaan tietoa millaisia vakuutuksia tarvitaan ja mitä ne maksavat. Myös liitoilta voi saada valmiiksi neuvoteltuja vakuutuksia, kuten esimerkiksi Tehy:n yrittäjäjäsenet saavat edullisen potilasvakuutuksen.

Etsi yritykselle tilitoimisto. Yrityksen tulee pitää kirjaa menoista, tuloista, omaisuudesta ja veloista, jotta saadaan selville yrityksen tulos. Verotus perustuu tulokseen. Ellei yrittäjä osaa itse tehdä  kirjanpitoa, kannattaa se ostaa tilitoimistolta. Tilitoimiston voi etsiä jo ennen yrityksen perustamista. Lue lisää tilitoimiston valinnasta aiemmasta postauksestani.

Laina ja starttiraha liittyvät useimpien yritysten perustamiseen, sillä yritystoiminnan alkuun sijoittuu kuolemanlaakso. Hankintoja on tehtävä ja asiakashankinta eli markkinointi on otettava huomioon. Lainarahaa voi hakea pankeista ja yksityisiltä rahoittajilta. Pankki voi hakea lainalle Finnveran valtiontakausta, mutta pankit eivät myönnä yritykselle vakuudettomia lainoja. Ellei vakuuksia ole käytössä, on käännyttävä jonkin muun rahoittajan puoleen. Hankintoja voi keventää myös hankkimalla laitteita käytettynä, leasingillä tai vuokraamalla tarpeen mukaan. Koska yrittäjänkin täytyy elää, vaikkei vielä pystyisi nostamaan täyttä palkkaa, voi hakea ennen yrityksen perustamista starttirahaa. Starttirahan suuruus on n. 700e/kk miinus verot. Kaikki yritykset eivät suinkaan saa starttirahaa, vaan yritysaihiolla on oltava kannattavan liiketoiminnan edellytykset.

 

Ohjelmistotalon edustaja esittelee toimintoja yrityksen perustajille

Yrityksen perustajan tärkein resurssi on aika. Hätiköidyt (=lue väärät, kalliit ja toimimattomat) ratkaisut voi välttää varaamalla riittävästi aikaa selvittelytyöhön. Esimerkiksi ohjelmiston valinnassa kannattaa keskustella useamman palveluntarjoajan kanssa. Yrittäjä oppii samalla tehokkaasti paitsi eri palveluiden ominaisuuksista, myös uusia yrittäjyyden taitoja, kuten miten neuvotteluissa käyttäydytään ja miten ammattilaiset toteuttavat myyntityötä. Tämä alkuvaiheen selvittelytyö on uskomattoman opettavaista.

Mistä asiakkaita alkavalle yrittäjälle?

Yrityksen perustaminen on siis melkoisen yksinkertaista. Mutta yrityksestä tulee tyhjän y-tunnuksen sijaan oikea toimiva yritys vasta kun yritys alkaa toimia käytännössä. Jokainen yritys tarvitsee toimiakseen maksavia asiakkaita. Maksaja ja loppukäyttäjä voivat olla eri tahoja. Esimerkiksi sote-alalla julkinen sektori saattaa toimia maksajana ja yksityinen henkilö maksajana. Asiakashankinta riippuu paljolti yrityksen liiketoimintamallista, toimialasta ja yrityksen perustajan tavoitteista. On eri asia pyörittää verkkokauppaa yksityishenkilöille kuin myydä konsulttipalveluita suurille teollisuusalan organisaatioille. Yrityksen perustaminen on epävarmaa aikaa, jolloin tunnelmat saattavat vaihdella innostuksesta epätoivoon. Huolellinen markkinoinnin suunnittelu vähentää epäonnistumisen pelkoa.

Tyypillisiä asiakashankinnan keinoja yrityksen perustajalle ovat:

Kotisivut: Kotisivut maksavat tekijästä ja toteutuksesta riippuen yleensä 500-4000€. Tämä hinta-arvio perustuu 20 vuoden aikana näkemieni aloittavien yrittäjien pyytämiin lukuisiin tarjouspyyntöihin. Hintaan vaikuttavat tekijän osaaminen ja brändi, sivuston laajuus ja toiminnot, visuaalinen ilme, hakukoneoptimointi ja muut lisäpalvelut, kuten valokuvaus. Yrittäjä saattaa myös haluta, usein taloudellisista syistä, tehdä kotisivut itse. Tämän hetken suosituimpiin tee-se-itse-kotisivupohjiin kuuluvat esimerkiksi Weebly ja Wix. Kotisivut eivät sinänsä tee ketään onnelliseksi, vaan sivuille on saatava näkyvyyttä. Hakukoneoptimointi on tärkeää, joten mainostoimistokumppanin kanssa kannattaa sopia tämän tekemisestä. Verkkokauppiaille valmiita helppokäyttöisiä kotimaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Mycashflow ja Vilkas. Holvi tarjoaa simppeliä ja edullista ratkaisua. Mikäli yrittäjä mielii rakentaa kasvavan verkkokaupan, kannattaa panostaa räätälöityyn ratkaisuun yhdessä mainostoimiston kanssa. Hinnat saattavat liikkua 5000-15 000 euron paikkeilla, jälleen laajuudesta ja laadusta riippuen.

GoogleAds: Jotta kotisivuille saadaan ohjattua liikennettä, on tärkeää tuottaa sinne aihealueeseen liittyvää sisältöä esimerkiksi yritysblogin muodossa. Tällöinkin hakukoneoptimointi nousee todella suureen arvoon. Mikäli tavoiteltu asiakaskohderyhmä suosii Googlea ratkaisujen etsimisessä, pääsee uusikin yritys kiilaamaan hakutulosten kärkeen rahalla eli GoogleAds-mainonnalla.

Somekanavat, kuten Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, Tiktok… Yritysten julkaisuja näytetään harmillisen vähän, joten yrityksen perustajan kannattaa panostaa alkuvaiheessa seuraajien määrän kasvattamiseen, mutta myös maksulliseen kohdennettuun mainontaan.

Lisäksi mainoskanavia ovat mm. lehtimainonta ja lehtijutut, ilmoitustaulujen ilmoitukset ja flyerit. Näkyvyyttä tuovat myös toimitilan kyltit ja ikkunateippaukset, auton teippaukset, työvaatteiden painatukset tai brodeeraukset. Tapahtumat ja tilaisuudet saattavat myös olla tärkeitä, ja kaikenlainen verkostoituminen niin toimialan sisällä kuin toisten yrittäjien kesken on arvokasta.

Mainoskanavia on lukuisia ulkomainonnasta sponsorointiin. Kanavien lukumäärän sijaan yrityksen perustajan kannattaa keskittyä vain muutamiin keskeisiin kanaviin, joita asiakaskohderyhmä olettavasti käyttää arjessaan aktiivisesti. Markkinointiin käytettävät aika- ja rahapanostukset ovat lähes poikkeuksetta aloittavilla yrittäjillä liian alhaisia, joka johtaa siihen, että yritystoiminta pääsee käynnistymään kunnolla paljon pidemmällä aikajanalla, mitä yrittäjä itse toivoisi. Markkinoinnin tarkoitus on johtaa myyntiin, joten kun yritys on vielä tuntematon, on markkinoinnin onnistuminen erittäin tärkeää.

Kun päästään markkinoinnista myyntiin, se tarkoittaa useimmiten sitä, että keskustellaan vuorovaikutuksessa potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. On siis päästävä keskustelemaan. Apuna tässä ovat erilaiset yritysrekisterit, joista voi etsiä kiinnostavia ja potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Joillekin toimialoille saattaa sopia ulkoistettu buukkauspalvelu, jossa toinen yritys sopii tapaamisen valmiiksi. Tyypillinen tapaamisen hinta on 150-250€, joten aloittava yrittäjä päätyy useimmiten sopimaan tapaamisensa itse. Verkostoituminen on kylmäsoittoja luontaisempi tapa tutustua potentiaalisiin asiakkaisiin. Verkostoitumista voi edistää niin somekanavissa, kuten LinkedInissä kuin erilaisissa yrittäjien tilaisuuksissa.

Myyntityö tapahtuu vuorovaikutuksessa. Joskus asiakas on helppo vakuuttaa, mutta toisinaan edellytetään tiukkojakin neuvotteluita. Jokainen yrittäjä voi oppia myymään omia tuotteitaan tai palveluitaan. Hinnoittelussa ei kannata joustaa liiaksi, vaan pitää kirkkaana mielessä ketä halutaan palvella ja millä hinnalla. Mikäli yrittäjä tarjoaa tuotteitaan tai palveluitaan alihintaan (tai tuottaa ylilaatua), on kannattavuutta kirittävä kiinni työn määrällä. Ja näin tyypillinen yrittäjän loukku on valmis: liikaa työtä ja liian vähän rahaa.

 

Yrityksen perustaja osallistuu kotona tietokoneella myyntineuvotteluun

Yrityksen perustaminen saattaa olla suuri harppaus, ellei aiempaan työnkuvaan ole sisältynyt asiakastapaamisia tai myyntineuvotteluita. Yritysasiakkaita tavoittelevat pienyrittäjä saattaa huomata ottavansa haltuun Teamseja ja Zoomeja, istuvansa kuumottavissa neuvotteluissa ammattiostajien kanssa ja tutustuvansa konkreettisesti myyntityön maailmaan. Tarjousten ja sopimusten juridiikkaan tulee tutustua viimeistään tässä vaiheessa.

Apua yrityksen perustamiseen

Varsinainen yrityksen rekisteröinti on simppeli toimenpide. YTJ-palvelussa voi rekisteröidä yritykselle y-tunnuksen 10 minuutissa. Rekisteröinti on itse asiassa kaikkein helpoin asia yrityksen perustamisessa. Kaikki muu yrityksen perustamiseen liittyvä vie aikaa ja rahaa, mutta perustamisen polku on, kuten todettu, opettavaista ja hyödyllistä. Apua on saatavilla ja usein jopa maksutta!

Yrityksen perustamiseen saa apua:

 • Yrittäjäkoulutuksesta
 • Yritysneuvojalta
 • Yrityssuomi-palvelusta
 • Yrittäjäyhdistykseltä
 • Yrityspalveluita tuottavilta yrityksiltä, kuten tilitoimistot ja mainostoimistot
 • Toisilta yrittäjiltä
 • Kirjallisuudesta ja blogeista

Yrittäjyys on taito, jonka oppii yrittämällä. Kukaan yrittäjä ei ole valmis ja täydellinen yrittäjä yritystä perustaessaan, eikä yrittäjä tule koskaan valmiiksi, sillä maailma eli toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten yrittäjänkin on kyettävä muuttumaan ja kehittämään toimintaansa. Tämä tekee yrittäjyydestä mielenkiintoista. Yrittäjyys on monella tapaa antoisa tapa hankkia elantonsa. Yrittäjä joutuu kantamaan riskiä, mutta parhaimmillaan pääsee hyödyntämään kaikkia taitojaan, oppimaan jatkuvasti uutta ja mikä parasta, voi jakaa osaamistaan asiakkaiden eduksi!

Kommentoi